Aktualności – działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Piknik Integracyjny dla Osób z Niepełnosprawnością i ich Rodzin – 4 wrzesień 2022 rok

 • Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Liczna grupa osób na wózkach inwalidzkich oraz ich rodziny wokół domu krytego strzechą.Kontakty społeczne i dobre relacje z innymi ludźmi pomagają lepiej radzić sobie ze stresem i trudnościami dnia codziennego. Organizowanie spotkań jest antidotum na poczucie osamotnienia wynikające z izolacji oraz barier z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnością. W dniu 4 września 2022 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 • Sześć kobiet siedzi podczas spotkania przy stole na którym leżą dokumenty i poczęstunek. Przy ścianie stoją półki z książkami.W dniu 26 maja 2022 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem posiedzenia był wybór prezydium. W głosowaniu brało udział sześć osób. Wszyscy jednogłośnie zagłosowali na Panią Jolantę Świderską, aby ponownie pełniła funkcję Przewodniczącej Rady. Następnie pięć osób zagłosowało na Elżbietę Kujawę i Rafała Średzińskiego. Jedna osoba wstrzymała się […]
  Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie

 • Instytucje wsparcia osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 13/10/2021 rozpoczęło, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację projektu „Pracujemy!”, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin

 • Grupa osób wśród których są osoby na wózkach inwalidzkich. W oddali widać samochody i drzewa.Realizując „Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” oraz Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie zorganizował „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”. Piknik odbył się 5 września 2021 […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zgłaszania kandydatów w ramach naboru uzupełniającego do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Ogłoszenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zgłaszania kandydatów w ramach naboru uzupełniającego do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Przeczytaj całość »

 • Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Grupa kobiet siedzi przy stole z dokumentami. Jedna z uczestniczek siedzi na wózku inwalidzkim.Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych odbyło się w dniu 27.01.2020 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Spotkanie rozpoczęła Pani Bożena Tomaszewska- zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przywitała nową Rade. Następnie zostało powołane prezydium Rady, w następującym składzie: Pani Jolanta Elżbieta Świderska, Prezes Fundacji „Oswoić […]
  Przeczytaj całość »

 • Powołanie nowych członków do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • W dniu 6 grudnia 2019 r. Zarządzeniem Marszałka Województwa Podlaskiego Nr 149/2019  zostali powołani nowi członkowie do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w następującym składzie: Bobrowska Magdalena– Dyrektor Oddziału Fundacji Aktywizacja w Białymstoku; Czerniawska Małgorzata Beata– Przedstawiciel Wojewody, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku; Kujawa Elżbieta Katarzyna– […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 listopada 2019 r.

 • Kobieta wręczająca podarunek dla starszego mężczyzny. Obok stoi stół z dokumentami oraz kilka osób.Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku  na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2019 roku zapoznała się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem autopoprawki i przeznaczenia na nie środków w 2019 roku. Członkowie Wojewódzkiej […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin

 • Grupa osób na dużej zielonej przestrzeni pośród budynków pokrytych strzechą. W spotkaniu biorą udział dzieci na wózkach inwalidzkich.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w porozumieniu z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Oddział Podlaski, zorganizował „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”. Piknik jest imprezą cykliczną, cieszącą się dużą popularnością wśród osób z niepełnosprawnością ruchową w województwie podlaskim. W tym roku Piknik odbył się 1 września i był dla dzieci i młodzieży aktywnym […]
  Przeczytaj całość »

 • Konferencja pod hasłem "O godne życie" w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 • Grono ludzi siedzi w kilkunastu rzędach na sali konferencyjnej i ogląda prezentacje.Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie zorganizowali konferencję pod hasłem „O godne życie” w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Konferencja odbyła się 21 maja 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. W trakcie konferencji poruszane były […]
  Przeczytaj całość »

 • Światowy Dzień Inwalidy pod hasłem „Niepełnosprawni – różne potrzeby, równe prawa”

