Badania i analizy_LZI – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku