Aktualności w profilaktyce uzależnień 2017 rok

 • Kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać”

 • 17 listopada 2017 roku, ruszyła kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV. Tego samego dnia rozpoczyna się też Europejski Tydzień Testowania na HIV. Co roku odnotowujemy w Polsce ok. 1200 zakażeń HIV. Codziennie […]
  Przeczytaj całość »

 • UWAGA WYCHOWAWCY I PEDAGODZY SZKOLNI!
  Zaproszenie do udziału w programie profilaktyki selektywnej „FreD goes net” uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w terminie październik-listopad br. planuje przeprowadzić kolejną edycję Programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „FreD goes net”. „FreD goes net” to program profilaktyki selektywnej, oparty o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej, skierowany do młodych osób używających narkotyków/alkoholu. Ideą Programu jest wczesna i trafna reakcja wobec młodych osób, które po […]
  Przeczytaj całość »

 • Finałowy etap „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS”

 • DSC03360W dniu 25 maja, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, odbył się finałowy etap „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS”.  Tego dnia 41 uczniów z 23 podlaskich szkół gimnazjalnych , odpowiadając na testowe pytania, wykazało się szczegółową wiedzą z obszaru społecznych i medycznych aspektów HIV/AIDS. Ranking finalistów przedstawia się następująco: I miejsce […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie pn.: „Cykl warsztatów i konsultacji dla pedagogów i nauczycieli podlaskich szkół w zakresie profilaktyki uzależnień”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pedagogów i nauczycieli podlaskich szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) na szkolenie pn.: „Cykl warsztatów i konsultacji dla pedagogów i nauczycieli podlaskich szkół w zakresie profilaktyki uzależnień”, mającego na celu dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych oraz wzmocnienie umiejętności w zakresie pracy z młodzieżą. Miejscem realizacji przedsięwzięcia […]
  Przeczytaj całość »

 • Formularz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

 • Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 224, z póżn. zm.) organ wykonawczy samorządu gminy sporządza, na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, informację z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z Gminnego Programu […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogólnopolskie spotkania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • W dniach 16 – 18 czerwca 2017 r. Polska Fundacja Zabezpieczenia Społecznego ETOS organizuje w Częstochowie wydarzenie o zasięgu ogólnokrajowym pod nazwą Ogólnopolskie Spotkanie Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych. Spotkanie to będzie miało na celu wymianę doświadczeń oraz formacji, co stanie się elementem narodowego programu trzeźwości, jako wydarzenie szkoleniowo – formacyjne. Tegoroczne spotkanie […]
  Przeczytaj całość »

 • Nowa kampania - „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”

 • Zderzenie sennych marzeń z bolesną rzeczywistością, czyli jaki jesteś po używkach, a jak naprawdę widzą cię inni. Nowa ogólnopolska kampania Głównego Inspektora Sanitarnego „Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość” obnaża rzeczywistość – uświadamia zagrożenia wynikające z eksperymentowania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w realny sposób pokazuje negatywne skutki korzystania z używek. Na stronie związanej z kampanią www.melanz.tv […]
  Przeczytaj całość »