 • Grupa starszych kobiet w ludowych strojach stoi przed mikrofonami i śpiewa. Obok stoi mężczyzna i gra na akordeonie.Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, w środę 8 maja 2019 roku przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował obchody Światowego Dnia Inwalidy pod  hasłem „Niepełnosprawni – różne potrzeby, równe prawa”. W obchodach Światowego Dnia Inwalidy wzięło udział kilkadziesiąt osób starszych i niepełnosprawnych z województwa podlaskiego. Celem imprezy było przypomnienie społeczeństwu, że […]
  Przeczytaj całość »

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza na DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 21 i 28 maj 2019 rok w Suwałkach

 • Plakat - Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
  Przeczytaj całość »

 • ZAPROSZENIE do konsultacji społecznych „PROGRAMU NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2019 – 2023”

 • Przedmiot konsultacji: Projekt „PROGRAM NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2019 – 2023” Termin konsultacji : 11.03.2019 r. – 25.03.2019 r. Forma konsultacji : Wszelkie uwagi dotyczące treści Programu składane na piśmie, bądź drogą elektroniczną prosimy umieszczać na załączonym formularzu konsultacji społecznych. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez […]
  Przeczytaj całość »

 • 18 grudnia 2018 roku posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • W dniu 18 grudnia 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem spotkania było wybranie prezydium na kolejny rok. W związku z powyższym zostało przeprowadzone głosowanie jawne w wyniku którego jednogłośnie zagłosowano, iż Przewodniczącym ponownie pozostanie Pani Jolanta Elżbieta Świderska, Wiceprzewodniczącym Pani […]
  Przeczytaj całość »

 • JAK WEZWAĆ POMOC ?

 • Tekst z artykułem 162 kodeksu karnego paragraf 1.W 2018 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował sześć szkoleń jednodniowych z pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeszkolonych zostało 67 osób z województwa podlaskiego. Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli m.in. wskazówki jak należy prawidłowo wezwać pomoc: Wzywanie karetki pogotowia  999 lub 112 – Podaj: Dokładnie miejsce zdarzenia – Swoje nazwisko – Numer telefonu z którego dzwonisz […]
  Przeczytaj całość »

 • Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

 • 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminaria - model kompleksowej rehabilitacji

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż PFRON organizuje nieodpłatne seminaria regionalne pn. „ Jak zaktywizować ukryty kapitał rynku pracy czyli model rehabilitacji kompleksowej”, w dniach 11 oraz 18 września b.r. Seminaria adresowane są do osób zagrożonych niepełnosprawnością lub już nią dotkniętych. Projekt ma na celu przygotowanie i przetestowanie modelu kompleksowej rehabilitacji , w […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin

 • W dniu 12 sierpnia 2018 roku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin”. Impreza odbyła się w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny. W Pikniku wzięło udział 50 osób z województwa podlaskiego w tym większość to osoby z niepełnosprawnością  ruchową. Uczestnicy Pikniku spędzili wolny czas na świeżym powietrzu […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

 • IMG_3566W 2017 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował cztery szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbiorcami szkoleń były osoby z niepełnosprawnością oraz członkowie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z województwa podlaskiego. Celem szkolenia było nabycie wiedzy i odpowiedniego zachowania się w przypadku zagrożenia życia i zdrowia oraz umiejętności rozpoznania problemu i zachowania […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych - 26 sierpnia 2017 rok

 • IMG_3046Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Oddział Podlaski, zorganizował kolejny raz „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”. Piknik odbył się 26 sierpnia 2017 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej  w Wasilkowie i był zorganizowany w ramach XV Podlaskich Dni Rodziny. Uczestnikami pikniku były rodziny z województwa podlaskiego, […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych

 • 20170825_130204W dniu 25 sierpnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych.  Pan Michał Andruszkiewicz – Główny Specjalista Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawił członkom Rady projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/313/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze […]
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki konkursu plastycznego pn. „ZDROWY STYL ŻYCIA”

