Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Logo Podlaskie.eu
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Programy rekomendowane
Baner - Koordynacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie
Baner - Krajowa administracja skarbowa.
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Aktualności

 • Dzień Pracownika Socjalnego

 • Marszałek Województwa Podlaskiego wraz z Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku dnia 18 listopada 2022 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej zorganizowali Dzień Pracownika Socjalnego. Na uroczystość zaproszono pracowników służb społecznych z całego województwa podlaskiego, którzy licznie przybyli, aby obchodzić swój Dzień. Marszałek Województwa Podlaskiego dr Artur Kosicki skierował do wszystkich przybyłych słowa uznania, […]
  Przeczytaj całość »

 • Webinar dotyczący Pożyczek Preferencyjnych na Start lub na Rozwój

 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, jako Pośrednik Finansowy Projektu ,,Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”, w związku z posiadaną ofertą pożyczkową, serdecznie zaprasza wszystkie Podmioty Ekonomii Społeczne oraz Instytucje nimi zarządzające na kolejny Webinar dot. możliwości rozwoju poprzez wsparcie finansowe w ramach Pożyczki Preferencyjnej na Start lub na Rozwój skierowanych do Podmiotów […]
  Przeczytaj całość »

 • Dzień Pracownika Socjalnego - zaproszenie

 • Zaproszenie na obchody Dnia Pracownika Socjalnego  
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej w Wojewodztwie Podlaskim oraz seminarium pn. „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji” - 4.11.2022 r.

 • Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dwie panie prowadzące duża sala telebim zasłaniający oknaW dniu 4 listopada 2022 r. w Białymstoku, w Hotelu 3 Trio, odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES) organizowane w  ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” połączone z seminarium pn. „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”. Współorganizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie WRZOS – Wspólnota Robocza […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe szkolenie w trybie zdalnym nt. „Poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych asystentów rodziny – praca z rodziną dysfunkcyjną” skierowane do asystentów rodziny jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza asystentów rodziny jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne dwudniowe szkolenie w trybie zdalnym pn. „Poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych asystentów rodziny – praca z rodziną dysfunkcyjną”. Szkolenie prowadzone będzie w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenia w trybie zdalnym „Praca socjalna z osobami starszymi” skierowane do pracowników socjalnych z terenu województwa podlaskiego – Rekrutacja

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne szkolenia w trybie zdalnym pn. „Praca socjalna z osobami starszymi”. Szkolenia prowadzone będą w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia, aktywizującej uczestników, w grupach do […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia kompetencyjne CUS: Podsumowanie trzech modułów szkoleniowych

 • 28 września 2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społeczny w Białymstoku zakończył realizację trzech modułów szkoleń kompetencyjnych pracowników centrum usług społecznych – Zarządzanie i organizacja usług społecznych, Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych oraz Organizacja społeczności lokalnej. Szkolenia zostały zrealizowane w oparciu o ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej – nowelizacja 2022” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejW dniach 29 i 30 września oraz 12,13 i 14 października 2022 r. odbyło się 5 jednodniowych szkoleń w trybie stacjonarnym pn. „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej – nowelizacja 2022” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe szkolenie w trybie zdalnym pn.„Funkcjonowanie rodzin dysfunkcjonalnych – diagnoza problemowa i formy pracy z dziećmi i rodziną” skierowane do asystentów rodziny jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza asystentów rodziny jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne dwudniowe szkolenie w trybie zdalnym pn. „Funkcjonowanie rodzin dysfunkcjonalnych – diagnoza problemowa i formy pracy z dziećmi i rodziną”. Szkolenie prowadzone będzie w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenia w trybie stacjonarnym „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne szkolenia w trybie stacjonarnym pn. „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”. Szkolenie będzie realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 15 osób. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników. Cel szkolenia: poznanie metod […]
  Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – To give what is really needed” Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich

 • W ostatnich latach obserwujemy postępujący proces starzenia się ludności, który wymaga systemu zapewnienia wsparcia osobom zależnym. Niezwykle ważne staje się wzmocnienie środowiskowych form wsparcia starszych, schorowanych i niepełnosprawnych mieszkańców, poprzez usługi opiekuńcze w ich miejscu zamieszkania. Na terenie województwa podlaskiego realizowany jest Projekt partnerski pn.: ”Dać to, czego naprawdę potrzeba” – To give what is […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty sieciujące pn. „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród podopiecznych podmiotów ekonomii społecznej” – 19 września 2022 r.

 • Warsztaty sieciujące nt. pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Kilka osób siedzi przy łączonych stołach. Na środku na małym stoliku stoi projektor a przy ekranie projekcyjnym siedzi przy oddzielnym stole prowadzący który korzysta z laptopa.W dniu 19 września 2022 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z terenu województwa podlaskiego pn. „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród podopiecznych podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty sieciujące pn. „Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w podmiotach ekonomii społecznej” – 14 września 2022 r.

 • Warsztaty sieciujące nt. pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Grupa osób siedzi przy łączonych stołach ustawionych w kształt litery U. Przed wszystkimi leżą teczki z dokumentami. Na środku na małym stoliku stoi projektor.W dniu 14 września 2022 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z terenu województwa podlaskiego pn. „Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w podmiotach ekonomii […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty sieciujące pn. „Metody pracy i postepowania wobec osoby z zachowaniami autodestrukcyjnymi w podmiotach ekonomii społecznej” – 12 września 2022 r.

 • Warsztaty sieciujące nt. postępowania wobec osób z zachowaniami autodestrukcyjnymi. Cztery kobiety oraz jeden mężczyzna siedzą przy podłużnym stole i wszyscy patrzą w bok. Każdy ma przed sobą teczkę z dokumentami.W dniu 12 września 2022 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z terenu województwa podlaskiego z terenu województwa podlaskiego pn. „Metody pracy i postepowania wobec osoby […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród podopiecznych podmiotów ekonomii społecznej” – 20 września 2022 r.

 • W dniu 20 września 2022 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego pn. „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród podopiecznych podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w podmiotach ekonomii społecznej” – 15 września 2022 r.

 • W dniu 15 września 2022 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego pn. „Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Metody pracy i postepowania wobec osoby z zachowaniami autodestrukcyjnymi w podmiotach ekonomii społecznej” – 13 września 2022 r.

 • W dniu 13 września 2022 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego pn. „Metody pracy i postepowania wobec osoby z zachowaniami autodestrukcyjnymi w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie przedstawicieli podlaskich samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – prelekcje

 • 5 września w Sali sejmikowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku miało miejsce szkolenie przedstawicieli podlaskich samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Przedsięwzięcie, zorganizowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, miało na celu wprowadzenie przedstawicieli samorządów gminnych województwa podlaskiego w […]
  Przeczytaj całość »

 • Forum Inicjatyw Lokalnych - Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju - 30.08 - 02.09.2022 r.

 • Trzecie spotkanie pt. Forum Inicjatyw Lokalnych w woj. lubelskim. Liczne grono uśmiechniętych osób w ludowych strojach pozuję do grupowego zdjęcia na dużej sali. Większość stoi w półokręgu a na środku kilkanaście osób siedzi na podłodze.W dniach 30 sierpnia – 2 września 2022 r. w miejscowości Susiec w województwie lubelskim, odbyło się trzecie spotkanie instytucji otoczenia ekonomii społecznej i solidarnej Polski Wschodniej pod hasłem „Forum Inicjatyw Lokalnych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju”. W spotkaniu udział wzięło ponad 120 osób z województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, […]
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatna infolinia dla osób z problemem uzależnień oraz ich rodzin

 • Uruchomiliśmy bezpłatną infolinię dla dzieci, młodzieży a także rodziców opiekunów i nauczycieli w związku z kryzysem związanym z sięganiem młodych osób po środki psychoaktywne oraz z zachowaniami kompulsywnymi. Pod numerem 694 74 64 64 dyżury pełnią: prawnik – poniedziałek w godz. 18.00-20.00 specjalista psychoterapii uzależnień- wtorek, czwartek, piątek godz. 18.00-20.00
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej – nowelizacja 2022” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób z Niepełnosprawnością i ich Rodzin – 4 wrzesień 2022 rok

 • Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Liczna grupa osób na wózkach inwalidzkich oraz ich rodziny wokół domu krytego strzechą.Kontakty społeczne i dobre relacje z innymi ludźmi pomagają lepiej radzić sobie ze stresem i trudnościami dnia codziennego. Organizowanie spotkań jest antidotum na poczucie osamotnienia wynikające z izolacji oraz barier z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnością. W dniu 4 września 2022 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród podopiecznych podmiotów ekonomii społecznej”– 20 września 2022 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty sieciujące pn. „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród podopiecznych podmiotów ekonomii społecznej”– 19 września 2022 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z województwa podlaskiego do udziału w […]
  Przeczytaj całość »

 • Światowy Dzień Świadomości FASD

 • 9 września to corocznie obchodzony Światowy Dzień Świadomości FASD . Ideą święta jest zwrócenie uwagi na problemy osób chorych na Alkoholowy Zespół Płodowy, a także uświadomienie przyszłym matkom skutki picia alkoholu w czasie ciąży. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://ciazabezalkoholu.info/
  Przeczytaj całość »

 • Informacja dotycząca ustawy o ekonomii społecznej

 • W dniu 29.08.2022 r. Ustawa o ekonomii społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1812. Ustawa wejdzie w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia (z wyjątkiem art. 67 oraz art. 72 pkt 2 lit. b i pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.).   Do pobrania Treść Ustawy o […]
  Przeczytaj całość »

 • Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Fundacja ETOH oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zapraszają do wzięcia udziału w Kursie Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Kurs uwzględnia kompleksowe podejście do tematu socjoterapii, w oparciu o zintegrowany model pomocy dziecku i rodzinie. Kładzie nacisk na pracę z dzieckiem i rodziną w placówkach […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty sieciujące pn. „Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w podmiotach ekonomii społecznej”– 14 września 2022 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z województwa podlaskiego do udziału w […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty sieciujące pn. „Metody pracy i postępowania wobec osoby z zachowaniami autodestrukcyjnymi w podmiotach ekonomii społecznej”– 12 września 2022 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z województwa podlaskiego do udziału w […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. „Metody pracy i postepowania wobec osoby z zachowaniami autodestrukcyjnymi w podmiotach ekonomii społecznej” – 13 września 2022 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie przedstawicieli samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom serdecznie zaprasza na szkolenie przedstawicieli samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Szkolenie odbędzie się w dniu 5 września 2022 r. (poniedziałek) w Sali Konferencyjnej nr 115 (sala sejmikowa, I piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w trzydniowym Forum Inicjatyw Lokalnych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia w trybie zdalnym pn.: „Zmiany przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego

 • W dniach 27, 28 i 29 czerwca 2022 r. oraz 12 i 13 lipca 2022 r. odbyło się 5 jednodniowych szkoleń w trybie zdalnym pn.: „Zmiany przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie”. W szkoleniach udział wzięło łącznie 99 pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Celem […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja na temat Monitoringu WPRES za rok 2021

 • W dniu 22 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informację dotyczącą Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2020. Dokument ten został opracowany w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie warsztatowe upowszechniające tworzenie centrum usług społecznych oraz ideę deinstytucjonalizacji (NOWE TERMINY)

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” serdecznie zaprasza na: Szkolenie warsztatowe upowszechniające tworzenie centrum usług społecznych oraz ideę deinstytucjonalizacji Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podlaskiego tj. Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów, radnych oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa podlaskiego. Zakres tematyczny szkolenia:   1. […]
  Przeczytaj całość »

 • Filmy dotyczące tworzenia Centrum Usług Społecznych oraz procesu deinstytucjonalizacji

 • Tworzenie Centrum Usług Społecznych: Tworzenie Centrum Usług Społecznych   Spot dotyczący procesu deinstytucjonalizacji, zrealizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie: Spot dotyczący procesu deinstytucjonalizacji, zrealizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Działania wynikające z Rządowego Programu Dostępność Plus” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejW dniach 4 i 5 lipca 2022 r. odbyły się 2 jednodniowe szkolenia w trybie stacjonarnym pn. „Działania wynikające z Rządowego Programu Dostępność Plus” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniach udział wzięło łącznie 27 […]
  Przeczytaj całość »

 • Relacja z XI Podlaskich Tarów Ekonomii Społecznej pn. „Społecznie Wkręceni”

 • 11 Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej w Białymstoku na Rynku Kościuszki. Grupowe zdjęcie większej grupy na placu. W tle wisi baner Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej a wokół stoją stoiska.W dniu 3 lipca 2022 r. na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbyły się XI Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Działanie zorganizowano w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Planowanie i organizacja pracy w podmiotach ekonomii społecznej” – 30 czerwca 2022 r.

