Badania i analizy_PAL – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku