Kampania informacyjna Before you go

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji e-mailem z dnia 30 listopada br. poinformowało o opracowaniu przez Radę Państw Morza Bałtyckiego, wspólnie ze Szwedzką Agencją ds. Równości Płci, kampanii informacyjnej pt. „Before you go”, w związku z faktem, że w regionie Morza Bałtyckiego wyzysk siły roboczej i handel ludźmi do pracy przymusowej jest nadal powszechny w wielu branżach, zwłaszcza w budownictwie, hotelarstwie czy usługach domowych.

Kampania jest dedykowana osobom z Ukrainy, Bułgarii, Polski i Rumunii, które planują pracę w Szwecji i ma na celu informowanie migrantów zarobkowych o zagrożeniach związanych z wyzyskiem w pracy oraz sposobach na ich unikanie, a także o prawach, jakie mają pracownicy w Szwecji. Elementem kampanii jest krótki spot z radami od osób, które już się tam osiedliły.

Uprzejmie przekazuję Państwu link do spotu w celu służbowego wykorzystania:

Before you go – work safely in Sweden