Badania i analizy_potrzeby szkoleniowe – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku