Aktualności – polityka rodzinna

 • Zaproszenie na dwudniowe szkolenie w trybie zdalnym nt. „Poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych asystentów rodziny – praca z rodziną dysfunkcyjną” skierowane do asystentów rodziny jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza asystentów rodziny jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne dwudniowe szkolenie w trybie zdalnym pn. „Poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych asystentów rodziny – praca z rodziną dysfunkcyjną”. Szkolenie prowadzone będzie w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w […] Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe szkolenie w trybie zdalnym pn.„Funkcjonowanie rodzin dysfunkcjonalnych – diagnoza problemowa i formy pracy z dziećmi i rodziną” skierowane do asystentów rodziny jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza asystentów rodziny jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne dwudniowe szkolenie w trybie zdalnym pn. „Funkcjonowanie rodzin dysfunkcjonalnych – diagnoza problemowa i formy pracy z dziećmi i rodziną”. Szkolenie prowadzone będzie w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie […] Przeczytaj całość »

 • Karta Dużej Rodziny

 • Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Aby otrzymać i odebrać Kartę […] Przeczytaj całość »

 • Ogólnopolska kampania informacyjna pod hasłem „Rodzice Kangury”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż trwa Ogólnopolska kampania informacyjna pod hasłem „Rodzice Kangury” Celem kampanii jest: szerzenie świadomości i znaczenia kangurowania zgodnie z zaleceniami WHO, wzrost poziomu świadomości kontaktu „skóra do skóry” po urodzeniu dziecka, uwrażliwienie rodziców na znaczenie tego rodzaju kontaktu w rozwoju dziecka już od pierwszych chwil po narodzinach, uświadomienie […] Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Rozwój kadr systemu rodziny i pieczy zastępczej.”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym realizuje Projekt pn. „Rozwój kadr systemu rodziny i pieczy zastępczej.” Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i […] Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w III Konkursie „PISANKA WIELKANOCNA”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza do udziału w III Konkursie „PISANKA WIELKANOCNA” organizowanym przez Fundację na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce. Celem konkursu jest kultywowanie wielkanocnej tradycji wykonywania ozdób świątecznych oraz umożliwienie prezentacji własnych dokonań twórczych. Konkurs skierowany jest do: podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, […] Przeczytaj całość »

 • Przekazanie wyprawek szkolnych podopiecznym Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga”

 • Mnóstwo plecaków ustawionych na podłodze w kilku rzędach.W dniach 2-3 września 2019 roku podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga” otrzymali wyprawki szkolne. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zakupił 53 plecaki wraz z przyborami i artykułami szkolnymi, które trafiły do dzieci potrzebujących wsparcia z terenu województwa podlaskiego. Działanie zostało zrealizowane w ramach XVII Podlaskich Dni Rodziny. Przeczytaj całość »

 • Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVII Podlaskich Dni Rodziny

 • Baner Podlaskich Dni Rodziny rozwieszony na drewnianym płocie. W oddali idzie grupa ludzi pomiędzy starymi budynkami w wiejskiej okolicy.Dnia 31 sierpnia 2019 roku, w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie odbył się Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVII Podlaskich Dni Rodziny. Piknik został zorganizowany w partnerstwie z Fundacją Dialog, Fundacją im. Rodziny Czarneckich, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białymstoku, Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. […] Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVII Podlaskich Dni Rodziny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją Dialog, Fundacją Czarneckich, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVII Podlaskich Dni Rodziny skierowanego do wychowanków pieczy zastępczej z terenu województwa podlaskiego. Przedsięwzięcie odbędzie się 31 sierpnia 2019 […] Przeczytaj całość »

 • Program „MALUCH+” 2019

 • Informujemy, że w ramach programu „MALUCH+” 2019 powstały oszczędności w kwocie 80 mln złotych. Powyższe środki mogą zostać przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zasadzie zgłoszonego zapotrzebowania. Dofinansowanie dotyczy tworzenia miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów oraz zapewnienia ich funkcjonowania, przy czym dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak […] Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do włączenia się w XVII Podlaskie Dni Rodziny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza samorządy lokalne, instytucje administracji rządowej województwa, organizacje pozarządowe oraz szkoły do aktywnego włączenia się w realizację idei i misji XVII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „W Rodzinie jest MOC!”. Podlaskie Dni Rodziny stanowią atrakcyjną formę promowania najważniejszych wartości w życiu człowieka. „W Rodzinie jest MOC!”- Tegoroczna edycja zwraca […] Przeczytaj całość »

 • Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019 – 2023

 • Uchwałą NR VIII/84/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019 – 2023. Prace nad przygotowaniem Programu koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy merytorycznym wsparciu Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020”. […] Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019 – 2023”

 • Przedmiot konsultacji: projekt „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019 – 2023” Termin konsultacji: 12.03.2019 r. – 26.03.2019 r. Forma konsultacji: projekt Programu oraz formularz konsultacji został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (wrotapodlasia.pl), Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku (www.rops-bialystok.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej […] Przeczytaj całość »

                   
   

  OPS.pl

  rodzina.gov.pl
  rodzicielski.gov.pl
  zlobki.mpips.gov.pl - opieka nad maluchami
  Karta dużej rodziny
  Zostań partnerem karty dużej rodziny