Model Mieszkalnictwa Wspomaganego

Model Mieszkalnictwa Wspomaganego Skierowanego do Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, w tym z zespołem Downa