Konkursy w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


Inne dokumenty do pobrania:

  • Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (link)
  • Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2014-2018, (link

Osobą do kontaktu w sprawie ww. konkursu jest inspektor Monika Karolak, tel. 85 744 72 72 wew. 209