Wspieranie rodziny

 • Projekt "Fabryka Młodego Pracownika"

 • Stowarzyszenie Europartner AKIE ogłasza nabór osób w ramach projektu: „Fabryka Młodego Pracownika” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu i jednocześnie należą do jednej z grup: Młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” dla kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – 25 i 26 września 2017 r.

 • czołówkaRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował warsztaty dla kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Podczas spotkania przedstawiono szereg zagadnień teoretycznych, m.in.: podejmowanie działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia, omówienie zasad działania defibrylatora AED, sposób postępowania w sytuacji utraty przytomności, omdlenia, nagłych zachorowań typu: zawał, astma, drgawki, […]
  Przeczytaj całość »

 • Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – poradnik MRPiPS

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  opracowało poradnik pn. „Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”. Dokument zawiera kompleksowe informacje na temat form opieki nad najmłodszymi dziećmi, warunków ich funkcjonowania oraz źródeł, z których możliwe jest pozyskanie dofinansowania, zarówno z budżetu państwa, jak i z funduszy europejskich. Zachęcamy do zapoznania się poradnikiem w […]
  Przeczytaj całość »

  Program Rodzina 500 Plus