Aktualności – polityka rodzinna

  • Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019 – 2023”

  • Przedmiot konsultacji: projekt „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019 – 2023” Termin konsultacji: 12.03.2019 r. – 26.03.2019 r. Forma konsultacji: projekt Programu oraz formularz konsultacji został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (wrotapodlasia.pl), Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku (www.rops-bialystok.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej […] Przeczytaj całość »

                     
     

    OPS.pl

    Program Rodzina 500 Plus