Aktualności pomocy społecznej 2013

 • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2018

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonych w terminie od 8 listopada 2013 r. do 21 listopada 2013 r. dodatkowych konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2018. Informacja jest dostępna także na stronie BIP UMWP oraz www.wrotapodlasia.pl Plik do pobrania: Sprawozdanie z […]
  Przeczytaj całość »

 • II edycja Konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej

 • Zapraszamy samorządy wojewódzkie oraz gminy i powiaty realizujące ciekawe inicjatywy, które mają dawać trwałe wsparcie rodzinom i pomagać rozwiązywać ich problemy do udziału w II edycji Konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej. Konkurs ma na celu upowszechnienie i wyróżnianie lokalnych rozwiązań, które likwidują bariery, jakie stają na przeszkodzie realizacji marzeń młodych Polaków […]
  Przeczytaj całość »

 • Podlaskie Dni Seniora w Dąbrowie Białostockiej – 27 listopada 2013 r.

 • Podlaskie Dni Seniora w Dąbrowie Białostockiej – 27 listopada 2013 r.W dniu 27 listopada 2013 roku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury z Dąbrowy Białostockiej, zorganizował Podlaskie Dni Seniora. Spotkanie odbyło się w Kinie „Lotos” w Dąbrowie Białostockiej. W spotkaniu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Mieczysław Kazimierz Baszko, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – Elżbieta Rajewska –Nikonowicz, Dyrektor […]
  Przeczytaj całość »

 • Nagrody w Dniu Pracownika Socjalnego 21.11.2013 r.

 • Nagrody w Dniu Pracownika Socjalnego 21.11.2013 r.W dniu 21 listopada 2013 roku, Podsekretarz stanu Elżbieta Seredyn wręczyła nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2013. Towarzyszyła jej Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS. List otwarty do pracowników socjalnych wystosował również Minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Nagrody są przyznawane każdego roku […]
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatne warsztaty twórczego pisania dla osób starszych powyżej 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego – 14 listopada 2013 r.

 • W dniu 14 listopada 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat” z siedzibą w Warszawie zorganizował warsztaty pisarskie dla osób powyżej 60 roku życia. W spotkaniu wzięli udział seniorzy z terenu województwa podlaskiego, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora i innych organizacji pozarządowych. Pięciogodzinne spotkanie warsztatowe […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do dodatkowych konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2018

 • Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe działające na terenie województwa podlaskiego o przesłanie uwag do konsultowanego projektu aktu prawnego, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2018 uwzględniającego zgłoszone opinie oraz propozycje zmian. Ustawa […]
  Przeczytaj całość »

 • Informator dla samorządów „Jak wprowadzić Kartę Dużej Rodziny?” opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz samorząd Grodziska Mazowieckiego, Żabiej Woli i Lublina

 • Ministerstwo wspólnie z samorządami: Grodziska Mazowieckiego, Żabiej Woli i Lublina oraz Związkiem Dużych Rodzin 3+ przygotowało poradnik dla samorządów  „Jak wprowadzić Kartę Dużej Rodziny?”. Znajdują się w nim m.in. wskazówki, jak – krok po kroku – wprowadzić kartę w samorządach, a także sprawdzone pomysły, jak najlepiej ją zastosować. Opisano w nim również doświadczenia samorządów, które […]
  Przeczytaj całość »

 • ZAPROSZENIE – do udziału w bezpłatnych warsztatach twórczego pisania dla osób starszych powyżej 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego - 14.11.2013 r.

 • Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat” z siedzibą w Warszawie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zapraszają osoby powyżej 60 roku życia do udziału w BEZPŁATNYCH warsztatach pisarskich. Termin: 14 listopada 2013 r, godz. 10.00 – 14.00. Miejsce: siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przy ul. Kombatantów 7  Warsztaty twórczego pisania są przeznaczone […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców – 28.09.2013 r.

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców – 28.09.2013 r.W dniu 28 września 2013 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyły się spotkania warsztatowe dotyczące umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców. Celem pierwszej części była edukacja rodziców na temat dziecięcych ataków złości oraz sposobów poradzenia sobie z nimi. Warsztaty przybliżyły rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym przyczyny wybuchów złości u […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej dla kadry przedszkoli i żłobków/klubów malucha – 21.09.2013 r.

