Aktualności pomocy społecznej 2017

 • Konferencja w ramach Podlaskich Dni Seniora – 15 grudnia 2017 r.

 • czołówkaW piątek, w dniu 15 grudnia 2017 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach cyklicznie organizowanych Podlaskich Dni Seniora, zorganizował wojewódzką konferencję skierowaną do starszych mieszkańców województwa podlaskiego. Spotkanie miało na celu upowszechnianie wiedzy i podniesienie świadomości na temat profilaktyki udaru mózgu, wartości aktywności społecznej osób starszych oraz znaczenia ich potencjału w tworzeniu […]
  Przeczytaj całość »

 • Rekrutacja na szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego praca z osobą i rodziną z problemem przemocy

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach ogłasza nabór na szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej uczelni: www.pracownik-socjalny.wspkorczak.eu Informacja o projekcie Informacja o rekrutacji
  Przeczytaj całość »

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – termin do 22 grudnia 2017 r.

 • Ruszyła edycja 2018 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu, do udziału w otwartym […]
  Przeczytaj całość »

 • Podsumowanie działań Fundacji „SocLab” w ramach projektu „Rady Seniorów w działaniu”

 • Celem projektu „Rady Seniorów w działaniu” było wzmocnienie istniejących rad seniorów w województwie podlaskim, a także wsparcie dla grup, które chciałaby radę seniorów zainicjować w swojej gminie. W projekcie brali udział mieszkanki i mieszkańcy 7 gmin województwa podlaskiego: Augustowa, Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Łap, Kolna, Supraśla i Wasilkowa. Projekt zrealizowano w 2017 roku, w ramach Programu […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na konferencję w ramach Podlaskich Dni Seniora – 15.12.2017 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach cyklicznie organizowanych Podlaskich Dni Seniora, zaprasza na wojewódzką konferencję skierowaną do starszych mieszkańców województwa podlaskiego. Spotkanie ma na celu upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości na temat profilaktyki udaru mózgu, wartości aktywności społecznej osób starszych oraz znaczenia ich potencjału w tworzeniu regionalnej polityki senioralnej (program w załączeniu). Konferencja […]
  Przeczytaj całość »

 • Uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2017 w województwie podlaskim

 • W dniu 22 listopada 2017 r. odbyły się uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowane we współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podczas uroczystości Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wręczył Medale za długoletnią służbę – Złote, Srebrne i Brązowe – pracownikom służb społecznych. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przyznał wyróżnienia ośrodkom […]
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka rozpoczęła realizację trzech projektów specjalistycznych – specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny i rozpoczęła rekrutację uczestników do projektów: KATOWICE – Specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy, nr umowy POWR.02.05.00-00-0118/17-00, szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Nowatorskie metody pracy socjalnej z rodziną – Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany” – 18 i 20 października oraz 6 i 15 listopada 2017 r.

 • IMG_3956Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 4 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Nowatorskie metody pracy socjalnej z rodziną”. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z jedną z innowacyjnych metod pracy z rodziną jaką jest Dialog Motywujący. Szkolenie poprowadziła Pani Katarzyna Kaszek-Idźkowska, która jest certyfikowanym terapeutą motywującym oraz certyfikowanym […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na III Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych „Seniorzy w działaniu” – 9 listopada 2017 r.

 • Zapraszamy na III Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych „Seniorzy w działaniu”, które odbędzie się 9 listopada 2017 w sali konferencyjnej nr 115 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku. W tym roku hasło Forum to: „Seniorzy w działaniu”.  Uczestnicy będą mogli posłuchać ekspertów -praktyków, poznać się wzajemnie, nawiązać kontakty, wymienić doświadczeniami. Podczas […]
  Przeczytaj całość »

 • Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych

 • DSC_0158W dniu 23 października, w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, odbył się Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych, stanowiący inaugurację programu „poMOC, a nie przeMOC”. Kongres został zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Okręgową Izbą Pielęgniarek  i Położnych w Białymstoku oraz Regionalnym […]
  Przeczytaj całość »

 • Specjalizacja I stopnia w zawodzie Pracownika Socjalnego

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku na prośbę Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział w Szczecinie zaprasza do udziału w projekcie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – Specjalizacja I stopnia w zawodzie Pracownika Socjalnego. Materiały do pobrania: Informacja
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Nowatorskie metody pracy socjalnej z rodziną – Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany” skierowanego do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 18 i 20 października 2017 r. - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza na szkolenie  pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz innych jednostkach pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniu pn. „Nowatorskie metody pracy socjalnej z rodziną – Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany”. Celem szkolenia będzie zapoznanie pracowników socjalnych instytucji pomocy społecznej z […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych - 26 sierpnia 2017 rok

 • IMG_3046Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Oddział Podlaski, zorganizował kolejny raz „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”. Piknik odbył się 26 sierpnia 2017 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej  w Wasilkowie i był zorganizowany w ramach XV Podlaskich Dni Rodziny. Uczestnikami pikniku były rodziny z województwa podlaskiego, […]
  Przeczytaj całość »

 • PODLASKISENIOR.PL – powstał portal internetowy dedykowany podlaskim Seniorom!

 • Portal to przyjazne miejsce skierowane do wszystkich podlaskich seniorów i mieszkańców województwa podlaskiego. Znajdą tu Państwo artykuły, filmy – w kanale Telewizja TVS – przykłady twórczości i aktywności Seniorów. Zachęcamy gorąco do odwiedzenia strony www.podlaskisenior.pl oraz aktywnego włączenia się w proces jej tworzenia! Portal podlaskisenior.pl powstaje w ramach w projektu Stowarzyszenia Szukamy Polski „Podlascy Seniorzy […]
  Przeczytaj całość »

 • Nagrody dla pracowników socjalnych 2017

 • Jak co roku do 31 lipca 2017 r. w Wydziałach Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich można zgłaszać wnioski o nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Z wnioskiem o w/w mogą wystąpić w formie pisemnej przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w […]
  Przeczytaj całość »

 • Obchody Światowego Dnia Inwalidy 2017

 • czołówkaW środę, 10 maja 2017 r. w Białymstoku odbyły się obchody Światowego Dnia Inwalidy zorganizowane przez Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Otwarcia uroczystości i powitania zaproszonych gości dokonał Pan Jan Kalinowski – Przewodniczący Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Białymstoku, który […]
  Przeczytaj całość »

 • Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”

 • 15 grudnia 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zainaugurowała kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Cel kampanii: Pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych. Dążenie do ograniczenia liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów seniorów-konsumentów oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia […]
  Przeczytaj całość »

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – termin do 13 marca 2017 r.

 • Ruszyła edycja 2017 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł. Beneficjentami bezpośrednimi programu są nieaktywne zawodowo osoby w wieku 60+. W Dziennym Domu „Senior+” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do […]
  Przeczytaj całość »