 • Z przyjemnością informujemy, że konkurs pn.  „ZDROWY STYL ŻYCIA”  został rozstrzygnięty. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie propagującym zdrowy styl życia. WYNIKI: I miejsce  Anna Szwatro   II miejsce Aleksandra Zajkowska   III miejsce Maja Dębek   Wyróżnienie Beata Grześkiewicz   Ola Ptak   Paula Skiba   Jakub Chociej   […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs plastyczny „ZDROWY STYL ŻYCIA”

 • Regionalny Ośrodek Polityki  Społecznej w Białymstoku zaprasza uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz Zespołów Szkół Specjalnych z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Głównym celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia. Należy stworzyć pracę plastyczną, która propaguje zdrowy styl życia, czyli wszelkie czynniki które wpływają na nasze zdrowie. (Regulamin i oświadczenia do […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 15 marca 2017 roku

 • IMG_6143Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych  w  dniu 15 marca 2017 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmikowej dotyczący podziałów środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok w województwie podlaskim. Przedłożony podział środków PFRON będzie mieć wpływ na zwiększenie procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim. Dofinansowanie robót budowlanych udogodni […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 20 grudnia 2016 roku

 • IMG_5952W dniu 20 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem spotkania było wybranie nowego prezydium Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W związku z powyższym zostało przeprowadzone głosowanie jawne w wyniku którego jednogłośnie zagłosowano, iż Przewodniczącym ponownie pozostanie Pani Jolanta Elżbieta Świderska, Wiceprzewodniczącym Pani Elżbieta Katarzyna […]
  Przeczytaj całość »

 • Wczesne wspomaganie rozwoju niemowląt

 • IMG_5607Szczęście, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka to wartości, o których marzą rodzice oczekujący narodzin swojego dziecka. Okres oczekiwania na narodziny dziecka jest niezwykle radosny, pełen nadziei i planów. Narodziny dziecka są wielkim wydarzeniem zarówno dla oczekujących potomka rodziców jak i dla samego noworodka. W większości przypadków nadzieje i marzenia rodziców spełniają się wraz z narodzinami […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

 • a_zdjęcie tytułoweW dniu 27 sierpnia 2016 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” – Biuro w Białymstoku, zorganizował Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin. Impreza ma charakter cykliczny i odbyła się w Majątku Howieny w Pomigaczach. W tym roku w Pikniku wzięło udział 70 osób – głównie osoby […]
  Przeczytaj całość »

 • Zajęcia animacyjne dla niepełnosprawnych dzieci

 • A_zdjęcie tytułoweRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w dniu 18 sierpnia 2016 roku zorganizował animacje dla niepełnosprawnych dzieci. Adresatami zadania byli podopieczni Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich w powiecie siemiatyckim. W placówce przebywają dzieci wymagające szczególnej opieki i leczenia m.in. z wadami narządu słuchu, wzroku, z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, […]
  Przeczytaj całość »

 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

 • IMG_3751Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się wszędzie i o każdej porze. Dlatego bardzo ważne jest to, aby wiedzieć, jak się zachować w konkretnej sytuacji. Poznanie podstawowych zasad pierwszej pomocy sprawia, że będziemy mogli pomóc sobie lub innym w momencie zagrożenia zdrowia i życia. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizując „Program na rzecz poprawy warunków życia […]
  Przeczytaj całość »

 • ŚWIATOWY DZIEŃ INWALIDY 2016

 • IMG_3500Jak każdego roku tak i w tym, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, w czwartek 5 maja 2016 roku zorganizował wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku obchody Światowego Dnia Inwalidy. Otwarcia uroczystości i powitania zaproszonych gości dokonał Pan Jan Kalinowski – Przewodniczący Oddziału Okręgowego z siedzibą w Białymstoku. Następnie Pan Jan Kalinowski wygłosił […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 18 marca 2016 roku

 • IMG_3455W dniu 18 marca 2016 roku przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Celem spotkania było zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2016 roku. […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs pt. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu realizacji zadania konkursowego  pt. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”.  Informacja  są umieszczone na stronie  internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-spoleczna/konkursy-2016 .
  Przeczytaj całość »

