„W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”

 

 

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Kombatantów 7, 15 – 110 Białystok

tel. 85 744 72 72

fax: (85) 744 71 37 

e-mail: rops@rops-bialystok.pl

 

Kontakt telefoniczny:

Krystyna Bobrowska-Dąbrowska –  regionalny ekspert ds. deinstytucjonalizacji usług

– tel. 85 744 71 43 w. 212

Aneta Filipowicz –  regionalny ekspert ds. deinstytucjonalizacji usług

– tel. 85 744 72 72 w. 210

Katarzyna Józefowicz – ekspert merytoryczny ds. modelu

– tel. 85 744 72 72 w. 210

 

 

 

 

 

LIDERZY PROJEKTU
Województwo Podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Kombatantów 7, 15-110 Białystok, tel. 85 744 72 72, fax 85 744 71 37, e-mail rops@rops-bialystok.pl, www.rops-bialystok.pl

PARTNERZY PROJEKTU