Kampanie społeczne

  • „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia, nie do brania”
  • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczyna ogólnopolską kampanię „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia, nie do brania”. Celem kampanii jest  zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat ryzyka używania leków dostępnych bez recepty przez dzieci i młodzież w celach pozamedycznych oraz przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom. Kampania skierowana jest do rodziców młodzieży […] Czytaj całość »

  • "Narkotyki? Na co mi to. Odleć z nami, nie z narkotykami!"
  • Ruszyła kampania „Narkotyki? Na co mi to. Odleć z nami, nie z narkotykami!”. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, będące inicjatorem kampanii, kontynuuje przekaz z roku 2011 mówiący, iż większość młodych ludzi nie używa narkotyków. Niezmiennym celem kampanii jest propagowanie zabawy, nauki i pracy bez wspomagania środkami psychoaktywnymi. W 2012 w centrum kampanijnego zainteresowania jest PASJA! […] Czytaj całość »