 • Poradnik pn. „ Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”

 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury opracował poradnik pn. „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” mające na celu zapewnienie beneficjentom i instytucjom wdrażającym EFSI wskazówek do realizacji projektów i wynikających z nich produktów (usług, infrastruktury), pod katem zasady dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami. W poradniku […]
  Przeczytaj całość »

 • Spektakl pn. „Cicha noc” z udziałem osób niesłyszących

 • Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” informuje ,iż 16 grudnia 2015 roku o godzinie 19:00 w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki odbędzie się spektakl pn. „Cicha noc” z udziałem osób niesłyszących – WSTĘP WOLNY Przygotowany w ramach warsztatów i zaprezentowany publiczności spektakl łączyć będzie w sobie teatr poezji miganej oparty na liryce języka gestów oraz teatr tańca. […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenia wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych z dnia 27 listopada 2015 roku

 • IMG_3194Zarządzeniem Marszałka Województwa Podlaskiego Nr 86/2015 z dnia 10 listopada 2015, zostali powołani nowi członkowie do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 27.11.2015 roku, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Spotkanie rozpoczęła Pani Bożena Tomaszewska zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przywitała nową […]
  Przeczytaj całość »

 • Obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski

 • DSC0717515 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Ma on zwracać uwagę na problemy osób niewidomych i niedowidzących. Jak co roku, na zorganizowanym przez Polski Związek Niewidomych happeningu na Rynku Kościuszki w Białymstoku, osoby niewidome z naszego regionu, dla których biała laska jest symbolem ich niezależności i które posługują się nią na co dzień, przeszły […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w projekcie pn.: „Nie jestem Głuchy na kulturę”

 • Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” w Białymstoku zaprasza osoby z wadą słuchu do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Nie jestem Głuchy na Kulturę – wyjazd tematyczny „Szlakiem Piastowskim” osób z niepełnosprawnością słuchu. W ramach projektu: – Plenerowy pokaz Podlaskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Trzaskawica na temat średniowiecza, tradycji oręża i rzemiosła polskiego. – Tematyczny wyjazd osób z […]
  Przeczytaj całość »

 • Projekt „Sprawni Niepełnosprawni”

 • Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej „EUROPA” w Białymstoku zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie pn.: „Sprawni Niepełnosprawni”. Projekt zakłada wsparcie młodzieży niepełnosprawnej (z orzeczonym lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) pozostającej bez pracy, w wieku 18-24 lat, przez aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych z województwa podlaskiego (w szczególności z mniejszych miejscowości) w okresie 01.07.2015 […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminaria z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych i starszych

 • DSC07090      31 lipca oraz 10 i 11 września 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował kolejne seminaria z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych i starszych, skierowane do kadry jednostek pomocy społecznej. Podczas spotkań poruszono tematy dotyczące m.in.: prawo a przemoc w rodzinie; osoby niepełnosprawne i starsze jako kategoria osób szczególnie narażonych na […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

 • IMG_2869W dniu 25 sierpnia 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku  wraz z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji FAR Biuro Regionalne w Białymstoku zorganizował Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin z terenu województwa podlaskiego. W ramach przedsięwzięcia uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń  i integracji podczas wspólnej zabawy. Największą atrakcją spotkania był przejazd Kolejką […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na spektakl z udziałem osób niesłyszących i niedosłyszących pn.: „Więzienie świata”

 • Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” zaprasza na spektakl pn.: „Więzienie świata”, który odbędzie się w dniach 02 i 03 września 2015 r. o godz. 19:00 w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku. Wstęp wolny. „Więzienie świata” to projekt edukacyjno-kulturalny z udziałem osób z niepełnosprawnością słuchu, inspirowany wspomnieniami osób deportowanych na Syberię i do Kazachstanu w […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminaria z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych i starszych

