Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Strona internetowa zakup pro społeczny
Programy rekomendowane
Logo z odnośnikiem do Koordynacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego

Informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2021 r. Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle stała się wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną zorganizowaną w formie jednostki budżetowej. Powyższe wynika z uchwały nr XXIII/295/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle.

Adres siedziby Placówki  nie ulega zmianie.

Uprzejmie proszę o uwzględnienie wskazanej powyżej zmiany w Państwa bazach adresowych i systemach.

Z treścią uchwały nr XXIII/295/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle, można się zapoznać pod adresem – https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/5235/

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Aktualności

 • Relacja z wizyty studyjnej do woj. lubelskiego 13-16.09.2021 r.

 • Grupowe zdjęcie na schodach prowadzących do zamku królewskiego w Lublinie. Kilka osób siedzi na schodach.W dniach 13-16.09. 2021 r. odbyła się pierwsza w tym roku wizyta studyjna pn. „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. lubelskiego”, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach […]
  Przeczytaj całość »

 • Mieszkanie wspomagane w Białej Wodzie

 • Pokój z dwoma dużymi oknami, podnośnikiem sufitowym luna, łóżkiem, biurkiem, szafą, fotelem oraz małym stolikiem.W Białej Wodzie od maja 2021 roku funkcjonuje mieszkanie wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa. Obecnie mieszka tam dwóch mieszkańców, jeden z nich pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy jako pracownik gospodarczy przy wsparciu trenera pracy. Drugi mieszkaniec jest uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy. Beneficjenci mogą liczyć na czterech asystentów oraz kadrę […]
  Przeczytaj całość »

 • Światowy Dzień Świadomości FASD

 • 9 września to corocznie obchodzony Światowy Dzień Świadomości FASD . Ideą święta jest zwrócenie uwagi na problemy osób chorych na Alkoholowy Zespół Płodowy, a także uświadomienie przyszłym matkom skutki picia alkoholu w czasie ciąży. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://ciazabezalkoholu.info/
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie w trybie zdalnym pn. „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie w trybie zdalnym pn. „Program Posiłek w szkole i w domu - aspekty prawne realizacji” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Logo Akademii Pomocy SpołecznejRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin

 • Grupa osób wśród których są osoby na wózkach inwalidzkich. W oddali widać samochody i drzewa.Realizując „Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” oraz Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie zorganizował „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”. Piknik odbył się 5 września 2021 […]
  Przeczytaj całość »

 • Relacja z X Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej.

 • Stragan promujący rękodzieło stworzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2 W dniu 5 września 2021 roku na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbyły się X Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania wystawców oraz gości przez Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Panią Elżbietę Rajewską-Nikonowicz, która wraz z Zastępcą Dyrektora […]
  Przeczytaj całość »

 • Targi Pracy i Praktyk 2021 na Uniwersytecie w Białymstoku

 • Biuro Karier Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na Targi Pracy i Praktyk 2021. Targi odbędą się 20 października 2021 r. (środa) w godzinach 10.00-14.00. Udział w targach jest bezpłatny.
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ułatwiających dostęp do zamówień podmiotom ekonomii społecznej” – 31 sierpnia 2021r.

 • W dniu 31 sierpnia 2021 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem […]
  Przeczytaj całość »

 • Mieszkanie wspomagane w Augustowie.

 • Nowoczesne pomieszczenie z tapetą przedstawiającą liście. Wyposażone w dwa łóżka i elektronikę.Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością intelektualną w dniu 26 lipca 2021 roku na terenie miasta Augustowa zostało zorganizowane otwarcie mieszkania wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa. W mieszkaniu osoby z niepełnosprawnością mogą prowadzić niezależne życie w społeczności lokalnej przy doraźnym wsparciu m.in. asystenta, psychologa. Mieszkalnictwo wspomagane wpisuje się w […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwa dwudniowe warsztaty sieciujące online pn. „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi w podmiotach ekonomii społecznej” – 13-14 września 2021 r. oraz 27-28 września 2021 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES, Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa do udziału w dwóch dwudniowych […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej” – 09 – 10 września 2021r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Rola samorządu […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium pn. „Ekonomia społeczna w świecie biznesu” – 26 sierpnia 2021 r.

