Podlaskie Dni Rodziny

  • Zaproszenie do włączenia się w XVII Podlaskie Dni Rodziny

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza samorządy lokalne, instytucje administracji rządowej województwa, organizacje pozarządowe oraz szkoły do aktywnego włączenia się w realizację idei i misji XVII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „W Rodzinie jest MOC!”. Podlaskie Dni Rodziny stanowią atrakcyjną formę promowania najważniejszych wartości w życiu człowieka. „W Rodzinie jest MOC!”- Tegoroczna edycja zwraca […]
    Przeczytaj całość »

    Podlaskie Dni Rodziny 2012