Aktualności Projektu Liderzy Kooperacji

 • Spotkania konsultacyjne Modelu Kooperacji gmin wiejskich

 • W dniu 22 stycznia 2019 r., w Starostwie Powiatowym w Sokółce oraz w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, odbyły się konsultacje założeń Modelu Kooperacji, opracowanych w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” Podczas konsultacji przedstawiono cel, założenia oraz etapy projektu. Zaprezentowano zrealizowane w ramach I Kamienia Milowego działania. Omówiono wypracowane założenia Modelu, które stanowiły przedmiot dyskursu. […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w konsultacjach Modelu Kooperacji w Sokółce

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz ze Starostwem Powiatowym w Sokółce zaprasza Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz inne podmioty istotne z punktu widzenia włączenia społecznego z terenu województwa podlaskiego, do udziału w konsultacjach dotyczących Modelu Kooperacji w związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w konsultacjach Modelu Kooperacji w Wysokiem Mazowieckiem

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz inne podmioty istotne z punktu widzenia włączenia społecznego z terenu województwa podlaskiego, do udziału w konsultacjach dotyczących Modelu Kooperacji w związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego […]Przeczytaj całość »

 • Partnerskie Spotkanie Wymiany Doświadczeń w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • W dniach 26-28 listopada 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się 3-dniowe Partnerskie Spotkanie Wymiany Doświadczeń w ramach Szkoły Kooperacji – poziom regionalny. Pierwszego dnia Spotkania uczestnicy Gmino-Powiatowych Zespołów Kooperacji z terenu województwa podlaskiego wymienili doświadczenia oraz spostrzeżenia związane z pracą merytoryczną w ramach Zespołów. Moderator Spotkania przedstawił wyniki przeprowadzonych wśród zaangażowanych w opracowanie Modelu […]Przeczytaj całość »

 • Spotkanie Przedstawicieli wojewódzkich podmiotów sektorowych oraz Animatorów Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji

 • W dniu 20 listopada br., w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, odbyło się Spotkanie Przedstawicieli wojewódzkich podmiotów sektorowych oraz Animatorów Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw związanych z realizacją projektu partnerskiego „Liderzy kooperacji”, a także wskazanie istotnych celów założonych do realizacji przez zaangażowane podmioty w kolejnym etapie projektu. Podczas spotkania […]Przeczytaj całość »

 • Wyniki rekrutacji wojewódzkich podmiotów sektorowych do udziału w projekcie: „Liderzy Kooperacji”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż do udziału w projekcie pn.: „Liderzy Kooperacji” wyłoniono następujące wojewódzkie podmioty sektorowe: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Sąd Okręgowy w Białymstoku Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Podlaski Urząd Wojewódzki w BiałymstokuPrzeczytaj całość »

 • Gminy wiejskie rekomendowane do udziału w projekcie „Liderzy kooperacji”

 • W dniu 22 maja 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się spotkanie Zespołu ds. Modelu dotyczące rekrutacji gmin wiejskich z terenu województwa podlaskiego do udziału w projekcie pn.: „Liderzy kooperacji”. Zgodnie z zapisami w projekcie dotyczącymi konieczności zróżnicowania gmin oraz zasadami rekrutacji wybrano 8 spośród zgłoszonych gmin wiejskich z 6 […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie Gmin wiejskich z terenu województwa podlaskiego do uczestnictwa w projekcie „Liderzy kooperacji”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza gminy wiejskie województwa podlaskiego do uczestnictwa w projekcie pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Materiały do pobrania: Zaproszenie Karta zgłoszeniowa  Przeczytaj całość »