Ekspertyza instytucjonalna

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ekspertyzą nt.  Podmioty Ekonomii Społecznej w otoczeniu instytucjonalnym. Ekspertyza została zrealizowana w ramach  projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką w obszarze ekonomii społecznej zapraszamy do lektury.

Materiały do pobrania:

Podmioty Ekonomii Społecznej w otoczeniu instytucjonalnym