Kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać”
Logo programy rekomendowane.

Aktualności w profilaktyce uzależnień

 • Szkolenie przedstawicieli podlaskich samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – prelekcje

 • 5 września w Sali sejmikowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku miało miejsce szkolenie przedstawicieli podlaskich samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Przedsięwzięcie, zorganizowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, miało na celu wprowadzenie przedstawicieli samorządów gminnych województwa podlaskiego w […] Czytaj całość »

 • Bezpłatna infolinia dla osób z problemem uzależnień oraz ich rodzin

 • Uruchomiliśmy bezpłatną infolinię dla dzieci, młodzieży a także rodziców opiekunów i nauczycieli w związku z kryzysem związanym z sięganiem młodych osób po środki psychoaktywne oraz z zachowaniami kompulsywnymi. Pod numerem 694 74 64 64 dyżury pełnią: prawnik – poniedziałek w godz. 18.00-20.00 specjalista psychoterapii uzależnień- wtorek, czwartek, piątek godz. 18.00-20.00 Czytaj całość »

 • Światowy Dzień Świadomości FASD

 • 9 września to corocznie obchodzony Światowy Dzień Świadomości FASD . Ideą święta jest zwrócenie uwagi na problemy osób chorych na Alkoholowy Zespół Płodowy, a także uświadomienie przyszłym matkom skutki picia alkoholu w czasie ciąży. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://ciazabezalkoholu.info/ Czytaj całość »

 • Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Fundacja ETOH oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zapraszają do wzięcia udziału w Kursie Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Kurs uwzględnia kompleksowe podejście do tematu socjoterapii, w oparciu o zintegrowany model pomocy dziecku i rodzinie. Kładzie nacisk na pracę z dzieckiem i rodziną w placówkach […] Czytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie przedstawicieli samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom serdecznie zaprasza na szkolenie przedstawicieli samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Szkolenie odbędzie się w dniu 5 września 2022 r. (poniedziałek) w Sali Konferencyjnej nr 115 (sala sejmikowa, I piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego […] Czytaj całość »

 • Dofinansowanie wyposażenia oraz działalności przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Centra Integracji Społecznej posiadające aktualną decyzję wojewody o nadaniu statusu CIS mogą ubiegać się o dofinansowanie wyposażenia oraz działalności przez okres pierwszych 3 miesięcy funkcjonowania. Do pobrania: wzór wniosku o dotację wzór sprawozdania Czytaj całość »

 • Wskazówki dla samorządów gminnych dotyczące realizacji zadań z zakresu uzależnień behawioralnych

 • Wskazówki dla samorządów gminnych dotyczące realizacji zadań z zakresu uzależnień behawioralnych, stanowiących element gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Do pobrania: Wytyczne dla gmin Czytaj całość »

 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

 • Zgodnie z art. 41 ust. 2c ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na podstawie ankiety opracowanej przez Centrum informację z realizacji działań podejmowanych w danym roku, które wynikają z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, i przesyła ją […] Czytaj całość »

     Akty prawne

  • [wpfilebase tag=fileurl id=15 linktext= 'Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii’/]
  • [wpfilebase tag=fileurl id=5 linktext=’Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi’ /]
  • [wpfilebase tag=fileurl id=19 linktext=’Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025’/]
  • [wpfilebase tag=fileurl id=16 linktext=’ Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2019-2021′ /]
  • [wpfilebase tag=fileurl id=18 linktext=’ Program przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2019-2021′ /]

     Przydatne linki

  Archiwum wiadomości