Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Strona internetowa zakup pro społeczny
Programy rekomendowane
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, iż w związku ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wojewodę Podlaskiego.

Adres do korespondencji: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

Infolinia (dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:30): tel. (85)7439370


Odnośnik na stronę Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Aktualności

 • Formularz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.

 • Materiały do pobrania: Kwestionariusz KPPN_gminy_2018
  Przeczytaj całość »

 • REKRUTACJA GMIN DO PROJEKTU „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza rekrutację gmin z terenu województwa podlaskiego, do udziału w realizacji projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” , realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach Rekrutacja jest organizowana na […]
  Przeczytaj całość »

 • REKRUTACJA GMIN DO PROJEKTU "W poszukiwaniu modelowych rozwiązań"

 • REKRUTACJA GMIN DO PROJEKTU „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza rekrutację gmin z terenu województwa podlaskiego, do udziału w realizacji projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” , realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w konsultacjach Modelu Kooperacji w Sokółce

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz ze Starostwem Powiatowym w Sokółce zaprasza Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz inne podmioty istotne z punktu widzenia włączenia społecznego z terenu województwa podlaskiego, do udziału w konsultacjach dotyczących Modelu Kooperacji w związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w konsultacjach Modelu Kooperacji w Wysokiem Mazowieckiem

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz inne podmioty istotne z punktu widzenia włączenia społecznego z terenu województwa podlaskiego, do udziału w konsultacjach dotyczących Modelu Kooperacji w związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego […]
  Przeczytaj całość »

 • Formularz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.

 • Materiały do pobrania: Kwestionariusz KPPN_gminy_2018
  Przeczytaj całość »

 • REKRUTACJA GMIN DO PROJEKTU "W poszukiwaniu modelowych rozwiązań"

 • REKRUTACJA GMIN DO PROJEKTU „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza rekrutację gmin z terenu województwa podlaskiego, do udziału w realizacji projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” , realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością […]
  Przeczytaj całość »

 • 18 grudnia 2018 roku posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • W dniu 18 grudnia 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem spotkania było wybranie prezydium na kolejny rok. W związku z powyższym zostało przeprowadzone głosowanie jawne w wyniku którego jednogłośnie zagłosowano, iż Przewodniczącym ponownie pozostanie Pani Jolanta Elżbieta Świderska, Wiceprzewodniczącym Pani […]
  Przeczytaj całość »

 • Publikacja „Koordynacja ekonomii społecznej w regionie”

 • Publikacja „Koordynacja ekonomii społecznej w regionie” została przygotowana w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” i zawiera wytyczne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS. Ma ona na celu ułatwienie i uspójnienie prowadzenia działań koordynacyjnych w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej (plik.pdf) na […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu "Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2019 - 2021"

 • Przedmiot konsultacji: Projekt „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2019 – 2021 ” Termin konsultacji : 20.12.2018 r. – 03.01.2019 r. Forma konsultacji : Wszelkie uwagi dotyczące treści Programu składane na piśmie, bądź drogą elektroniczną prosimy umieszczać na załączonym formularzu konsultacji społecznych. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii i uwag […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu "Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2019 - 2021"

 • Przedmiot konsultacji: Projekt „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2019 – 2021 ” Termin konsultacji : 20.12.2018 r. – 03.01.2019 r. Forma konsultacji : Wszelkie uwagi dotyczące treści Programu składane na piśmie, bądź drogą elektroniczną prosimy umieszczać na załączonym formularzu konsultacji społecznych. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii i uwag w jednej z […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej - 17 grudnia 2018 roku

 • 17 grudnia 2018 r. w Hotelu 3 Trio w Białymstoku, ul. Hurtowa 3 odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ/ZAZ  w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII […]
  Przeczytaj całość »

 • „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2019.

 • Informujemy, że został ogłoszony Otwarty Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2019, którego celem jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej. Udział w Konkursie mogą wziąć: jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w konkursie dla uczniów szkół na spot filmowy pn. „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja  i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza uczniów szkół z terenu województwa podlaskiego do udziału w konkursie na spot filmowy pn.: „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o  ekonomii społecznej wśród uczniów szkół. Wskazanie form zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych, kształtowanie […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja nt. szkoleń pn.: „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pracowników pomocy społecznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych” skierowanych do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 2018 rok

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji podjęło inicjatywę dotyczącą przeprowadzenia szkoleń na terenie całego kraju w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Na terenie województwa podlaskiego szkolenia pn.: „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pracowników pomocy społecznej w związku z […]
  Przeczytaj całość »

 • Światowy Dzień Inwalidy 2018 w Białymstoku – 30 maja 2018 r.

 • Obchody zostały zorganizowane przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku pod hasłem: NIEPEŁNOSPRAWNI ale PEŁNOPRAWNI w kawiarni FAMA w Białymstoku. W obchodach wzięli udział inwalidzi, osoby niepełnosprawne i seniorzy z terenu województwa podlaskiego. Podczas spotkania wręczono zasłużonym członkom Związku odznaczenia i dyplomy. […]
  Przeczytaj całość »

 • II Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych - w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!”- 19 listopada 2018 r.

