Wspieranie rodziny 2014

 • Seminarium dla asystentów rodziny nt. „Dobre praktyki w pracy asystenta rodziny w kontekście usamodzielnienia rodzin” – 20 listopada 2014 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku był organizatorem seminarium nt. „Dobre praktyki w pracy asystenta rodziny w kontekście usamodzielnienia rodzin” dla asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego. Spotkanie odbyło się w dniu 20 listopada 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Seminarium poświęcone było omówieniu zagadnień związanych z pracą asystenta rodziny w kontekście usamodzielnienia rodzin. […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na seminarium dla asystentów rodziny nt. „Dobre praktyki w pracy asystenta rodziny w kontekście usamodzielnienia rodzin” – 20 listopada 2014 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego do udziału w seminarium nt. „Dobre praktyki w pracy asystenta rodziny w kontekście usamodzielnienia rodzin”. Termin: 20 listopada 2014 r. (czwartek) w godz. 10.00-14.00 Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, Sala sejmikowa nr 115 (wykład […]
  Przeczytaj całość »

 • III edycja Konkursu Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej

 • Zapraszamy lokalne samorządy do udziału w III edycji Konkursu dla samorządów Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej. W roku 2014 szczególnie cenione będą programy wynikające z lokalnych strategii, opracowanych na podstawie diagnozy potrzeb i we współpracy ze społecznością lokalną oraz kompleksowe działania realizowane przy współpracy różnych instytucji. Lokalne samorządy do 7 listopada 2014 […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym z terenu województwa podlaskiego – 25.10.2014 r.

 • W siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, w dniu 25 października 2014 r. odbyły się warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W 2 spotkaniach udział wzięło 24 rodziców. Główne zagadnienia warsztatów dotyczyły poznania emocji i kompetencji społecznych dziecka, różnicy pomiędzy stosowaniem kary i konsekwencją, rywalizacji między rodzeństwem oraz wskazania jak prawidłowo […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego – 24.10.2014 r.

 • W dniu 24 października 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego. W 2 spotkaniach udział wzięło 29 asystentów rodziny. Celem warsztatów było poznanie praktycznych umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z dzieckiem, nauka właściwego reagowania zarówno w codziennych, jak i trudnych sytuacjach, pogłębianie wiedzy na […]
  Przeczytaj całość »

 • ZAPROSZENIE na warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego – 24 października (piątek) oraz 25 października (sobota) 2014 roku BRAK MIEJSC!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach wzmacniających kompetencje wychowawcze. UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY! Celem warsztatów jest poznanie praktycznych umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z dzieckiem, nauka właściwego reagowania zarówno w codziennych, jak i trudnych sytuacjach, pogłębianie […]
  Przeczytaj całość »

 • III Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny w Białymstoku

 • W Białymstoku, w dniach 25 – 27 września b.r. odbył się III Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Miasto Białystok oraz Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie. Tematyka Zlotu dotyczyła profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny. Ponad 100 uczestników miało możliwość doskonalenia […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na III Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny w dniach 25-27.09.2014 r.

 • Obraz1III Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny Termin: 25-27 września 2014 rok Miejsce: Białystok Zlot odbędzie się w budynku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania ul. Ciepła 40 15-472 Białystok Lokalizacja http://www.wsfiz.edu.pl/TabWszystkoOWsfiz/Lokalizacja.aspx Celem III Zlotu Asystentów Rodziny zgodnie już z naszą tradycją jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną mającą trudności […]
  Przeczytaj całość »

 • Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • W dniu 25 lipca 2014r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Wprowadzono ponad 90 zmian do ustawy, które mają posłużyć lepszemu wspieraniu rodziny i funkcjonowaniu systemu pieczy zastępczej, a także zmierzają do uzupełnienia przepisów dotyczących procedur adopcyjnych. Najważniejszą zmianą w projektowanej ustawie jest rezygnacja z udziału sądu w […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 • W dniu 16 czerwca 2014 roku weszły w życie: uchwała Rady Ministrów z dnia 5 czerwca br. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja br. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Rodzinny w Nowym Dworze

 • W ramach XII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera” w dniu 5 lipca 2014 r. w Nowym Dworze odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Wójta Gminy Nowy Dwór, Nowodworski Ośrodek Kultury, 4 Nowodworską Drużynę Harcerskiej Służby Granicznej „Złote Lwy” oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Na stadionie sportowym w […]
  Przeczytaj całość »

 • „JESTEM MAMY I TATY” – Kampania Społeczna Rzecznika Praw Dziecka

 • logo__jestem_mamy_i_taty_m„Cierpię kiedy obrażasz moją mamę, ranisz mnie kiedy szydzisz z mojego taty….” Z perspektywy dziecka największym problemem podczas rozwodu rodziców są towarzyszące mu destrukcyjne zachowania dorosłych. Skłóceni rodzice, czy opiekunowie nie przebierają w środkach walki między sobą. Dziecko mimowolnie staje się uczestnikiem wielu sytuacji, które poważnie naruszają jego poczucie bezpieczeństwa. W rezultacie chaos spowodowany rozstaniem […]
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki konkursu „MALUCH - edycja 2014”

 • W tegorocznej edycji dofinansowanych zostanie ponad 20 tys. miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 101 mln zł na ich utrzymanie i budowę nowych. W tym roku o środki z programu mogły ubiegać się gminy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,6708,wyniki-konkursu-maluch-2014.html
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki konkursu w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015 – Edycja 2014

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015 – Edycja 2014. Dotację w kwocie 40 000 zł otrzymało 20 projektów. Lista podmiotów, które otrzymały dotację znajduje się na poniższej stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,6722,znamy-wyniki-konkursu-swietlica-dzieci-praca.html Z województwa podlaskiego dotację otrzymał […]
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki konkursu „MALUCH - edycja 2014” – moduł 2

 • 108 gmin dostanie łącznie 40 milionów złotych z programu MALUCH 2014 na utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych. Dofinansowanych będzie 5481 miejsc w żłobkach i klubikach dziecięcych. O wsparcie na tym etapie mogły ubiegać się gminy. Środki przeznaczone na działanie gminnych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 otrzymały wszystkie projekty zgłoszone do konkursu – żłobki […]
  Przeczytaj całość »

 • Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch - edycja 2014” – konkurs MPiPS

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” – […]
  Przeczytaj całość »

 • Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013 - 2018

 • Uchwałą NR XXXVI/442/14 z dnia    24 lutego 2014 r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2018. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych samorządu województwa należy opracowanie programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, będących integralną […]
  Przeczytaj całość »

 • KONKURS MPiPS – ogłoszenie o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 -2015 – Edycja 2014

 • Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548) Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na dofinansowanie w roku 2014 zadań przyjętych w Programie oraz zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert. […]
  Przeczytaj całość »