 • DSC0700726 czerwca w Łomży oraz 3 lipca 2015 r. w Suwałkach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął cykl seminariów z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych i starszych. Celem seminarium było podniesienie poziomu wiedzy pracowników jednostek pomocy społecznej z zakresu rozpoznawania oraz przeciwdziałania przemocy, wśród osób niepełnosprawnych i starszych. [Pokaz sjadów]
  Przeczytaj całość »

 • Kolejne edycje warsztatów pierwszej pomocy przedmedycznej

 • W dniach 16 i 17 czerwca 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował kolejne edycje warsztatów pierwszej pomocy przedmedycznej, skierowane do kadry Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu województwa podlaskiego. Fotorelacja z warsztatów: [Pokaz sjadów]  
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek - Termin składania zgłoszeń do konkursu został przedłużony do 26.06.2015 r.

 • Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP Pani Bożeny Kamińskiej wraz z Oddziałem Podlaskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku zapraszają do udziału w „Konkursie Lady D. im. Krystyny Bochenek”. Celem konkursu jest w szczególności uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe na terenie województwa podlaskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej

 • Dwie kobiety stoją obok siebie. Jedna z nich jest w czerwonej kurtce ratownika z odblaskami.W dniach 12 i 13 maja 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, skierowane do kadry Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu województwa podlaskiego. Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności odpowiedniego zachowania się w przypadku zagrożenia życia i zdrowia oraz rozpoznania problemu i zachowania się […]
  Przeczytaj całość »

 • Światowy Dzień Inwalidy

 • Grupa muzyków w białych strojach.W dniu 16 kwietnia 2015 r. w Kawiarni Fama w Białymstoku odbyły się obchody Światowego Dzienia Inwalidy. Organizatorami przedsięwzięcia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy z siedzibą w Białymstoku. Podczas spotkania podjęto temat problemów oraz sytuacji społecznej i zawodowej w jakiej znajdują się osoby […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty z arteterapii

 • Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, realizując projekt „Arteterapia drogą do twórczej integracji” zaprasza wolontariuszy, terapeutów zajęciowych oraz opiekunów aktywnie zaangażowanych w pracę z osobami z niepełnosprawnością, do udziału w bezpłatnych 3-dniowch warsztatów z choreoterapii, plastykoterapii i dramy stosowanej. Warsztaty odbędą się w Koninie (województwo wielkopolskie). Więcej informacji oraz regulamin: http://podajdalej.org.pl/arteterapia/
  Przeczytaj całość »

 • Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV


 • Przeczytaj całość »

 • Warsztaty z „Pierwszej pomocy przedmedycznej” skierowane do osób niesłyszących i z wadami słuchu

 • Mężczyzna wykonuje masaż serca na fantomie pod okiem ratownika. Wokół siedzą obserwatorzy.Warto sobie uświadomić, że pierwszej pomocy może udzielić każdy. Nie jest do tego niezbędne wykształcenie medyczne czy ukończenie wielogodzinnych kursów. Wystarczy poznać zasady postępowania i nauczyć się prostych czynności. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, zorganizował warsztaty z „Pierwszej pomocy przedmedycznej” skierowane do osób niesłyszących i z wadami słuchu. Warsztaty […]
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki konkursu promującego Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłaszał konkurs plastyczny dla uczniów szkół średnich z województwa podlaskiego. Przedmiotem konkursu było stworzenie plakatu o tematyce promującej Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. I Miejsce – Karolina Wicher Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu II Miejsce – Marta Jankowska Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu III […]
  Przeczytaj całość »

 • "Światowy Dzień Inwalidy"

 • Grupa starszych osób w eleganckich strojach siedzi w kilku rzędach. Jeden mężczyzna trzyma skrzypceRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Białymstoku zorganizował „Światowy Dzień Inwalidy”. Wspólne przedsięwzięcie odbyło się 6 maja 2014 roku w kawiarni FAMA przy ul. Legionowej w Białymstoku. W trakcie spotkania Przewodniczący Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Jan Kalinowski, przedstawił krótką charakterystykę problemów […]
  Przeczytaj całość »