 • W dniu 19 listopada 2018 roku w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach programu „poMOC a nie przeMOC!” odbył się II Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych. Kongres został zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, wspólnie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, Okręgową Izbą Pielęgniarek i […]
  Przeczytaj całość »

 • Program „MALUCH+” 2019

 • Informujemy, że został ogłoszony program „MALUCH+” 2019. Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do […]
  Przeczytaj całość »

 • Przegląd Zespołów Artystycznych Seniorów ARS2018 – 21 marca i 9 maja 2018 r.

 •   Zarząd Okręgowych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 spotkania w ramach Przeglądu Zespołów Artystycznych Seniorów ARS2018. W dniu 21 marca odbył się Rejonowy Przegląd Zespołów Artystycznych Seniorów ARS2018 w Białostockim Ośrodku Kultury przy ul. Legionowej 5. Uczestnikami spotkania było 112 seniorów. […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Zespołu Ekspertów – grupy doradczej w województwie podlaskim w zakresie budowania systemu wspierania rodziny oraz monitorowania „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2018” – 7 grudnia 2018r.

 • W dniu 7 grudnia 2018 roku, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, przy ul. Kombatantów 7, odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów – grupy doradczej w województwie podlaskim w zakresie budowania systemu wspierania rodziny oraz monitorowania „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2018”. Podczas spotkania zaprezentowano wybrane działania zrealizowane […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty dla par w ramach przedsięwzięcia „Dusza się rusza- Festiwal Pozytywny”-20.10.2018 r.

 • W dniu 20 października 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyły się warsztaty psychologiczne dla par. Zostały one zorganizowane przez Stowarzyszenie Innowatorów Edukacji w ramach przedsięwzięcia „Dusza się rusza-Festiwal Pozytywny”, którego celem jest promocja zdrowia psychicznego, wspieranie rozwoju osobistego oraz kształtowania zdrowych relacji w rodzinach i związkach. W warsztatach udział wzięło 7 par.
  Przeczytaj całość »

 • Przekazanie wyprawek szkolnych podopiecznym Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga”

 • W dniach 3-7 września 2018 roku podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga” otrzymali wyprawki szkolne. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zakupił 59 plecaków wraz z przyborami i artykułami szkolnymi, które trafiły do dzieci potrzebujących wsparcia z terenu województwa podlaskiego. Działanie zostało zrealizowane w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny.  
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie robocze OWES i ROPS - 13 grudnia 2018 roku

 • 13 grudnia 2018 r. odbyło się czwarte, ostatnie w tym roku spotkanie robocze OWES i ROPS w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium pn. „Ekonomia społeczna w szkole, czyli jak kształtować przedsiębiorczość społeczną uczniów?” – 07.12.2018 r.

 • W dniu 7 grudnia 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się seminarium dla nauczycieli (w tym wychowawców klas i pedagogów) z województwa podlaskiego pn. „Ekonomia społeczna w szkole, czyli jak kształtować przedsiębiorczość społeczną uczniów?” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018” – 3 grudnia 2018 r.

 • W dniu 3 grudnia 2018 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku zorganizował ostatnie z cyklu 3 seminariów pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”. W spotkaniu wzięło udział 49 pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Seminarium prowadziła Pani Kamila […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium.: „Kierowanie i odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w praktyce – aktualności 2018” – 27 listopada 2018 r.

 • W dniu 27 listopada 2018 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku zorganizował seminarium pn.: „Kierowanie i odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w praktyce – aktualności 2018”. W spotkaniu wzięło udział 48 pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Seminarium prowadziła Pani Kamila Warcaba, […]
  Przeczytaj całość »

 • Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w województwie podlaskim w 2018 r.

 • W dniu 22 listopada 2018 r. odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w województwie podlaskim zorganizowane we współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podczas uroczystości wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Elżbieta Rajewska-Nikonowicz wręczyli pracownikom i ośrodkom pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium pn.: „Świadczenia nienależnie pobrane w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018” – 13 listopada 2018 r.

 • W dniu 13 listopada 2018 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku zorganizował seminarium pn.: „Świadczenia nienależnie pobrane w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”. W spotkaniu wzięło udział 50 pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Seminarium prowadziła Pani Kamila Warcaba, trener Ośrodka Innowacji […]
  Przeczytaj całość »

 • Program „Senior +” – edycja 2019

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu, do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019 r. na […]
  Przeczytaj całość »

 • JAK WEZWAĆ POMOC ?

 • W 2018 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował sześć szkoleń jednodniowych z pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeszkolonych zostało 67 osób z województwa podlaskiego. Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli m.in. wskazówki jak należy prawidłowo wezwać pomoc: Wzywanie karetki pogotowia  999 lub 112 – Podaj: Dokładnie miejsce zdarzenia – Swoje nazwisko – Numer telefonu z którego dzwonisz […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS pn. „Zastosowanie Dialogu Motywującego – jak motywować do zmiany w pracy przedstawicieli sieci CIS i KIS” – 29-30 listopada 2018 r.

