Zaproszenie na Spotkanie seminaryjno-webinarowe dotyczące Modeli Kooperacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” serdecznie zaprasza Pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa podlaskiego na  3-dniowe Spotkanie seminaryjno – webinarowe prezentujące MODELE KOOPERACJI  i możliwości ich wykorzystania przez instytucje pomocy i integracji społecznej,  a także inne podmioty istotne z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego  w efektywnej praktyce wsparcia.

Dzięki wspólnemu opracowaniu w 2018 roku, a następnie testowaniu opracowanych MODELI w latach 2019-2020 przez 15 Zespołów ds. Modeli przy ROPS, w 151 jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce, możemy przedstawić trzy MODELE KOOPERACJI:

 

W GMINACH WIEJSKICH,

W GMINACH MIEJSKO-WIEJSKICH,

W MIASTACH POWYŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

oraz rekomendacje dla ich stosowania

 

Spotkanie w formie zdalnej z udziałem Dyrekcji i pracowników ROPS, doradców oraz konsultanta naukowego i konsultanta prawnego odbędzie się w dniach 14, 21 i 28 maja 2021 r., w godz. 9.00-13.30.

Link do spotkania, zostanie przekazany na adres e-mail, po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszeniowej

 

Do pobrania:

Harmonogram spotkań

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 Karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie