Konkursy w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na na wykonanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Inne dokumenty do pobrania:

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (PDF  link )
Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023 (PDF  link )

Osobą do kontaktu w sprawie ww. konkursu jest inspektor Monika Karolak, tel. 85 744 72 72 wew. 209