Wspieranie rodziny

  • Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – poradnik MRPiPS

  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  opracowało poradnik pn. „Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”. Dokument zawiera kompleksowe informacje na temat form opieki nad najmłodszymi dziećmi, warunków ich funkcjonowania oraz źródeł, z których możliwe jest pozyskanie dofinansowania, zarówno z budżetu państwa, jak i z funduszy europejskich. Zachęcamy do zapoznania się poradnikiem w […]
    Przeczytaj całość »

    Program Rodzina 500 Plus