Aktualności pomocy społecznej 2015

 • Spotkanie Zespołu ds. opracowania Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020

 • DSC07609W dniu 16 grudnia 2015 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się trzecie spotkanie Zespołu ds. opracowania Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020. Na wstępie Pani Bożena Tomaszewska – Zastępca Dyrektora ROPS w Białymstoku przywitała członków Zespołu oraz zaproszonych przedstawicieli Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów. W dalszej kolejności Pani […]
  Przeczytaj całość »

 • DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 • IMG_3174W dniu 18 listopada 2015 roku w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyły się obchody Dnia Pracownika Socjalnego, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Podlaski Urząd Wojewódzki. Uroczystość rozpoczęła Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która przywitała gości oraz złożyła życzenia pracownikom socjalnym z okazji ich święta. […]
  Przeczytaj całość »

 • Pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania ,,Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020"

 • IMG_2976W związku z potrzebą ukierunkowania polityki senioralnej w województwie podlaskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął pracę nad opracowaniem „Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020”. Dokument ten przede wszystkim będzie diagnozował problemy na jakie napotykają seniorzy w swoim codziennym życiu, określał ich potrzeby, a następnie wyznaczał kierunki działań, jakie […]
  Przeczytaj całość »

 • Diagnoza potrzeb społecznych w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w województwie podlaskim

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zwraca się do Dyrektorów i Kierowników powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa podlaskiego z prośbą o udział w badaniu „Diagnoza potrzeb w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w województwie podlaskim”. Celem przeprowadzanego badania jest zdiagnozowanie potrzeb osób i grup wymagających wsparcia na terenie […]
  Przeczytaj całość »

 • Projekt Innowacyjny "Pomosty"

 • Instytut Badawczo – Szkoleniowy z Olsztyna zaprasza do zapoznania się i wykorzystania przez instytucje pomocy społecznej metody Pomosty, która wypracowana została na podstawie innowacyjnych metod pracy w zakresie interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży ze środowisk wiejskich. Metoda Pomosty stanowi narzędzie realizacji przez instytucje pomocy społecznej zapisów nowelizowanej ustawy z dnia 12 marca 2004 […]
  Przeczytaj całość »