 • W dniach 29-30 listopada 2018 r. odbyły się szesnastogodzinne warsztaty dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS pn. „Zastosowanie Dialogu Motywującego – jak motywować do zmiany w pracy przedstawicieli sieci CIS i KIS” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez […]
  Przeczytaj całość »

 • Wyróżnienie specjalne w projekcie „Pokonać bezdomność” - Podlaska Sieć Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi

 • 29 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Centralna „Pokonać bezdomność”, zorganizowana przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, pod honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbiety Rafalskiej. Celem przedsięwzięcia, realizowanego w ramach Modułu IV Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym, było stworzenie okazji do poznania nowatorskich i skutecznych rozwiązań […]
  Przeczytaj całość »

 • Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

 • 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej” – 22 października i 8 listopada 2018 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej”. Celem szkoleń było nabycie umiejętności i kompetencji pomocnych w postępowaniu w pracy z trudnym klientem, poznanie zasad asertywnej postawy wobec trudnego klienta, skuteczne wykorzystywanie narzędzi komunikacji werbalnej i […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Elementy Dialogu Motywującego w pracy z trudnym klientem pomocy społecznej” – 25 i 26 października 2018 r

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Elementy Dialogu Motywującego w pracy z trudnym klientem pomocy społecznej”. Celem szkoleń było podniesienie kompetencji pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej oraz pogłębienie wiedzy na temat wykorzystanie elementów metody Dialogu Motywującego w pracy z trudnym klientem […]
  Przeczytaj całość »

 • SPOTKANIE REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM - 20 LISTOPADA 2018 R.

 • W dniu 20 listopada 2018 r. odbyło się kolejne, już szóste spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Odbyło się ono w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Jak motywować do zmiany - stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej w WTZ i ZAZ część 2 - warsztaty uzupełniające” – 22-23 listopada 2018 r.

 • W dniach 22-23 listopada 2018 r. odbyły się szesnastogodzinne warsztaty dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej w WTZ i ZAZ część 2 – warsztaty uzupełniające” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii […]
  Przeczytaj całość »

 • 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

 •     Zgodnie z zarządzeniem Nr 50/2018 Dyrektora ROPS w Białymstoku z dnia 18 października 2018 r. 24 grudnia  2018 r. /poniedziałek/ jest dniem wolnym od pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku. Natomiast, dzień 1 grudnia 2018 r. /sobota/ będzie dniem pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku.  
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium oraz briefing prasowy Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 - Podprogram 2018 - 30 listopada 2018 roku.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do udziału w seminarium oraz briefingu prasowym Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 – Podprogram 2018. Spotkanie odbędzie się w dniu 30.11.2018 r. w Hotelu Silver przy ul. Kopernika 97 w Białymstoku.   Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Joanna Kalinowska, […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie robocze OWES i ROPS - 15 listopada 2018 roku

 • W dniu 15 listopada 2018 r. odbyło się kolejne w tym roku, trzecie spotkanie robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata […]
  Przeczytaj całość »

 • Trwa rekrutacja na II turę szkoleń w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – OSTATNIE MIEJSCA!

 • Informujemy, iż zostały ostatnie miejsca na II turę szkoleń w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Szkolenia są bezpłatne, finansowane w ramach projektów PO WER. Rekrutacja ma charakter ogólnopolski.   Więcej informacji: http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/ Zapisy: https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Zastosowanie Dialogu Motywującego – jak motywować do zmiany w pracy przedstawicieli sieci CIS i KIS” – 29-30 listopada 2018 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza członków […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Jak motywować do zmiany - stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej w WTZ i ZAZ część 2 - warsztaty uzupełniające” – 22-23 listopada 2018 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza członków […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich – możliwości prawne i dobre praktyki w tym zakresie” – 26 października 2018 r.

 • W dniu 26 października 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich – możliwości prawne i dobre […]
  Przeczytaj całość »

 • UWAGA ZMIANA TERMINU II Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych – w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!”- 19 listopada 2018 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych oraz pracowników Domów Pomocy Społecznej do wzięcia udziału w II Podlaskim Kongresie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych – w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!”, który odbędzie się 19 listopada 2018r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3 […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS – 24 października 2018 roku

 • W dniu 24 października 2018 r. w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS  zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na seminarium skierowane do nauczycieli i pedagogów pn. „Ekonomia społeczna w szkole, czyli jak kształtować przedsiębiorczość społeczną uczniów?” – 7 grudnia 2018 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza […]
  Przeczytaj całość »

 • Zmiana terminu Seminarium dla nauczycieli - nowy termin 07.12.2018r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, informuje, iż […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Seksualność osób z niepełnosprawnością” 18 -19 października 2018 r.

 • W dniach 18-19 października 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się dwudniowe warsztaty dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Seksualność osób z niepełnosprawnością” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków […]
  Przeczytaj całość »

 • UWAGA ZMIANA TERMINU IV Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych w tym roku odbędzie się pod hasłem: „Wpływamy na zmiany – otwieramy się na świat”! - 14 listopada 2018 r.!

 • IV Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych w tym roku odbędzie się pod hasłem: „Wpływamy na zmiany – otwieramy się na świat”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Szukamy Polski, Zarząd Województwa Podlaskiego i Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego serdecznie zapraszają na konferencję 14 listopada w godzinach 9.00-14.00. Patronat honorowy nad Forum przyjął Rzecznik Praw Obywatelskich, a portal podlaskisenior.pl […]
  Przeczytaj całość »

 • 02 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

 • Zgodnie z zarządzeniem Nr 50/2018 Dyrektor ROPS w Białymstoku z dnia 17 października 2018 r. 2 listopada 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku. Natomiast, dzień 17 listopada 2018 r. /sobota/ będzie dniem pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku.
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na II Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych - w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!”- 14 listopada 2018 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych oraz pracowników Domów Pomocy Społecznej do wzięcia udziału w II Podlaskim Kongresie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych – w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!”, który odbędzie się 14 listopada 2018r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3 […]
  Przeczytaj całość »

 • 7 – miesięczna superwizja

 • Szanowni Państwo, w tym miesiącu uruchamiamy nową formę wsparcia w ramach Projektu Bliżej Rodziny – Szkolenia Kadr systemu wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej. Jest nią  7 – miesięczna SUPERWIZJA. Zrekrutowanych zostanie na nią 6 stałych grup po 12 osób, które raz w miesiącu będą spotykać się z superwizorem. Celem superwizji jest pomoc osobom bezpośrednio pracującym […]
  Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na seminarium pn.: „Świadczenia nienależnie pobrane w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018” – 13 listopada 2018 r.– REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku serdecznie zapraszają pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w seminarium pn.: „Świadczenia nienależnie pobrane w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”. Seminarium poprowadzi trener Ośrodka Innowacji Edukacyjnych w Tarnowie, Pani Kamila Warcaba – radca prawny, członek Samorządowego Kolegium […]
  Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na seminarium pn.: „Kierowanie i odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w praktyce – aktualności 2018” – 27 listopada 2018 r.– REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku serdecznie zapraszają pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w seminarium pn.: „Kierowanie i odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w praktyce – aktualności 2018”. Seminarium poprowadzi trener Ośrodka Innowacji Edukacyjnych w Tarnowie, Pani Kamila Warcaba – radca prawny, […]
  Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na seminarium pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018” – 12 listopada 2018 r.– REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku serdecznie zapraszają pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w seminarium pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”. Seminarium poprowadzi trener Ośrodka Innowacji Edukacyjnych w Tarnowie, Pani Kamila Warcaba – radca prawny, członek Samorządowego Kolegium […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie pn. "Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie".

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza na nieodpłatne, 2- dniowe szkolenie pn. „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”. Miejsce szkolenia i termin : Białystok (dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie), 23-24.10.2018 r., Czas trwania szkolenia : 2 dni, po 8 godzin dydaktycznych, godz. 8.30 – 15.30, (ROPS nie zapewnia dojazdu oraz noclegu). […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej” – 04-05 października 2018 r.

 • W dniach 04-05 października 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na jednodniowe seminarium pn. „Ekonomia społeczna – jak ciekawie pokazać przedsiębiorczość społeczną” – 25 października 2018 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza nauczycieli (w tym wychowawców klas i pedagogów) z województwa podlaskiego do udziału w jednodniowym seminarium pn.: „Ekonomia społeczna – jak ciekawie pokazać przedsiębiorczość społeczną”. Celem seminarium jest przybliżenie zagadnień związanych z ekonomią społeczną dla kadry pedagogicznej jako […]
  Przeczytaj całość »

 • Zarządzanie w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Zakładach Aktywności Zawodowej w praktyce w województwie pomorskim

 • W dniach 1-4 października 2018 roku odbyła się wizyta studyjna członków Podlaskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej do województwa pomorskiego. Tematem przewodnim wizyty było „Zarządzanie w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Zakładach Aktywności Zawodowej w praktyce w województwie pomorskim”. Pierwszego dnia wizyty odwiedzono Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI w Gdańsku oraz Zakład Aktywności […]
  Przeczytaj całość »

 • Ekspertyza - identyfikacja barier oraz możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie sejneńskim

 • Przekazujemy Państwu ekspertyzę „Identyfikacja barier oraz możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie sejneńskim”. Została ona zrealizowana w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie […]
  Przeczytaj całość »

 • Raport badawczy „kluczowe sfery rozwoju dla ekonomii społecznej w województwie podlaskim”

 • Przekazujemy Państwu nowoopracowany raport badawczy pn. „Kluczowe sfery rozwoju dla ekonomii społecznej w województwie podlaskim”. Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności […]
  Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na szkolenie „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pracowników pomocy społecznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

 • W 2015 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji podjęło inicjatywę dotyczącą przeprowadzenia szkoleń na terenie całego kraju w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Na terenie województwa podlaskiego szkolenia pn.: „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pracowników pomocy społecznej […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Pierwsza pomoc dla pracowników PES pracujących z osobami bezdomnymi” – 7 i 28 września 2018 r.

