Badania i analizy_bilans potrzeb – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku