Aktualności pomocy społecznej 2012

 • PODLASKA GALA SENIORA ER2012 - 6 grudnia 2012 roku

 • 6 grudnia 2012 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował Podlaską Galę Seniora ER 2012, która była okazją do podsumowania działań zorganizowanych w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Celem zorganizowania Gali była promocja i uhonorowanie aktywnych Seniorów, działających na rzecz społeczności lokalnej oraz inicjatyw twórczych dzieci i młodzieży ukazujących […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o rozstrzygnięciu i wynikach konkursów ,,PODLASKI SENIOR ROKU 2012 - LIDER NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ" oraz ,,BABCIA, DZIADEK I JA", zorganizowanych w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku włączając się w obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 zorganizował konkurs pn.: „PODLASKI SENIOR ROKU 2012 – LIDER NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”.          Celem Konkursu było promowanie aktywnych Seniorów, działających na rzecz społeczności lokalnej; uhonorowanie osób, które dobrowolnie i bezinteresownie działają na rzecz dobra innych oraz promują […]
  Przeczytaj całość »

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił I edycję konkursu na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), dalej UDPP; podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie informacyjne na temat Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 - 3 września 2012 r.

 • W dniu 3 września 2012 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotycząceRządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 oraz planowanego uruchomienia konkursu dla organizacji działających na rzecz aktywności seniorów, prowadzone przez dr Marzenę Breza – przewodniczącą Zespołu do spraw polityki na rzecz osób starszych  w  Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu wzięli […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie zespołu ds. opracowania programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim na lata 2012-2015 w dniu 12 lipca 2012.

 • 12 lipca 2012 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował spotkanie zespołu ds. opracowania programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim na lata 2012-2015. Przedmiotem spotkania były prace nad programem w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim na lata 2012-2015. Na wstępie przedstawione zostały informacje […]
  Przeczytaj całość »