 • Postaw na pracę - wszystko o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • 28 maja 2014r. o godz. 10.30 w Hotelu LOGOS w Augustowie odbędzie się bezpłatne spotkanie skierowane do pracodawców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządów, którzy są zainteresowani zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość: Skorzystać z porad ekspertów Fundacji Aktywizacja specjalizujących się we wsparciu z zakresu rynku pracy zarówno dla osób niepełnosprawnych jak […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na bezpłatne warsztaty nowych technik rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży

 • Materiały do pobrania: Zaproszenie
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs plastyczny promujący Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół średnich z województwa podlaskiego dotyczący promocji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Przedmiotem konkursu jest stworzenie plakatu o tematyce promującej przesłania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (dowolna technika plastyczna, format A3). Termin nadsyłania prac do 28 kwietnia 2014 r. na adres ROPS […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2014 – 2018

 • Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe zajmujące się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych działające na terenie województwa podlaskiego o przesłanie uwag do konsultowanego projektu aktu prawnego, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata […]
  Przeczytaj całość »

 • Mikołajkowe Spotkanie Integracyjne dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz ich rodziców z województwa podlaskiego

 • Dzieci siedzą na podłodze przed świętym Mikołajem. Za plecami Mikołaja stoją dekoracje, dwie kobiety oraz dziewczynka.W dniu 7 grudnia 2013 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował „Mikołajkowe Spotkanie Integracyjne dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz ich rodziców z województwa podlaskiego”. Spotkanie odbyło się w Polskim Związku Niewidomych Okręg Podlaski przy ul. Białej w Białymstoku. Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących  do uczestnictwa […]
  Przeczytaj całość »

 • Konferencja „JAK UCHRONIĆ DZIECKO PRZED WADĄ WRODZONĄ?”

 • Kobieta stoi przy mównicy. W tle na ekranie projekcyjnym jest wyświetlona prezentacja.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 16 października 2013 roku wojewódzką konferencję pn. „JAK UCHRONIĆ DZIECKO PRZED WADĄ WRODZONĄ?” Jedną z najważniejszych rzeczy jakie może zrobić kobieta dla swego nienarodzonego jeszcze dziecka jest codzienne przyjmowanie kwasu foliowego. Kwas foliowy jest witaminą z grupy B, która ochrania rozwijający się płód przed powstaniem wad wrodzonych mózgu […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie dla pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz pielęgniarek ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego na konferencję nt. „JAK UCHRONIĆ DZIECKO PRZED WADĄ WRODZONĄ ?” 16 października 2013 r.

 • Rozszczep kręgosłupa jest bardzo poważną wrodzoną wadą rozwojową. Powstaje we wczesnym etapie życia płodowego dziecka, w pierwszym trymestrze, a najczęściej już w trzecim tygodniu ciąży. Uszkodzenie jest wynikiem nieprawidłowego rozwoju układu nerwowego. W Polsce rozszczep kręgosłupa zdarza się raz na tysiąc urodzeń, przy czym najwięcej przypadków tej wady płodu notuje się na Podlasiu. Celem konferencji […]
  Przeczytaj całość »

 • VI Rodzinny Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin – 24.08.2013

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji  w dniu 24 sierpnia 2013 r. w „Pięciu Dębach” w Supraślu, zorganizował „VI Rodzinny Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i  Ich Rodzin”. Celem przedsięwzięcia była integracja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych. Uczestnicy mieli okazję zmierzyć się w konkurencjach sportowych takich jak: gra w bule, rzutki […]
  Przeczytaj całość »

 • Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa

 • Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej przedstawia ofertę dotyczącą objęcia opieką poprzez Krajową Sieć Alarmową: osoby niesamodzielne, chore, niepełnosprawne oraz dotknięte problemem przemocy w rodzinie. Sieć Życia to m.in.: monitoring systemów alarmowych, przycisk Sieci Życia® zapewnia natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej lub innych osób (np. rodziny czy sąsiadów) w przypadku zasłabnięcia lub napadu, zabezpieczenie i ochrona domu, mieszkania, firmy […]
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatne szkolenia dla osób niepełnosprawnych

 • W związku z realizacją projektu „Większa wiedza – większe możliwości”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy –  T-Matic Grupa Computer Plus zaprasza na bezpłatne szkolenia. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia 40 osób niepełnosprawnych (16K i 24M), nie posiadających zatrudnienia (75% uczestników projektu) […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik rodzinny zorganizowany przez Fundację EGO w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina silna mądrością”

 • Kilka osób siedzi na trawie. Jedna osoba z tyłu trzyma dużą kartkę z napisem.W dniu 29 czerwca 2013 r. odbył się piknik rodzinny, organizowany przez Fundację EGO, we współpracy z Policją, Wigierskim Parkiem Narodowym, WOPR, Organizacją społeczno-wychowawczą Strzelec oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach. Wzięły w nim udział podlaskie rodziny. Wśród licznych atrakcji znalazły się zabawy dla dzieci i ich rodzin – bańki mydlane do samego nieba, […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na konferencje realizowane w ramach projektu pt. „Zobacz i otwórz się na wolontariat”

 • Fundacja „Spe Salvi” w Białymstoku zaprasza na konferencje realizowane w ramach projektu pt. „Zobacz i otwórz się na wolontariat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.  Celem konferencji jest promocja idei wolontariatu na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspierających w zakresie wiedzy, informacji, procedur związanych z angażowaniem wolontariuszy.  Udział w […]
  Przeczytaj całość »

 • Wojewódzka konferencja pn.: „W świecie autyzmu” – wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem – 4 czerwca 2013

 • 1.JPGW dniu 4 czerwca 2013 r., w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się wojewódzka konferencja pn.: „W świecie autyzmu” – wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem. Spotkanie zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie poznania […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na konferencję pn.: „W świecie autyzmu” – wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza na wojewódzką konferencję pn.: „W świecie autyzmu” – wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem. Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju, charakteryzujące się nieprawidłowym funkcjonowaniem w wielu sferach życia, w tym: poznawczej, emocjonalnej, interakcji społecznych oraz komunikacji, powodując tym samym poważne komplikacje w rozwoju dziecka.  Jest zaburzeniem wymagającym […]
  Przeczytaj całość »

 • UWAGA!!! ZMIANA MIEJSCA KONFERENCJI PN.: „W ŚWIECIE AUTYZMU” – WCZESNE ROZPOZNANIE ORAZ PRACA Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że zmianie ulega miejsce konferencji pn.: „W świecie autyzmu” – wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem, która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2013 r. w SALI KONFERENCYJNEJ PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU, UL. MICKIEWICZA 3.
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatne szkolenia dla osób z dysfunkcją wzroku

 • Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie Tyfolpunkt Fundacji w Białymstoku zaprasza osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na wzrok na bezpłatne i dofinansowane z PFRON szkolenia: – Administrator stron internetowych, – Profesjonalny pracownik ngo, – Specjalista ds. marketingu, – Dziennikarz – dziennikarstwo prasowe, internetowe i radiowe. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji na stronie: www.sznasadlaniewidomych.org […]
  Przeczytaj całość »

 • V Rodzinny Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin.

 • W dniu 2 września 2012 roku w kompleksie rekreacyjnym „Pięć Dębów” w Supraślu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji zorganizował V Rodzinny Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin. W pikniku wzięły udział osoby niepełnosprawne z terenu województwa podlaskiego oraz ich rodziny. Spotkaniu towarzyszyły liczne atrakcje: gra w bule, […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 24 lipca 2012 r.

 • W dniu 24 lipca 2012 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.Głównym celem spotkania było zaopiniowanie projektów związanych z uczestnictwem jednostki samorządu terytorialnego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” dotyczy uczestnictwa w ww. programie w obszarze A – dofinansowanie ze środków […]
  Przeczytaj całość »

  OPS.pl