 • W dniu 30 czerwca 2022 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego pn. „Planowanie i organizacja pracy w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty sieciujące pn. „Planowanie i organizacja pracy w podmiotach ekonomii społecznej” – 29 czerwca 2022 r.

 • Warsztaty sieciujące dla Podlaskich Sieci Współpracy o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Sześć osób siedzi przy stole, jedna z kobiet notuje na dużej kartce.W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyły się warsztaty sieciujące dla przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z województwa podlaskiego pn. „Planowanie i organizacja pracy w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Prawne aspekty działań wynikających z Funduszu Solidarnościowego (dawniej „SFWON”)” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejW dniach 23 i 24 czerwca 2022 r. odbyły się 2 jednodniowe szkolenia w trybie stacjonarnym pn. „Prawne aspekty działań wynikających z Funduszu Solidarnościowego (dawniej „SFWON”)” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniach udział wzięło […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie w trybie stacjonarnym pn. Program „Opieka 75+” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejW dniach 21 i 22 czerwca 2022 r. odbyły się 2 jednodniowe szkolenia w trybie stacjonarnym pn. „Program „Opieka 75+” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniach udział wzięło łącznie 30 kluczowych pracowników instytucji pomocy […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie kompetencyjne CUS: Moduł III. Organizacja Społeczności lokalnej (NOWE TERMINY)

 • W związku z niezrekrutowaniem wystarczającej liczby uczestników Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zapraszana na Szkolenie kompetencyjne pracowników centrum usług społecznych: Moduł III. Organizacja społeczności lokalnej Szkolenie jest realizowane w ramach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019, poz. 1818) oraz zgodnie z zakresem merytorycznych […]
  Przeczytaj całość »

 • Raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2021”,

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia Państwu raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2021”, który jest dokumentem opracowanym na podstawie analizy danych umieszczonych w formularzach OZPS przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Materiał zawiera informację zbiorczą na temat sytuacji demograficznej i społecznej oraz o […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na seminarium "Gospodarstwa Opiekuńcze - badania potencjału społecznego i rynkowego" - 07.07.2022 r.

 • Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w seminarium pod nazwą „Gospodarstwa Opiekuńcze – badania potencjału społecznego i rynkowego”, które odbędzie się 7 lipca 2022 r. w siedzibie PODR, w miejscowości Szepietowo-Wawrzyńce 64, początek o godzinie 11.00. Jest to jedno z cyklu 16 wojewódzkich seminariów ułatwiających transfer wiedzy do praktyki oraz wymianę doświadczeń […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego w pracy z podopiecznym PES i jego rodziną” – 23 czerwca 2022 r.

 • Warsztaty pn Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego w pracy z podopiecznym PES i jego rodziną -23.06.2022 r. Ujęcie naprowadzącą młoda drobna krótkie włosy długa suknia w kwiatyW dniu 23 czerwca 2022 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego pn. „Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego w pracy z […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty sieciujące pn. „Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego w pracy z podopiecznym PES i jego rodziną” – 22 czerwca 2022 r.

 • Warsztaty sieciujące Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego w pracy z podopiecznym PES i jego rodziną -22.06.2022 r.Uczestnicy z zaciekawieniem słuchają prelekcjiW dniu 22 czerwca 2022 r. odbyły się warsztaty sieciujące dla przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z województwa podlaskiego pn. „Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, z wykorzystaniem elementów dialogu […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie warsztatowe upowszechniające tworzenie centrum usług społecznych oraz ideę deinstytucjonalizacji

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” serdecznie zaprasza na: Szkolenie warsztatowe upowszechniające tworzenie centrum usług społecznych oraz ideę deinstytucjonalizacji Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podlaskiego tj. Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów, radnych oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa podlaskiego. Zakres tematyczny szkolenia: Rozwój […]
  Przeczytaj całość »

 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs grantowy dotyczący deinstytucjonalizacji usług społecznych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej został ogłoszony konkurs grantowy w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”. Celem głównym projektu grantowego jest opracowanie i wdrożenie lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w 20 gminach, powiatach oraz miastach na prawach […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w podmiotach ekonomii społecznej” – 15 czerwca 2022 r.

 • Warsztaty na temat pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Grupa osób siedzi przy stołach ustawionych w kształt litery U i patrzy na kobietę prowadzącą która notuje na tablicy.W dniu 15 czerwca 2022 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego pn. „Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty sieciujące pn. „Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w podmiotach ekonomii społecznej” – 14 czerwca 2022 r.

 • Warsztaty sieciujące na temat pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Kilka osób siedzi przy łączonych stołach i patrzy w jednym kierunku.W dniu 14 czerwca 2022 r. odbyły się warsztaty sieciujące dla przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z województwa podlaskiego pn. „Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w podmiotach ekonomii społecznej” […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. „Planowanie i organizacja pracy w podmiotach ekonomii społecznej”– 30 czerwca 2022 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na XI Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej pn. „SPOŁECZNIE WKRĘCENI” (03.07.2022 r.)

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają do udziału w XI Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 3 lipca 2022 roku w godz. 12:00-17:00 na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Hasło przewodnie tegorocznych Targów to: „SPOŁECZNIE WKRĘCENI”, pod którym kryją się osoby i organizacje, które są […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Działania wynikające z Rządowego Programu Dostępność Plus” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty sieciujące pn. „Planowanie i organizacja pracy w podmiotach ekonomii społecznej”– 29 czerwca 2022 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach sieciujących pn. „Planowanie i organizacja pracy w podmiotach ekonomii […]
  Przeczytaj całość »

 • Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o ekonomii społecznej

 • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ekonomii społecznej. Dokument będzie teraz przedmiotem prac Parlamentu. Link do dokumentu znajduje się poniżej: https://orka.sejm.gov.pl/druki9ka.nsf/projekty/9-020-922-2022/$file/9-020-922-2022.pdf
  Przeczytaj całość »

 • Wystawa Fotograficzna Podmiotów Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego certyfikowanych znakiem jakości „Zakup Prospołeczny” zorganizowana na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Nauk o Edukacji.

 • Wystawa Fotograficzna Podmiotów Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Nauk o Edukacji - zdj. 1.W dniu 1 czerwca 2022 r. na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Nauk o Edukacji zaprezentowano Wystawę Fotograficzną Podmiotów Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego certyfikowanych znakiem jakości „Zakup Prospołeczny” zorganizowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenia w trybie zdalnym „Zmiany przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne szkolenia w trybie zdalnym pn. „Zmiany przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie”. Szkolenia prowadzone będą w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie […]
  Przeczytaj całość »

 • Dwudniowe spotkanie wyjazdowe Sieci Tematycznej ROPS i OWES pn.: „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie bielskim” podsumowujące projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” w dniach 19-20 maja 2022 r.

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Policznej. Trzy kobiety w pomieszczeni w którym prawdopodobnie lepi się i wypala figurki/dzbanki.W dniach 19 – 20 maja 2022 r. odbyło się dwudniowe spotkanie wyjazdowe Sieci Tematycznej ROPS i OWES pn.: „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie bielskim” podsumowujące projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej  w regionie” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Program „Opieka 75+” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 • Sześć kobiet siedzi podczas spotkania przy stole na którym leżą dokumenty i poczęstunek. Przy ścianie stoją półki z książkami.W dniu 26 maja 2022 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem posiedzenia był wybór prezydium. W głosowaniu brało udział sześć osób. Wszyscy jednogłośnie zagłosowali na Panią Jolantę Świderską, aby ponownie pełniła funkcję Przewodniczącej Rady. Następnie pięć osób zagłosowało na Elżbietę Kujawę i Rafała Średzińskiego. Jedna osoba wstrzymała się […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Prawne aspekty działań wynikających z Funduszu Solidarnościowego (dawniej „SFWON”)” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty sieciujące pn. „Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego w pracy z podopiecznym PES i jego rodziną” – 22 czerwca 2022 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach sieciujących pn. „Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, z […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. „Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego w pracy z podopiecznym PES i jego rodziną” – 23 czerwca 2022 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Program Posiłek w szkole i w domu - aspekty prawne realizacji” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejW dniach 16 i 17 maja 2022 r. odbyły się 2 jednodniowe szkolenia w trybie stacjonarnym pn. „Program Posiłek w szkole i w domu – aspekty prawne realizacji” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniach […]
  Przeczytaj całość »

 • Wsparcie sprzętowe dla NGO

 • Fundacja Pro NGO w ramach akcji Pomoc dla Ukrainy przyjmuje wnioski na wsparcie produktowe dla organizacji pozarządowych, które pomagają Uchodźcom z Ukrainy. Przekazywany sprzęt to dobrej jakości używane laptopy biznesowe. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://pro-ngo.pl/wniosek-w-ramach-akcji-pomoc-dla-ukrainy/. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Jakub Schabikowski (jschabikowski@pro-ngo.pl / tel: 508-588-325). Zapraszamy do udziału!
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie kompetencyjne pracowników centrum usług społecznych (CUS)

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w związku z realizacją projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji”, serdecznie zaprasza na: Szkolenie kompetencyjne pracowników centrum usług społecznych (CUS) realizowane w ramach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019, poz. 1818) oraz zgodnie z zakresem merytorycznych wskazanym w Rozporządzeniu Rady […]
  Przeczytaj całość »

 • Dofinansowanie wyposażenia oraz działalności przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Centra Integracji Społecznej posiadające aktualną decyzję wojewody o nadaniu statusu CIS mogą ubiegać się o dofinansowanie wyposażenia oraz działalności przez okres pierwszych 3 miesięcy funkcjonowania. Do pobrania: wzór wniosku o dotację wzór sprawozdania
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. „Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w podmiotach ekonomii społecznej” – 15 czerwca 2022 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty sieciujące pn. „Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w podmiotach ekonomii społecznej” – 14 czerwca 2022 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach sieciujących pn. „Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Zmiany przepisów prawa w obszarze przeciwdziałania bezdomności” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejW dniach 10 i 11 maja 2022 r. odbyły się 2 jednodniowe szkolenia w trybie stacjonarnym pn. „Zmiany przepisów prawa w obszarze przeciwdziałania bezdomności” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniach udział wzięło łącznie 27 […]
  Przeczytaj całość »

 • Relacja z wizyty studyjnej do woj. kujawsko-pomorskiego w dniach 10-13.05.2022 r.

 • Grupa osób siedzi przy dwóch podłużnych stołach i patrzy za siebie w stronę mężczyzny który stoi za nimi i przemawia.W dniach 10-13.05.2022 r. odbyła się wizyta studyjna pn. „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego”, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w obszarze Deinstytucjonalizacji

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” serdecznie zaprasza na: Szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w obszarze Deinstytucjonalizacji Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych z terenu województwa podlaskiego. Zakres tematyczny szkolenia: Omówienie istoty procesu deinstytucjonalizacji, w tym: definicja procesu, podstawowe założenia, formy usług […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejW dniach 26, 27 i 28 kwietnia 2022 r. odbyły się 3 jednodniowe szkolenia w trybie stacjonarnym pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniach udział […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Program Posiłek w szkole i w domu - aspekty prawne realizacji” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Zmiany przepisów prawa w obszarze przeciwdziałania bezdomności” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych – aspekty prawne” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejW dniach 12,13 kwietnia 2022 r. odbyły się 2 jednodniowe szkolenia w trybie stacjonarnym pn. „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych – aspekty prawne” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniach udział wzięło […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych „PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2022-2025”

 •   Szanowni Państwo,             Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw do zadań samorządu województwa należy opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który stanowi część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej i […]
  Przeczytaj całość »

 • Wskazówki dla samorządów gminnych dotyczące realizacji zadań z zakresu uzależnień behawioralnych

 • Wskazówki dla samorządów gminnych dotyczące realizacji zadań z zakresu uzależnień behawioralnych, stanowiących element gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Do pobrania: Wytyczne dla gmin
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie tzw. RODO” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejW dniach 5,6 kwietnia 2022 r. odbyły się 2 jednodniowe szkolenia w trybie stacjonarnym pn. „Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie tzw. RODO” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS)” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejW dniach 29, 30 i 31 marca 2022 r. odbyły się 3 jednodniowe szkolenia w trybie stacjonarnym pn. „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS)” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniach udział wzięło łącznie […]
  Przeczytaj całość »

 • Relacja z Kiermaszu Przedświątecznego

 • Cztery uśmiechnięte osoby stoją przy stole z wielkanocnymi upominkami. Trzy osoby trzymają po jednym upominku.W dniu 2 kwietnia 2022 r., w Centrum Handlowym Auchan Hetmańska w Białymstoku, odbył się „Kiermasz Przedświąteczny” zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Celem kiermaszu była możliwość zapoznania się mieszkańców województwa z podmiotami ekonomii społecznej oraz ich ofertą. Podczas kiermaszu można było kupić ręcznie wykonane ozdoby i dekoracje Wielkanocne, palmy, pisanki, kartki świąteczne, […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs realizowany w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2022.

 • Narodowy Instytut Wolności ogłosił konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2022. Mogą w nim wziąć udział organizacje pozarządowe, poszukujące środków m.in. na pokrycie wydatków związanych z koordynacją wolontariuszy pomagających uchodźcom czy też koordynującym pomoc obywatelom Ukrainy. Organizacje pozarządowe mogą uzyskać grant w wysokości do […]
  Przeczytaj całość »

 • Jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy które gościsz u siebie?

 • Dorośli Jeśli nie mówisz w języku swoich gości – zaopatrz się w „tłumacz” w telefonie lub słownik. Dowiedz się, czy Twoi goście mają zabezpieczone podstawowe potrzeby: czy mają niezbędne rzeczy osobiste (grzebień, szczoteczkę do zębów, ubrania etc.) czy mają telefon, żeby móc się kontaktować tak z Tobą jak i ze swoimi bliskimi jeśli udostępniasz im […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs o przyznanie certyfikatu „Znak Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022”.

 • Uprzejmie informujemy, że dn. 18 marca 2022 r. został ogłoszony Konkurs o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022”. Termin na składanie wniosków upływa 20 kwietnia br. Konkurs ma na celu wyróżnienia podmiotów, które potrafią połączyć działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem oraz samorządów, które aktywnie wspierają tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Przyznawane certyfikaty […]
  Przeczytaj całość »

 • Kiermasz Przedświąteczny Podmiotów Ekonomii Społecznej

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego na „Kiermasz Przedświąteczny”, na którym można kupić produkty oferowane przez podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego, w tym: ręcznie wykonane ozdoby i dekoracje świąteczne, palmy, pisanki, kartki świąteczne, ceramikę, wypieki cukiernicze, galanterię drewnianą oraz wiele innych produktów. Kiermasz odbędzie się w dniu 2 kwietnia […]
  Przeczytaj całość »

 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

 • Zgodnie z art. 41 ust. 2c ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na podstawie ankiety opracowanej przez Centrum informację z realizacji działań podejmowanych w danym roku, które wynikają z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, i przesyła ją […]
  Przeczytaj całość »

 • Oferta sklepu medycznego Eko-Medical prowadzonego przez Fundację Działań Lokalnych Logos

 • Fundacja Działań Lokalnych Logos powstała w 2016 r., prowadzi działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Zajmuje się także organizacją inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów oraz oferuje pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie powiatu łomżyńskiego. Fundacja posiada status podmiotu leczniczego, a od 2019 roku działa także […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja z zakresu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej w zakresie zlecania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi bezpłatną usługę doradczą w zakresie zlecania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja z zakresu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi bezpłatną usługę doradczą z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych – aspekty prawne” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie Do Konsultacji Społecznych „Programu Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie W Województwie Podlaskim Na Lata 2022-2027”

 • Szanowni Państwo,             Zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249. ) do zadań samorządu województwa należy opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prace nad jego przygotowaniem koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej […]
  Przeczytaj całość »

 • W województwie podlaskim powstał nowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli

 • Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli został utworzony w celu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, a także przygotowania ich do życia w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji samodzielnego funkcjonowania na miarę ich indywidualnych możliwości. W placówce zatrudnionych jest 20 osób, w tym 14 z niepełnosprawnościami. Pracują one na stanowiskach: pomoc kuchenna oraz pomoc osoby sprzątającej. Mają […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie robocze OWES i ROPS

 • W dniu 11 marca 2022 roku odbyło się spotkanie robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim

 • Regionalny Ośrodek polityki Społecznej w Białymstoku zachęca wszystkie podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne w terenu województwa podlaskiego do udziału w projekcie „Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim”. Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, […]
  Przeczytaj całość »

 • „Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim” realizowanego przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych.

 • Regionalny Ośrodek polityki Społecznej w Białymstoku zachęca wszystkie podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne w terenu województwa podlaskiego do udziału w projekcie „Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych  w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim”. Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza, […]
  Przeczytaj całość »

 • Mieszkalnictwo Wspomagane

 • Grupa osób stoi na schodach przed wejściem do domu który stoi do góry nogami. Dom celowo jest tak skonstruowany.Mieszkalnictwo wspomagane jest formą rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pobyt w mieszkaniu wspomaganym ma na celu nauczyć lub podtrzymać poziom sprawności w zakresie samoobsługi i czynności niezbędnych w życiu codziennym, dlatego też należy w dalszym ciągu ćwiczyć umiejętności praktyczne (pranie, sprzątanie, korzystanie z różnych urządzeń), czynności higieniczne i pielęgnacyjne, czynności kulinarne, umiejętności finansowe (gospodarowanie […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie tzw. RODO” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem […]
  Przeczytaj całość »

 • Pilnie potrzebna pomoc w punktach recepcyjnych przyjmujących uchodźców z Ukrainy!

 • Na prośbę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zwracamy się z prośbą do wszystkich podmiotów zainteresowanych wsparciem w szczególności do organizacji pozarządowych o pomoc w zebraniu zapotrzebowania dla punktów recepcyjnych z województwa lubelskiego. W punktach recepcyjnych przyjmujących uchodźców z Ukrainy brakuje głównie żywności, środków higienicznych i leków. Lista rzeczy potrzebnych dostępna jest na stronie internetowej […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS)” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem […]
  Przeczytaj całość »

 • Wsparcie doraźne dla organizacji pozarządowych - Edycja 2022

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o możliwości składania wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne EDYCJA 2022. W ramach otwartego konkursu organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie na pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć […]
  Przeczytaj całość »

 • Pomoc dla obywateli Ukrainy / Помощь для граждан Украины

 • Przekroczenie granicy Jeśli uciekasz przed rosyjską agresją zbrojną wobec Ukrainy, zostaniesz wpuszczony do Polski. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego. W punkcie recepcyjnym: otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce, zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce, otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w bezpłatnej czterodniowej wizycie studyjnej do woj. kujawsko-pomorskiego

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, jednostek […]
  Przeczytaj całość »

 • Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia oraz superwizję pracy socjalnej, które realizowane są w ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”!

 • Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia oraz superwizję pracy socjalnej, które realizowane są w ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z partnerami: Uczelnią Korczaka […]
  Przeczytaj całość »

 • V tura naboru do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”

 • Szanowni Państwo! Ogłoszono V turę naboru grantów do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”. Inkubator to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poszukiwane są osoby, organizacje, instytucje i firmy, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego […]
  Przeczytaj całość »

 • Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w latach 2022-2025 działa Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku , współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości na lata 2022-2025, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ośrodek zapewnia nieodpłatnie: Pomoc prawną, alternatywne metody rozwiązywania konfliktów, Pomoc psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną, Pomoc tłumacza, w tym tłumacza migowego, Pokrywanie kosztów świadczeń […]
  Przeczytaj całość »

 • Zmiany w uzyskaniu certyfikatu superwizora pracy socjalnej

 • W dniu 30 maja 2021 r. wszedł w życie zapis art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2021r., poz. 803), zgodnie z którym istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na superwizora […]
  Przeczytaj całość »

 • Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2019-2020

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy „Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2019-2020”. Dokument ten jest wynikiem analizy stopnia zagrożenia ubóstwem poszczególnych powiatów z terenu województwa podlaskiego. W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza osoby zainteresowane przedmiotową tematyką do zapoznania się z załączonym materiałem. Materiał do pobrania: Analiza poziomu ubóstwa w […]
  Przeczytaj całość »

   

  Archiwum wiadomości z roku 2019

  Archiwum wiadomości z roku 2018

  Archiwum wiadomości z roku 2017

  Archiwum wiadomości z roku 2016

  Archiwum wiadomości z roku 2015

  Archiwum wiadomości z roku 2014

  Archiwum wiadomości z roku 2013

  Archiwum wiadomości z roku 2012