Aktualności w profilaktyce uzależnień 2016 rok

 • Konferencja „Dzieci i młodzież wobec współczesnych zagrożeń”

 • W dniu 22 listopada, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach, odbyła się konferencja pn.: „Dzieci i młodzież wobec współczesnych zagrożeń”, będąca jednym z elementów lokalnej kampanii społecznej pod hasłem: „Nie wiedzieć, to być w zagrożeniu”. Konferencja, zorganizowana przez MOPS w Łapach w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, miała charakter interdyscyplinarny – […]
  Przeczytaj całość »

 • Międzynarodowa Konferencja o Nowych Substancjach Psychoaktywnych w Poznaniu

 • lp_1W dniach 26-27 października, w Poznaniu, odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Nowe substancje psychoaktywne w Europie”, zorganizowana przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN, Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Konferencja zrzeszyła prelegentów m.in. z Portugalii, Francji, Niemiec, Rumunii, Estonii, Czech, Polski. Wspólnym mianownikiem prezentacji był międzynarodowy rynek Nowych Substancji […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 • WP_20161018_001Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował jednodniowe szkolenia dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z zakresu profilaktyki lokalnej, z następujących powiatów: 17 października 2016 r. powiat bielski oraz zambrowski, 18 października 2016 r. powiat moniecki, 19 października 2016 r. powiat augustowski. Szkolenia były kontynuacją zainicjowanego w latach poprzednich przedsięwzięcia pn. „Gminne Komisje Rozwiązywania […]
  Przeczytaj całość »

 • Program „Mam wybór – wybieram rozsądek”

 • Bezpieczeństwo oraz społeczny rozwój młodzieży w wieku szkolnym stały się przyczynkiem do skonstruowania programu ukierunkowanego na minimalizację zachowań destrukcyjnych młodego pokolenia. Opracowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz realizowany przy współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, program „Mam wybór – wybieram rozsądek”, wychodzi naprzeciw niwelowania przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz dążeniu do kształtowania […]
  Przeczytaj całość »

 • Sprawozdanie z realizacji KPPN

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zwraca się z prośbą do gmin województwa podlaskiego o wypełnienie sprawozdania z realizacji KPPN w 2015 r. oraz o odesłanie do dnia 15 kwietnia 2016 r. na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku (ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok) wersji papierowej, a także wersji elektronicznej), na adres: elzbieta.krolewska@rops-bialystok.pl Materiały […]
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki konkursu „Profilaktyka z Bakcylem”

 • Konkursu „Profilaktyka z Bakcylem” to przedsięwzięcie , którego misję określa potrzeba wsparcia i propagowania wszelkich konstruktywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, inspirujących do poszukiwań własnego miejsca w świecie bez sięgania po używki. Spośród zgłoszonych w ramach Konkursu prac opisujących pasje młodych ludzi, przyznano 3 Nagrody Główne oraz 4 Wyróżnienia.   I miejsce za […]
  Przeczytaj całość »