Badania i analizy_inne – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku