W środę 3 lipca 2013 r. w Białymstoku odbyła się konferencja pn. „Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności” zrealizowana w ramach projektu systemowego ,,Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

W środę 3 lipca 2013 r. w Białymstoku odbyła się konferencja pn. „Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności” zrealizowana w ramach projektu systemowego ,,Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Poprawa warunków życia białostockich bezdomnych, zapewnienie im dostępu do schronienia i badań lekarskich, a także pomoc w zdobyciu pracy były głównymi celami projektu. Podczas konferencji zaprezentowano efekty działań w ramach realizowanego Partnerstwa Lokalnego, w którego skład weszły: Urząd Miejski w Białymstoku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Białymstoku.