Badania i analizy_identyfikacja potrzeb informacyjnych – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku