Badania i analizy_piecza zastepcza – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku