Aktualności „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”

Projekt „Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  • OGŁOSZENIE NABORU GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ – WSPARCIE DLA DPS Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza nabór grantów  w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do […]Przeczytaj całość »

  • Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”

  • 25 czerwca 2020 r. w Warszawie Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Stanisław Derehajło – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego i Marek Malinowski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali umowę o dofinansowanie projektu grantowego pn.: „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” w związku z zagrożeniem COVID-19, realizowanego przez Województwo […]Przeczytaj całość »