Konkursy w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego należącego do Samorządu Województwa Podlaskiego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Wspieranie działań profilaktycznych”.

    Uchwała i ogłoszenie konkursowe
    Wyniki

Inne dokumenty do pobrania:

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (plik PDF)

Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego roku 2020 (plik PDF)