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej dla kadry przedszkoli i żłobków/klubów malucha – 21.09.2013 r.W dniu 21 września 2013 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyły się warsztaty umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. W dwóch spotkaniach wzięli udział przedstawiciele kadry przedszkoli i żłobków/klubów malucha z terenu województwa podlaskiego. Celem pierwszej części było nabycie wiedzy i umiejętności przez uczestników na temat wychowania bez przemocy (tzw .„klapsa”), […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty umiejętności wychowawczych oraz warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej skierowane do rodziców z terenu województwa podlaskiego – 28 września 2013 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 lat, w szczególności 2 i 3 – latków,  z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Udział w warsztatach jest bezpłatny! Warsztaty będą dotyczyły dwóch bloków tematycznych. Celem pierwszej części jest  edukacja […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty umiejętności wychowawczych oraz warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej skierowane do kadry przedszkoli i żłobków/klubów malucha z terenu województwa podlaskiego – 21 września 2013 r. - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza kadrę przedszkoli i żłobków/klubów malucha z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Udział w warsztatach jest bezpłatny! Warsztaty będą dotyczyły dwóch bloków tematycznych. Celem pierwszej części jest  nabycie wiedzy i umiejętności przez uczestników na temat wychowania bez przemocy (tzw […]
  Przeczytaj całość »

 • ZAPROSZENIE – do udziału w spotkaniach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych z terenu województwa podlaskiego

 • W związku z rosnącą w ostatnim okresie liczbą oszustw na szkodę seniorów, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku serdecznie zapraszają podmioty zainteresowane przeprowadzeniem spotkań informacyjno – edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych. Podczas proponowanych prelekcji przedstawiciel Policji omówi zasady bezpieczeństwa w domu/mieszkaniu i poza miejscem zamieszkania, metody działania przestępców oraz sposoby unikania […]
  Przeczytaj całość »

 • Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa

 • Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej przedstawia ofertę dotyczącą objęcia opieką poprzez Krajową Sieć Alarmową: osoby niesamodzielne, chore, niepełnosprawne oraz dotknięte problemem przemocy w rodzinie. Sieć Życia to m.in.: monitoring systemów alarmowych, przycisk Sieci Życia® zapewnia natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej lub innych osób (np. rodziny czy sąsiadów) w przypadku zasłabnięcia lub napadu, zabezpieczenie i ochrona domu, mieszkania, firmy […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert „MALUCH 2013 – edycja 2”

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn.zm.), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w II edycji Podyplomowych Studiów w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej

 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego zapraszają do udziału w II edycji Podyplomowych Studiów w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej. Studia przygotowują osoby duchowne i świeckie do zespołowego działania na rzecz potrzeb duchowych i religijnych pacjentów, podopiecznych i ich rodzin […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na konferencję „Stworzenie Standardu Superwizji Pracy Socjalnej”

 • Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji, poświęconej standardowi superwizji pracy socjalnej, realizowanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie i Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Celem konferencji jest  omówienie działań w ramach przygotowywania standardu superwizji pracy socjalnej, a także […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie naboru wniosków do przeprowadzenia pilotażowej części projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”

 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ogłasza nabór wniosków do przeprowadzenia pilotażowej części projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zgłoszenia podmiotów uprawnionych do realizacji pilotażowej części projektu można składać osobiście, […]
  Przeczytaj całość »

 • W dniu 21 czerwca 2013 r., w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny, w Jasionówce odbył się ,,PIKNIK RODZINNY”

 • Przedsięwzięcie, zorganizowane z myślą o najmłodszych, stało się okazją do wspaniałych zabaw, udziału w licznych konkursach, a także skorzystania z takich atrakcji, jak malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie i trampoliny. Podczas imprezy miał miejsce pokaz sprzętu policyjnego oraz tresury psów służbowych. Policjanci udzielili instrukcji bezpiecznego zachowania w zetknięciu z agresywnym zwierzęciem oraz sposobów na bezpieczne wakacje. […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na konferencje realizowane w ramach projektu pt. „Zobacz i otwórz się na wolontariat”

 • Fundacja „Spe Salvi” w Białymstoku zaprasza na konferencje realizowane w ramach projektu pt. „Zobacz i otwórz się na wolontariat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.  Celem konferencji jest promocja idei wolontariatu na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspierających w zakresie wiedzy, informacji, procedur związanych z angażowaniem wolontariuszy.  Udział w […]
  Przeczytaj całość »

 • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. "Ja i moja rodzina" zorganizowanego w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu województwa podlaskiego pn. ,,Ja i moja rodzina”. Celem Konkursu było promowanie rodziny i więzi międzypokoleniowych, pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka oraz kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych. […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje na rowerze” – uroczyste wręczenie nagród

 • W dniu 12 czerwca 2013 roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łomży odbyło się uroczyste podsumowanie V edycji konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje na rowerze”. Cel konkursu ukierunkowano na przygotowanie uczniów klas IV-VI podlaskich szkół podstawowych do bezpiecznego spędzania czasu wolnego w okresie wakacji. Komisja konkursowa spośród wszystkich nadesłanych prac – wyłoniła 3 laureatów oraz przyznała […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie informacyjne nt. „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu samorządu województwa podlaskiego udzielanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku”

 • W dniu 12.06.2013 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu samorządu województwa podlaskiego udzielanych przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku”. Podczas spotkania zostały omówione kwestie formalno – prawne i merytoryczne związane z procedurą konkursową, etapy procedury konkursowej oraz zasady rozliczania środków pochodzących […]
  Przeczytaj całość »

 • Festyn rodzinny na Krywlanach zorganizowany w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny

 • DSC07839.JPGW dniu 2 czerwca 2013 r., w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny Fundusz Białystok Ojcu Świętemu wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował już po raz dziewiąty ,,Festyn Rodzinny” na Krywlanach. Impreza ma charakter cykliczny i zawsze przyciąga rzesze białostoczan. W tym roku również nie zabrakło licznych atrakcji. Na najmłodszych czekały dmuchane place zabaw, […]
  Przeczytaj całość »

 • Rozstrzygnięcie konkursu w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015. Dotację w kwocie 40 000 zł otrzymało 20 projektów. Lista podmiotów, które otrzymały dotację znajduje się na poniższej stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,6202,rozstrzygniecie-konkursu-w-programie-swietlica-dzieci-praca-.html Z województwa podlaskiego dotację otrzymał projekt Polskiego Stowarzyszenia […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 – II edycja

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki II edycji otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (ASOS). Ogółem wpłynęło prawie 1800 wniosków, z czego 286 otrzymało dotację. Z województwa podlaskiego przyjęto do realizacji 7 projektów. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu na stronie: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,6198,wyniki-otwartego-konkursu-asos-ii-edycja.html
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs plastyczny pn. ,,JA I MOJA RODZINA”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu województwa podlaskiego pn. ,,Ja i moja rodzina”. Celem Konkursu jest promowanie rodziny i więzi międzypokoleniowych, pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka oraz kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych. Konkurs […]
  Przeczytaj całość »

 • XI Podlaskie Dni Rodziny – kalendarium wydarzeń!

 • logo podstawowe bez claimu1 maja – 30 czerwca 2013 r.  „Rodzina silna mądrością” – to rodzina, która się angażuje, poświęca czas i uwagę, okazuje wsparcie i zrozumienie, mądrze wychowuje wyznaczając granice, pomagając w dokonywaniu właściwych wyborów. Odpowiedzialni rodzice są fundamentem szczęścia i sukcesu swoich dzieci w dorosłym życiu, a dobra komunikacja oraz silne więzi rodzinne czy międzypokoleniowe chronią […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2016

 • Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe działające na terenie województwa podlaskiego o przesłanie uwag do konsultowanego projektu aktu prawnego, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2016 uwzględniającego zgłoszone opinie oraz propozycje zmian. Ustawa […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie – do udziału w spotkaniach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych z terenu województwa podlaskiego

 • W związku z realizacją działań informacyjno-profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku serdecznie zapraszają podmioty zainteresowane przeprowadzeniem wyżej wymienionych spotkań z udziałem przedstawicieli Policji. Podczas proponowanych prelekcji omawiane będą zasady bezpieczeństwa w domu/mieszkaniu i poza miejscem zamieszkania, metody działania przestępców oraz sposoby unikania zagrożeń a tym samym […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie „Dodać życia do lat – studium przygotowujące animatorów do pracy z ludźmi starszymi”

 • Warsztaty „Dodać życia do lat – studium przygotowujące animatorów do pracy z ludźmi starszymi”, jest projektem realizowanym przez Oddział Białostocki PSPiA KLANZA, przy wsparciu finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Udział w projekcie jest bezpłatny! Projekt zakłada 70 godz. cykl szkoleń złożony z 6 warsztatów 2 po 15 godzin i 4 po 10h, w […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w szkoleniach ,,Organizowanie społeczności lokalnej – aktywna pomoc społeczna”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w imieniu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL uprzejmie informuje, iż w okresie od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r. organizowane będą dwudniowe, bezpłatne szkolenia pn. ,,Organizowanie społeczności lokalnej – aktywna pomoc społeczna”. Organizator zapewnia zakwaterowanie (jeden nocleg), pełne wyżywienie wraz z przerwami kawowymi oraz materiały szkoleniowe. Każdy uczestnik otrzyma […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie - XI Podlaskie Dni Rodziny!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku pragnie zaprosić samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, szkoły oraz instytucje administracji rządowej województwa do aktywnego włączenia się w realizację idei i misji XI Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina silna mądrością”. Przedsięwzięcia organizowane w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny w okresie od 1 maja do 30 czerwca br. promują rodzinę […]
  Przeczytaj całość »

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 II edycja konkursu.

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), dalej UDPP; podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie Zespołu ds. opracowania „Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013-2016” w dn. 23 stycznia 2013 r.

 • W dn. 23 stycznia 2013 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania „Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2016”. Przedmiotem posiedzenia była praca nad częścią diagnostyczną Programu oraz analiza celów i wybór zadań do realizacji w 2013 roku.
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015

 • Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.), Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na dofinansowanie w 2013 roku zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w szkoleniu w ramach projektu systemowego „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w imieniu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich uprzejmie informuje, że z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  rozpoczyna realizację projektu systemowego   „Szkolenia z nowych […]
  Przeczytaj całość »

 • Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w 2013 r .

 • Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/263/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 października 2012 roku w sprawie uchwalenia […]
  Przeczytaj całość »