Konkursy w sferze pomocy społecznej 2019

Konkursy w sferze pomocy społecznej 2019

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego należącego do Samorządu Województwa Podlaskiego w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja i promocja Podlaskich Dni Rodziny”.

    Uchwała i ogłoszenie konkursowe
    Wyniki

 


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych należącego do Samorządu Województwa Podlaskiego w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Ograniczenie skali zjawiska wykluczenia społecznego, w tym komunikacji publicznej na obszarach wiejskich oraz wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym ubóstwem”.

    Uchwała i ogłoszenie konkursowe
    Wyniki

 


 

Inne dokumenty do pobrania:

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (plik PDF)

Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego roku 2020 (plik PDF)