Badania i analizy_sytyacja osob starszych – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku