Kontakt – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7

rops@rops-bialystok.pl

NIP 542-303-15-36,  REGON 200149196

 

Elżbieta Rajewska – Nikonowicz – Dyrektor

tel. 85 744 72 72 wew. 118

Bożena Tomaszewska – Zastępca Dyrektora

tel. 85 744 72 72 wew.218

Sekretariat

tel. 85 744 71 71

tel. 85 744 72 70

tel. 85 744 72 72

fax. 85 744 71 37

Dział Administracyjno – Finansowy

Księgowość – tel. 85 744 71 45

Kadry – tel. 85 744 72 77

Dział Polityki Społecznej

Pomoc Społeczna – tel. 85 744 72 72 wew. 212

Profilaktyka uzależnień – tel. 85 744 72 72 wew. 211

Stanowisko ds. osób niepełnosprawnych – tel. 85 744 72 72 wew. 211

 Koordynacja i Monitorowanie Rozwoju Ekonomii Społecznej w Regionie

projektes@rops-bialystok.pl

tel. 85 744 72 72 wew. 122

Ośrodek Adopcyjny

15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7

adopcja.bialystok@rops-bialystok.pl

tel. 85 742 68 38

tel. 85 744 29 84

18-400 Łomża, ul. Aleja Legionów 27

adopcja.lomza@rops-bialystok.pl

tel. 86 215 00 64

tel. 86 216 43 94

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna

16-001 Ignatki – Osiedle, ul. Jeździecka 1

rpot@rops-bialystok.pl

tel. 85 717 03 60

tel. 85 663 19 47

tel. 85 742 12 91

fax. 85 663 22 59

Pokaż ROPS na większej mapie