Wspieranie rodziny

 • „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2019.

 • Informujemy, że został ogłoszony Otwarty Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2019, którego celem jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej. Udział w Konkursie mogą wziąć: jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w […]
  Przeczytaj całość »

 • Program „MALUCH+” 2019

 • Informujemy, że został ogłoszony program „MALUCH+” 2019. Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Zespołu Ekspertów – grupy doradczej w województwie podlaskim w zakresie budowania systemu wspierania rodziny oraz monitorowania „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2018” – 7 grudnia 2018r.

 • W dniu 7 grudnia 2018 roku, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, przy ul. Kombatantów 7, odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów – grupy doradczej w województwie podlaskim w zakresie budowania systemu wspierania rodziny oraz monitorowania „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2018”. Podczas spotkania zaprezentowano wybrane działania zrealizowane […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty dla par w ramach przedsięwzięcia „Dusza się rusza- Festiwal Pozytywny”-20.10.2018 r.

 • W dniu 20 października 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyły się warsztaty psychologiczne dla par. Zostały one zorganizowane przez Stowarzyszenie Innowatorów Edukacji w ramach przedsięwzięcia „Dusza się rusza-Festiwal Pozytywny”, którego celem jest promocja zdrowia psychicznego, wspieranie rozwoju osobistego oraz kształtowania zdrowych relacji w rodzinach i związkach. W warsztatach udział wzięło 7 par.
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Zespołu Ekspertów – grupy doradczej w województwie podlaskim w zakresie budowania systemu wspierania rodziny oraz monitorowania „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2018” – 6 grudnia 2017 r.

 • W dniu 6 grudnia 2017 roku, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów – grupy doradczej w województwie podlaskim w zakresie budowania systemu wspierania rodziny oraz monitorowania „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2018”. Na spotkaniu opracowano harmonogram działań do realizacji w roku 2018 […]
  Przeczytaj całość »

  Program Rodzina 500 Plus