Spotkanie robocze w ramach Pilotażowego wdrożenia „Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności” w dniu 26.03.2013 r.

W dniu 26 marca 2013 r. pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku wzięli udział w spotkaniu roboczym w ramach Pilotażowego wdrożenia „Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności”  realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie działań realizowanych w ramach projektu oraz rozwijanie współpracy organizacji, instytucji i innych służb działających na rzecz osób bezdomnych. Ponadto przedstawiono wyniki badań ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych.