Aktualności w profilaktyce uzależnień 2015 rok

 • Kampania społeczna „Poczuj życie bez znieczulenia” w ramach działania Fundacji EGO „Życie bez znieczulenia. Reintegracja rodziny”

 • Slajd1Fundacja EGO realizując projekt pn. „Życie bez znieczulenia. Reintegracja rodziny” współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, zainicjowała kampanię społeczną „Poczuj życie bez znieczulenia”. Ma ona na celu przeciwdziałanie sięganiu po środki psychoaktywne. W ramach projektu emitowane są spoty społeczne oraz organizowane zajęcia psychoedukacyjne dla osób eksperymentujących z używkami. [Pokaz sjadów]
  Przeczytaj całość »

 • Nowa siedziba punktu konsultacyjno - diagnostycznego (badania w kierunku hiv)

 • Chcielibyśmy poinformować o nowej siedzibie Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego (PKD) prowadzonego przez Stowarzyszenie FAROS. Punkt daje możliwość wykonywania testów w kierunku HIV – BEZ SKIEROWANIA, BEZPŁATNIE I ANONIMOWO. Jego nowa siedziba to : Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny ul. Bema 2 lok. 010, 15-370 Białystok Czynny w dniach: poniedziałek i środa w godzinach od 15.00 – […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium "Przemoc a uzależnienia"

 • DSC07151Przemoc, jak i różnego rodzaju uzależnienia tworzą obecnie fundamentalne źródła zagrożeń zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Biorąc pod uwagę ich degradujący wpływ na życie człowieka, problem ten nabiera szczególnej wagi. Powiązania pomiędzy przemocą a uzależnieniami i zaburzeniami zdrowia psychicznego są bardzo wyraźne, a miara problemu duża, dlatego też Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy współpracy […]
  Przeczytaj całość »

 • NARKOTYKI I DOPALACZE- GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 • W ostatnim czasie w Polsce doszło do licznych zatruć tzw. dopalaczami. W większości przypadków ofiarami tych wyjątkowo niebezpiecznych używek są osoby młode, niekiedy nieświadome zagrożenia dla swojego życia i zdrowia. Warto wiedzieć więcej o dopalaczach: czym są? jakie są skutki zażywania tych niebezpiecznych substancji? Jakie są objawy zatrucia? jakie są możliwości leczenia? gdzie i w […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w konferencji „Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”

 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku i Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, zaprasza do udziału w konferencji „Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”. Konferencja odbędzie się 20 maja 2015 roku w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży […]
  Przeczytaj całość »

 • Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 r.

 • Szanowni Państwo, Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124) organ wykonawczy samorządu gminy sporządza, na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, informację z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z Gminnego Programu. W związku z powyższym przekazuję Państwu […]
  Przeczytaj całość »

 • Ankieta PARPA -G1-2014

 • Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1391), kontynuowane jest badanie pod nazwą „Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Formularze ankiety „PARPA-G1 – roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania […]
  Przeczytaj całość »