W środę 8 maja br. w Białymstoku odbyła się ostatnia z 16 konferencji regionalnych pn. „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ – Solidarność pokoleń”. Konferencja została zorganizowana przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Celem konferencji była promocja aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ oraz wsparcie działań na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej tych osób. Adresatami spotkań byli przede wszystkim przedstawiciele administracji centralnej i regionalnej, instytucji rynku pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych.

W imieniu władz miasta konferencję otworzyła Wiceprezydent Białegostoku – Renata Przygodzka. W pierwszej części konferencji wystąpili: Dyrektor CRZL – Dariusz Kapusta, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Grzegorz Baczewski oraz  Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku – Jarosław Sadowski, który scharakteryzował lokalny rynek pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+. Zaprezentowano również film pt. „Drogi dwudziestoletni…”, zrealizowany przez Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu: http://www.centrummis.pl/film-reco-drogi-dwudziestoletni.html 

Druga część konferencji obejmowała wystąpienia przedstawicieli Uniwersytetu Łódzkiego, którzy zaprezentowali wyniki badań realizowanych w ramach projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+” a także przegląd dobrych praktyk na rzecz 50+ w województwie podlaskim.