„DIAGNOZA SYTUACJI ŻYCIOWEJ ODBIORCÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM” – Raport z badania – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku