Badania i analizy_ubostwo – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku