Aktualności pomocy społecznej 2014

 • Podlaskie Dni Seniora w Kuźnicy – 8 listopada 2014 r.

 • W dniu 8 listopada 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował Podlaskie Dni Seniora w Kuźnicy, na które przybyło około 100 seniorów z województwa podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Pani Marzena Breza, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Mieczysław Kazimierz Baszko, Wójt Gminy Kuźnica – […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony dla seniorów w Łapach

 • W dniach 16 i 17 października 2014 r., Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapach w ramach działań związanych z aktywizacją społeczną seniorów zorganizował 2 spotkania warsztatowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony. Celem warsztatów była edukacja osób starszych – nabycie wiedzy i odpowiedniego zachowania się […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony dla seniorów w Białymstoku

 • W dniach 14 i 21 października 2014 r., Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku w ramach działań związanych z aktywizacją społeczną seniorów zorganizował 2 spotkania warsztatowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony. Celem warsztatów była edukacja osób starszych – nabycie wiedzy i odpowiedniego zachowania się […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie – do udziału w spotkaniach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych z terenu województwa podlaskiego

 • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Komenda Miejska Policji w Białymstoku oraz jednostki podlegle na terenie woj. podlaskiego prowadzą cykliczne spotkania informacyjno-edukacyjne wobec osób starszych. W związku z prowadzonymi przedsięwzięciami Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku zapraszają podmioty zrzeszające seniorów do uczestnictwa w spotkaniach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych. Podczas […]
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatne warsztaty twórczego pisania „PISZEMY+ PO RAZ DRUGI” dla osób starszych powyżej 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego – 30 września 2014 r.

 • W dniu 30 września 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat” z siedzibą w Warszawie zorganizował kolejne spotkanie warsztatów pisarskich dla osób powyżej 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego. W spotkaniu wzięli udział seniorzy z terenu województwa podlaskiego, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Sokółce i […]
  Przeczytaj całość »

 • ZAPROSZENIE – do udziału w bezpłatnych warsztatach twórczego pisania dla osób starszych powyżej 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego – projekt „PISZEMY+ PO RAZ DRUGI”

 • Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat” z siedzibą w Warszawie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zapraszają osoby powyżej 60 roku życia do udziału w BEZPŁATNYCH warsztatach pisarskich. Termin: 30 września 2014 r, godz. 10.00 – 14.00. Miejsce: siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7 Warsztaty twórczego pisania są przeznaczone dla […]
  Przeczytaj całość »

 • „Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej”. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!

 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym w ramach realizowanego projektu „Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej”. Celem szkolenia jest przybliżenie pracownikom socjalnym instytucji pomocy i integracji społecznej nowatorskich metod i technik pracy socjalnej, by jak najpełniej i jak […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs „Aktywnie wspieramy osoby młode w budowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej na podlaskim rynku pracy”organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do udziału w Konkursie pt. „Aktywnie wspieramy osoby młode w budowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej na podlaskim rynku pracy” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego   Konkurs skierowany jest do podmiotów realizujących działania skierowane na wspieranie młodych osób w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy zarówno w sferze […]
  Przeczytaj całość »

 • Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020

 • Na mocy uchwały nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. przyjęto Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej na lata 2014-2020. Na finansowanie Programu przeznaczonych zostanie 40 mln w 2014 r. Program jest kontynuacją Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 – pierwszej edycji Programu. Budżet Programu […]
  Przeczytaj całość »

 • Banki Żywności - Rekomendacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 • Banki Żywności – Rekomendacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  Przeczytaj całość »

 • Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. przesunięcia terminu wdrożenia i uruchomienia Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 • W związku z otrzymaną informacją od Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o wydłużeniu terminu wdrożenia i uruchomienia Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Przesunięcie terminu spowodowane jest czasochłonnymi procedurami akceptacji dokumentów przez Komisję Europejską oraz koniecznością regulacji stosownych aktów prawnych i innymi […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs „Teraz – PROJEKT SOCJALNY”

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, działająca przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła konkurs pn. „Teraz – PROJEKT SOCJALNY” na najlepszy zrealizowany projekt socjalny. Celem konkursu jest uwypuklenie roli projektu socjalnego: edukacyjnej, promocyjnej i popularyzatorskiej oraz wspieranie i promowanie dobrych praktyk pracy socjalnej ze środowiskiem lokalnym. Konkurs skierowany jest do wszystkich […]
  Przeczytaj całość »

 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 7 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie […]
  Przeczytaj całość »

 • Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia

 • Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, służący beneficjentom pomocy społecznej i jej pracownikom ruszył od początku 2014 roku. Portal jest miejscem, w którym każda osoba i rodzina poszukująca pomocy państwa uzyska kompleksową informację dotyczącą: rodzaju pomocy, o którą może się ubiegać, zasad jej przyznawania oraz instytucji publicznych jej udzielających. Równocześnie pracownicy instytucji publicznych uzyskają bieżące informacje dotyczące ich […]
  Przeczytaj całość »

 • Przyjęto „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”

 • Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”. Kluczowe kierunki działań na lata 2014 – 2020 to zmniejszenie wykluczenia dzieci i młodzieży, stworzenie szansy na bezpieczne wejście na rynek pracy dla osób młodych oraz ułatwienie im godzenia pracy zawodowej z zakładaniem […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na Ogólnopolski Przegląd Sceniczny pn.: „Starsi Panowie Dwaj”

 • maskiUwaga Seniorzy! Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II zaprasza na przegląd zespołów scenicznych: „Starsi Panowie Dwaj – Ogólnopolski Przegląd Sceniczny” Miejsce: WDW „Jawor” w Solinie Termin : 15-19 września 2014 r. (przyjazd 15 września do godz. 1500, organizator będzie na własny koszt dowoził grupy z Sanoka lub Leska do Soliny). […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja dotycząca sposobu składania wniosków o nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie pomocy społecznej w 2014 r.

 • W Dniu Pracownika Socjalnego (21 listopada) zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Nagrody mogą zostać przyznane pracownikom socjalnym, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 […]
  Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium przedsięwzięć organizowanych w ramach XII Podlaskich Dni Rodziny!

 • 1 maja – 31 sierpnia 2014 Hasłem przewodnim tegorocznych przedsięwzięć organizowanych w ramach XII Podlaskich Dni Rodziny jest „Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera”. Rodzina wielodzietna stawia wiele wymagań, daje też wiele możliwości zdobywania ważnych doświadczeń, które kształtują osobowość, stanowią podstawę rozumienia świata i potrzebę jego odkrywania. Liczna rodzina to ogromne wyzwanie także dla rodziców, […]
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki konkursu „MALUCH - edycja 2014” – moduł 2

 • 108 gmin dostanie łącznie 40 milionów złotych z programu MALUCH 2014 na utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych. Dofinansowanych będzie 5481 miejsc w żłobkach i klubikach dziecięcych. O wsparcie na tym etapie mogły ubiegać się gminy. Środki przeznaczone na działanie gminnych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 otrzymały wszystkie projekty zgłoszone do konkursu – żłobki […]
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki otwartego konkursu Programu ASOS – edycja 2014

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu Programu ASOS – edycja 2014. Ogółem w ramach konkursu wpłynęło ponad 2400 wniosków, z czego 470 otrzymało dotację. Z województwa podlaskiego przyjęto do realizacji 10 projektów. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/wyniki-otwartego-konkursu-programu-asos—edycja-2014-/
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie – XII Podlaskie Dni Rodziny!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, szkoły oraz instytucje administracji rządowej województwa podlaskiego do aktywnego włączenia się w realizację idei i misji XII Podlaskich Dni Rodziny. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji, organizowanej od 1 maja do 31 sierpnia br., jest – „Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera”. Przedsięwzięcia organizowane w ramach […]
  Przeczytaj całość »

 • Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych

 • Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych, nieformalnych grup, pracodawców i samorządów terytorialnych oraz innych instytucji realizujących programy na rzecz osób starszych do udziału w procedurze wyłaniania dobrych praktyk, które zostaną umieszczone w „Złotej Księdze Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”. Celem inicjatywy „Złota Księga Dobrych Praktyk […]
  Przeczytaj całość »

 • Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013 - 2018

 • Uchwałą NR XXXVI/442/14 z dnia    24 lutego 2014 r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2018. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych samorządu województwa należy opracowanie programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, będących integralną […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 - w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”

 • Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny zaprasza do udziału w szkoleniach dla kadry pomocy społecznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności” Szkolenia będą organizowane w dwóch blokach tematycznych: • Model Gminny Standard […]
  Przeczytaj całość »

 • KONKURS MPiPS – ogłoszenie o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 -2015 – Edycja 2014

 • Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548) Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na dofinansowanie w roku 2014 zadań przyjętych w Programie oraz zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert. […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs MPiPS - ASOS - Edycja 2014

 • Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Na Program w 2014 roku przeznaczono 40 mln zł. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą w tym roku liczyć nawet na 200 tys. zł dotacji. Projekty zgłoszone do konkursu muszą wpisywać się w jeden […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Województwie Podlaskim na lata 2014 – 2018

 • Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe działające na terenie województwa podlaskiego o przesłanie uwag do konsultowanego projektu aktu prawnego, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu Programu Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Województwie Podlaskim na lata 2014 – 2018, będącego  dokumentem komplementarnym i operacyjnym wobec Wojewódzkiej Strategii […]
  Przeczytaj całość »