 • W dniach 7 i 28 września 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla pracowników PES pracujących z osobami bezdomnymi pn. „Pierwsza pomoc dla pracowników PES pracujących z osobami bezdomnymi”  organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie regionalnego komitetu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim - 11 września 2018 r.

 • W dniu 11 września 2018 r. odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Źródła finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej” – 04-05 października 2018 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowym warsztacie pn. „Źródła […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Jak motywować do zmiany - zastosowanie Dialogu Motywującego do pracy grupowej PES pracujących z osobami bezdomnymi” – 21 września 2018 r.

 • W dniu 21 września 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla pracowników PES pracujących z osobami bezdomnymi pn. „Jak motywować do zmiany – zastosowanie Dialogu Motywującego do pracy grupowej PES pracujących z osobami bezdomnymi” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej” – 19 września 2018 r.

 • W dniu 19 września 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminaria - model kompleksowej rehabilitacji

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż PFRON organizuje nieodpłatne seminaria regionalne pn. „ Jak zaktywizować ukryty kapitał rynku pracy czyli model rehabilitacji kompleksowej”, w dniach 11 oraz 18 września b.r. Seminaria adresowane są do osób zagrożonych niepełnosprawnością lub już nią dotkniętych. Projekt ma na celu przygotowanie i przetestowanie modelu kompleksowej rehabilitacji , w […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin

 • W dniu 12 sierpnia 2018 roku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin”. Impreza odbyła się w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny. W Pikniku wzięło udział 50 osób z województwa podlaskiego w tym większość to osoby z niepełnosprawnością  ruchową. Uczestnicy Pikniku spędzili wolny czas na świeżym powietrzu […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja nt. rekrutacji uczestników na IV edycję szkolenia specjalistycznego z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz na szkolenie w zakresie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży prowadzi rekrutację na IV edycję szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz na szkolenie w zakresie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej PWSIP w Łomży: […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na wizytę studyjną 20-23.08.2018 r. woj. małopolskie

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w wizycie studyjnej do województwa […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na spotkanie w ramach ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Senior na drodze. Jestem świadomy - będę bezpieczny” – 7 sierpnia 2018 roku.

 • Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego są organizatorami ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej skierowanej do pieszych i rowerzystów powyżej 60 roku życia, pn. SENIOR NA DRODZE. JESTEM ŚWIADOMY – BĘDĘ BEZPIECZNY. Zaplanowane zostały 34 spotkania w całej Polsce. W Białymstoku zaplanowano spotkanie z Seniorami we wtorek,  7-go sierpnia 2018 roku od godz. 9.30 […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społecznych wobec wspólnych wyzwań związanych z aktywizacją społeczną i zawodową w obszarze ekonomii społecznej” – 28-29 czerwca 2018 r.

 • W dniach 28-29 czerwca 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, jednostek samorządu […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” – 07-08 czerwca 2018 r.

 • davW dniach 07-08 czerwca 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny […]
  Przeczytaj całość »

 • Ekspertyza „Identyfikacja barier oraz możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie sejneńskim”

 • Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ekspertyzą nt. „Identyfikacja barier oraz możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie sejneńskim”. Została ona zrealizowana w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa […]
  Przeczytaj całość »

 • Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej

 • Fundusz Gwarancyjny to powołany w Banku Gospodarstwa Krajowego instrument dedykowany wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej ubiegających się o kredyty w bankach spółdzielczych. Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy. Celem funduszu jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES, a tym samym wzmocnienie ich potencjału […]
  Przeczytaj całość »

 • Ośrodek Adopcyjny w Łomży będzie nieczynny w dniu 16.07.2018r.

 • Z powodu uczestnictwa w szkoleniach pracowników Ośrodka, w dniu 16.07.2018r., Ośrodek Adopcyjny w Łomży będzie nieczynny. Kontakt pod numerem telefonu 605 559 688.
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium pn. „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych” – 11.06.2018 r.

 • IMG_0061W dniu 11 czerwca 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie w powiecie sejneńskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 05.07.2018 r.

 • W dniu 5 lipca 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach odbyło się ostatnie spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie w powiecie siemiatyckim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 22.06.2018 r.

 • IMAG0373W dniu 22 czerwca 2018 roku w Hotelu Kresowiak w Siemiatyczach odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w […]
  Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2017

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia Państwu raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2017”, który jest dokumentem opracowanym na podstawie analizy danych umieszczonych w formularzach OZPS przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Materiał zawiera informację zbiorczą na temat sytuacji demograficznej i społecznej oraz o […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany w pracy pracowników socjalnych kadry jednostek pomocy społecznej - kontynuacja część II” – 11 i 25 maja 2018 r. oraz 20 i 21 czerwca 2018 r.

 • DSC_0742Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 4 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany w pracy pracowników socjalnych kadry jednostek pomocy społecznej – kontynuacja część II”. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej oraz pogłębienie wiedzy na temat wykorzystania […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej (regulacje prawne w zakresie możliwości wykorzystania kontraktu socjalnego w pracy z klientem)” – 17 kwietnia 2018 r. oraz 29 maja 2018 r.

 • DSC_0479Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej (regulacje prawne w zakresie możliwości wykorzystania kontraktu socjalnego w pracy z klientem)”. Celem szkoleń było poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie robocze OWES i ROPS

 • W dniu 21 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie robocze OWES  i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na Piknik Rodzinny w Zabłudowie w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Parafią Rzymskokatolicką Pw. Św. App. Piotra i Pawła w Zabłudowie zaprasza na Piknik Rodzinny w Zabłudowie w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny. Piknik odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 r. w Zabłudowie (plac za plebanią), w godz. 19.00 – 22.00). W programie Pikniku przewidziano mnóstwo atrakcji dla […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie

 • Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” serdecznie zaprasza na niezwykły spektakl pn. „Legendy o śledziach” z udziałem osób niesłyszących, zainspirowany miastem Białystok, jego historią, ludźmi, architekturą. Spektakl zostanie zaprezentowany w dniach 26 i 27 czerwca o godz. 19:00 na scenie kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki ul. Odeska 1 – WSTĘP WOLNY (obowiązują bezpłatne wejściówki […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny

 • Dnia 10 czerwca 2018 roku, w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie odbył się Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny. Piknik został zorganizowany w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacją Dialog, Fundacją im. Rodziny Czarneckich, Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. Celem organizowanego przedsięwzięcia […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie w powiecie bielskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 15.06.2018 r.

 • sdrW dniu 15 czerwca 2018 roku w Hotelu Cztery Pory Roku w Pilikach odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie w powiecie hajnowskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 12.06.2018 r.

 • davW dniu 12 czerwca 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie w powiecie wysokomazowieckim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 08.06.2018 r.

 • davW dniu 8 czerwca 2018 roku w Hotelu Gutland w Wysokim Mazowieckiem odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie w powiecie zambrowskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 05.06.2018 r.

 • sdrW dniu 5 czerwca 2018 roku w Hotelu Impresja w Zambrowie odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie w powiecie grajewskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 29.05.2018 r.

 • sdrW dniu 29 maja 2018 roku w Restauracji Milenium w Grajewie odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe warsztaty ”Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społecznych wobec wspólnych wyzwań związanych z aktywizacją społeczną i zawodową w obszarze ekonomii społeczne”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowym warsztacie pn.„Współpraca jednostek organizacyjnych […]
  Przeczytaj całość »

 • Program Skarbonka Fundacji Onkologicznej Alivia

 • Program „Skarbonka” jest formą wsparcia finansowego dla Podopiecznych Fundacji, którzy w związku z chorobą onkologiczną, muszą zmierzyć się z wyzwaniami finansowymi związanymi z leczeniem, tj. brakiem środków na nierefundowane w Polsce leczenie, dojazdy do szpitali, diagnostykę, rehabilitację etc.   Wychodzimy takim pacjentom naprzeciw, pomagamy uzbierać pieniądze na ww. cele, jak i służymy wsparciem w innych […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na wizytę studyjną do województwa wielkopolskiego 25-28.06.2018 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w załączeniu przekazuje zaproszenie (wraz z kartą zgłoszeniową i harmonogramem) na bezpłatną czterodniową wizytę studyjną „ Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” organizowaną w dniach 25-28.06.2018 r. na terenie województwa wielkopolskiego. Serdecznie zapraszamy! Materiały do pobrania: Zaproszenie Karta zgłoszeniowa woj. wielkopolskie Harmonogram […]
  Przeczytaj całość »

 • Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2017

 • W dniu 13 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informację dotyczącą Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2017. Dokument ten został opracowany w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o godzinach pracy OA w Łomży

 • Z powodu uczestnictwa w szkoleniach pracowników Ośrodka, w dniach 11.06.2018r., 12.06.2018r. i 19.06.2018r., Ośrodek Adopcyjny w Łomży będzie czynny w godz. 7.30 – 12.30. W dniu 14.06.2018r. Ośrodek Adopcyjny w Łomży będzie nieczynny. Kontakt pod numerem telefonu 605 559 688.
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs Inicjatywa Społeczna Roku

 • Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Wojewoda Podlaski ogłosił kolejną edycję konkursu „Inicjatywa Społeczna Roku”. Celem konkursu jest promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs o tytuł Laureata […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z partnerami zaprasza wychowanków pieczy zastępczej, rodziny zastępcze oraz chętnych, którzy chcieliby zostać rodziną zastępczą na Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny Piknik odbędzie się dnia 10 czerwca 2018 r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie (dawniej Białostockie Muzeum Wsi, droga […]
  Przeczytaj całość »

 • Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych CIS i KIS

 • davW dniu 29 maja 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie sieciujące pn. „Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych CIS i KIS” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie w powiecie kolneńskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 23.05.2018 r.

 • IMAG0283W dniu 23 maja 2018 roku w Hotelu Colnus w Kolnie odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie w powiecie sokólskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 22.05.2018 r.

 • IMAG0277W dniu 22 maja 2018 roku w Sokólskim Ośrodku Kultury w Sokółce odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […]
  Przeczytaj całość »

 • Gminy wiejskie rekomendowane do udziału w projekcie „Liderzy kooperacji”

 • W dniu 22 maja 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się spotkanie Zespołu ds. Modelu dotyczące rekrutacji gmin wiejskich z terenu województwa podlaskiego do udziału w projekcie pn.: „Liderzy kooperacji”. Zgodnie z zapisami w projekcie dotyczącymi konieczności zróżnicowania gmin oraz zasadami rekrutacji wybrano 8 spośród zgłoszonych gmin wiejskich z 6 […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w programie profilaktyki selektywnej „FreD goes net” uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego

 • UWAGA WYCHOWAWCY I PEDAGODZY SZKOLNI! Zaproszenie do udziału w programie profilaktyki selektywnej „FreD goes net” uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w terminie maj-listopad br. planuje przeprowadzić kolejną edycję Programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „FreD goes net”. „FreD goes net” to program profilaktyki selektywnej, oparty o metodę krótkiej […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie sieci tematycznej OWES i ROPS pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy OWES i ROPS w obszarze sektora ekonomii społecznej” -26-27.04.2018

 • W dniach 26 – 27 kwietnia 2018 r. w Hotelu Gromada w Łomży odbyło się spotkanie sieci tematycznej OWES  i ROPS pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy OWES i ROPS w obszarze sektora ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie w powiecie monieckim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 11.05.2018 r.

 • IMAG0238W dniu 11 maja 2018 roku w Monieckim Ośrodku Kultury w Mońkach odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie w powiecie augustowskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 08.05.2018 r.

 • IMAG0219W dniu 8 maja 2018 roku w Hotelu Warszawa w Augustowie odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018” – 26 i 27 kwietnia 2018 r. oraz 17 i 18 maja 2018 r.

 • DSC_0707Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 4 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji pracowników jednostek pomocy społecznej oraz pogłębienie wiedzy pracowników jednostek pomocy społecznej na różnym poziomie praktycznego korzystania z przepisów kodeksu […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na seminarium pn." Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych"- 11 czerwca 2018r.

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe warsztaty "Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej"

 • Szanowni Państwo,     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowym […]
  Przeczytaj całość »

 • Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu „Bliżej Rodziny…” rozpoczęta

 • W związku z trwającym Projektem „Bliżej Rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, informujemy, że od dnia dzisiejszego rozpoczynamy rekrutację na szkolenia jednodniowe, wynikające z przeprowadzonej wśród instytucji wspierania rodziny i pieczy zastępczej diagnozy. Osoby chętne […]
  Przeczytaj całość »

 • Wojewódzka Konferencja nt. Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień

 • DSC_0656W dniu 11 maja, w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, odbyła się Wojewódzka Konferencja nt. Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień. Przedsięwzięcie, zorganizowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej, zrzeszyło przedstawicieli podmiotów realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa podlaskiego (organizacji pozarządowych, […]
  Przeczytaj całość »

 • III posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego – 10.04.2018 r.

 • DSC_0400W dniu 10 kwietnia 2018 r., Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego obradowała po raz trzeci w tej kadencji. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim dyskusji na temat stanu, możliwości oraz rozwoju opieki geriatrycznej w województwie podlaskim. Posiedzenie Rady Seniorów w gronie ekspertów i organizatorów podlaskiej służby zdrowia oraz władz lokalnych zainicjował […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie Gmin wiejskich z terenu województwa podlaskiego do uczestnictwa w projekcie „Liderzy kooperacji”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza gminy wiejskie województwa podlaskiego do uczestnictwa w projekcie pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Materiały do pobrania: Zaproszenie Karta zgłoszeniowa  
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na Seminarium „Informacja dla Seniorów w Białymstoku” – 15.05.2018 w godz. 10.00 -13.00 organizowane przez Stowarzyszenie „Szukamy Polski” oraz Podlaską Redakcję Seniora

 • Stowarzyszenie „Szukamy Polski” oraz Podlaska Redakcja Seniora zapraszają 15.05.2018 r. zapraszamy na Seminarium „Informacja dla Seniora” oraz w dniach 15-16.05.2018 na cykl warsztatów dla wszystkich organizatorów wydarzeń dla seniorów i wszystkich zainteresowanych jak najpełniejszą informacją skierowaną do środowiska osób starszych. Seminarium  „Informacja dla Seniorów w Białymstoku”  odbędzie 15.05.2018 w godz. 10.00 -13.00 w CAS Specjalnie […]
  Przeczytaj całość »

 • Podlaska Redakcja zaprasza do Punktu Informacji dla Seniorów!

 • Podlaska Redakcja zaprasza do Punktu Informacji dla Seniorów! Podlaska Redakcja zaprasza do Punktu Informacji dla Seniorów w dni powszednie w godz.11.00 – 14.00 w Centrum Aktywność Społecznej w Białymstoku przy ul. św. Rocha 3 (sala 04), e-mail: infoseniora@gmail.com, tel. 791 874 142. Apelujemy do wszystkich instytucji, klubów, organizacji pozarządowych, aby pisać i mówić nam o wszystkich ważnych i ciekawych rzeczach, które […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie sieciujące pn. "Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych CIS i KIS" - 29 maja 2018 r.

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, […]
  Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium przedsięwzięć organizowanych w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny!

 • Przedsięwzięcia projektowane w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny mają na celu promocję wizerunku rodzin i podkreślenie ich znaczenia i prestiżu w społeczeństwie. Ponadto, już tradycyjnie, stwarzają rodzinom okazję do aktywnego włączenia się w wydarzenia edukacyjne, sportowe, integracyjne, profilaktyczne, promujące więzi rodzinne i międzypokoleniowe.  „Rodzina – miłość, wsparcie i tradycja” – tegoroczna edycja zwraca szczególną uwagę […]
  Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na szkolenie „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 26 i 26 kwietnia oraz 17 i 18 maja 2018 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz innych jednostkach pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Kodeks Postepowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”. Szkolenia będą realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie […]
  Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na szkolenie „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej"- skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 24 i 25 kwietnia 2018 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz innych jednostkach pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej”. Szkolenia będą realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie prowadzone będzie w […]
  Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na szkolenie „Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej (regulacje prawne w zakresie możliwości wykorzystania kontraktu socjalnego w pracy z klientem)” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 17 i 30 kwietnia 2018 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz innych jednostkach pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej (regulacje prawne w zakresie możliwości wykorzystania kontraktu socjalnego w […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 marca 2018 roku.

 • btyWojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, na posiedzeniu w dniu 21 marca 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2018 r. Przedstawiony podział środków PFRON przyczyni się do szeroko […]
  Przeczytaj całość »

 • Formularz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku

 • Materiały do pobrania: Kwestionariusz KPPN dla urzędów gmin
  Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w 2017 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 dla podobszaru Pomoc Społeczna jest dostępny od dnia 19.03.2018 r. w Centralnej Aplikacji Statystycznej. W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej ROPS w Białymstoku informuje, iż uzupełniony w CAS formularz Oceny […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do włączenia się w XVI Podlaskie Dni Rodziny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza samorządy lokalne, instytucje administracji rządowej województwa, organizacje pozarządowe oraz szkoły do aktywnego włączenia się w realizację idei i misji XVI Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina – miłość, wsparcie i tradycja”. Podlaskie Dni Rodziny stanowią atrakcyjną formę promowania najważniejszych wartości w życiu człowieka. „Rodzina – miłość, wsparcie i […]
  Przeczytaj całość »

 • II posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego – 23.01.2018 r.

 • ilustracja. (3)W dniu 23 stycznia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się II posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Zgodnie z planowanym porządkiem obrad, członkowie Rady przyjęli protokół z I posiedzenia z dn. 15.12.2017 r. , a w dalszej części spotkania Pani Bożena Bednarek ze Stowarzyszenia „Szukamy Polski”, poprowadziła warsztaty komunikacji społecznej pn.: […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie robocze OWES i ROPS – 19.02.2018 r.

 • W dniu 19 lutego 2018 r. odbyło się robocze spotkanie OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Zespołu Ekspertów – grupy doradczej w województwie podlaskim w zakresie budowania systemu wspierania rodziny oraz monitorowania „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2018” – 6 grudnia 2017 r.

 • W dniu 6 grudnia 2017 roku, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów – grupy doradczej w województwie podlaskim w zakresie budowania systemu wspierania rodziny oraz monitorowania „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2018”. Na spotkaniu opracowano harmonogram działań do realizacji w roku 2018 […]
  Przeczytaj całość »

 • I posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego – 15.12.2017 r.

 • Ilustracja do (3)Inauguracyjne posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego W dniu 15 grudnia 2017 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, w czasie którego Marszałek Jerzy Leszczyński dokonał uroczystego aktu wręczenia nominacji powołanym członkom Rady. Akty Powołania otrzymali: Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Eliza Szadkowska – Pełnomocnik […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

 • IMG_3566W 2017 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował cztery szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbiorcami szkoleń były osoby z niepełnosprawnością oraz członkowie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z województwa podlaskiego. Celem szkolenia było nabycie wiedzy i odpowiedniego zachowania się w przypadku zagrożenia życia i zdrowia oraz umiejętności rozpoznania problemu i zachowania […]
  Przeczytaj całość »

   

  Archiwum wiadomości z roku 2017

  Archiwum wiadomości z roku 2016

  Archiwum wiadomości z roku 2015

  Archiwum wiadomości z roku 2014

  Archiwum wiadomości z roku 2013

  Archiwum wiadomości z roku 2012