Badania i analizy_strategia i programy polityki spolecznej – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku