Aktualności Projektu Liderzy Kooperacji

  • Wyniki rekrutacji wojewódzkich podmiotów sektorowych do udziału w projekcie: „Liderzy Kooperacji”

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż do udziału w projekcie pn.: „Liderzy Kooperacji” wyłoniono następujące wojewódzkie podmioty sektorowe: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Sąd Okręgowy w Białymstoku Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Podlaski Urząd Wojewódzki w BiałymstokuPrzeczytaj całość »

  • Gminy wiejskie rekomendowane do udziału w projekcie „Liderzy kooperacji”

  • W dniu 22 maja 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się spotkanie Zespołu ds. Modelu dotyczące rekrutacji gmin wiejskich z terenu województwa podlaskiego do udziału w projekcie pn.: „Liderzy kooperacji”. Zgodnie z zapisami w projekcie dotyczącymi konieczności zróżnicowania gmin oraz zasadami rekrutacji wybrano 8 spośród zgłoszonych gmin wiejskich z 6 […]Przeczytaj całość »

  • Zaproszenie Gmin wiejskich z terenu województwa podlaskiego do uczestnictwa w projekcie „Liderzy kooperacji”

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza gminy wiejskie województwa podlaskiego do uczestnictwa w projekcie pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Materiały do pobrania: Zaproszenie Karta zgłoszeniowa  Przeczytaj całość »