Kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać”
Logo programy rekomendowane.

Aktualności w profilaktyce uzależnień

 • Dofinansowanie wyposażenia oraz działalności przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Centra Integracji Społecznej posiadające aktualną decyzję wojewody o nadaniu statusu CIS mogą ubiegać się o dofinansowanie wyposażenia oraz działalności przez okres pierwszych 3 miesięcy funkcjonowania. Do pobrania: wzór wniosku o dotację wzór sprawozdania Czytaj całość »

 • Wskazówki dla samorządów gminnych dotyczące realizacji zadań z zakresu uzależnień behawioralnych

 • Wskazówki dla samorządów gminnych dotyczące realizacji zadań z zakresu uzależnień behawioralnych, stanowiących element gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Do pobrania: Wytyczne dla gmin Czytaj całość »

 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

 • Zgodnie z art. 41 ust. 2c ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na podstawie ankiety opracowanej przez Centrum informację z realizacji działań podejmowanych w danym roku, które wynikają z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, i przesyła ją […] Czytaj całość »

     Akty prawne

     Przydatne linki

  Archiwum wiadomości

   

   

   
  Narodowy Program Zdrowia Na Lata 2016-2020
  Narodowy Program Zdrowia Na Lata 2016-2020
  Narodowy-Program-Zdrowia-na-lata-2016-2020.pdf
  1.2 MiB
  650 Downloads
  Szczegóły...
  Ustawa O Przeciwdziałaniu Narkomanii
  Ustawa O Przeciwdziałaniu Narkomanii
  Ustawa-o-przeciwdzialaniu-narkomanii.pdf
  1.1 MiB
  673 Downloads
  Szczegóły...