 • W dniu 26 sierpnia 2021 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyło się seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Ekonomia społeczna w świecie biznesu” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki […]
  Przeczytaj całość »

 • Otwarcie mieszkania wspomaganego w Różanymstoku

 • Pokój z nowoczesnym wyposażeniem a wśród tego łóżko, biurko, telewizor, lodówka, czajnik.Dnia 5 maja 2021 r. w miejscowości Różanystok, gmina Dąbrowa Białostocka nastąpiło uroczyste otwarcie mieszkania wspomaganego. Mieszkanie zostało wyremontowane ze środków partnerskiego projektu „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]
  Przeczytaj całość »

 • Wykaz jednostek, które zaangażowały się w pomoc na rzecz mieszkańców w zakresie wsparcia psychologicznego dla osób poddanych izolacji z powodu COVID-19, nadzorowi epidemiologicznemu i kwarantannie.

 • link: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/wsparcie-psychologiczne-dla-osob-poddanych-izolacji-z-powodu-covid-19-nadzorowi-epidemiologicznemu-i-kwarantannie  
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na X Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej pn. „Jarmark Różnorodności” (05.09.2021 r.)

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają do udziału w X Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 5 września 2021 r. w godz. 10:00 – 16:00 na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Działanie organizowane jest w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, […]
  Przeczytaj całość »

 • Karta Dużej Rodziny

 • Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Aby otrzymać i odebrać Kartę […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w bezpłatnej czterodniowej wizycie studyjnej do woj. pomorskiego pn. „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. pomorskiego”.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, […]
  Przeczytaj całość »

 • Fundacja ETOH i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w szkoleniu dla konsultantów lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy. UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST DLA UCZESTNIKÓW BEZPŁATNY.

 • Termin szkolenia: 6-8 września 2021 r. Miejsce szkolenia: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6 Warszawa Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej z zachowaniem aktualnych zasad sanitarno-epidemiologicznych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnione: udział w zajęciach (łącznie 22 godz. dydaktyczne), materiały edukacyjne oraz całodzienne wyżywienie z serwisem […]
  Przeczytaj całość »

 • UWAGA WYCHOWAWCY I PEDAGODZY SZKOLNI! Zaproszenie do udziału w programie profilaktyki selektywnej „FreD goes net” uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku do 30 listopada 2021 r. realizuje kolejną edycję Programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „FreD goes net”. „FreD goes net” to program profilaktyki selektywnej, oparty o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej, skierowany do młodych osób używających narkotyków/alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych. Ideą Programu jest wczesna i trafna reakcja wobec […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS), w tym odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kierowania do domów pomocy społecznej osób wymagających tego rodzaju wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • W dniach 21, 22, 23 lipca 2021 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się 3 jednodniowe szkolenia pn. „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS), w tym odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kierowania do domów pomocy społecznej osób wymagających tego rodzaju wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych” […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na jednodniowe seminarium pn. „Ekonomia Społeczna w świecie biznesu” – 26 sierpnia 2021r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowym seminarium pn. „Ekonomia […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Lider w podmiotach ekonomii społecznej” – 27-28 lipca 2021r.

 • W dniach 27 – 28 lipca 2021 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Lider w podmiotach ekonomii społecznej”  organizowane przez Regionalny […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego” – 26 lipca 2021r.

 • W dniuh 26 lipca 2021 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej oraz jednostkach samorządu […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” – 13-14 lipca 2021r.

 • W dniach 13 – 14 lipca 2021 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i […]
  Przeczytaj całość »

 • Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie suwalskim

 • W dniach 15 – 16 lipca 2021 r. odbyło się spotkanie sieci tematycznej ROPS i OWES pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES  w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie suwalskim” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze […]
  Przeczytaj całość »

 • Centrum Usług Społecznych

 • Prezydent RP Andrzej Duda 23 sierpnia 2019 r. podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, jako jednostki budżetowej. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2020 r. ma na celu zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług gmina może utworzyć jednostkę […]
  Przeczytaj całość »

 • Dobre praktyki na przykładzie wybranych podmiotów ekonomii społecznej w woj. małopolskim

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w informuje o organizacji tegorocznej edycji  konkursu Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA), którego tematem jest zastraszanie i przemoc wśród nieletnich (zarówno online, jak i offline). Szczegóły znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. link: https://www.gov.pl/web/mswia/europejska-siec-zapobiegania-przestepczosci-eucpn
  Przeczytaj całość »

 • PARPA - filmy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 • Czas pandemii COVID-19 to okres zwiększonej liczby zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie i ograniczonego dostępu osób krzywdzonych przez najbliższych do bezpośredniej pomocy. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przegotowała dwa filmy: 30-sekundowy spot odnoszący się do faktu, że przemoc może zdarzyć się wszędzie – bez względu na status społeczny rodziny i jej członków oraz 3 minutowy […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty sieciujące online pn. „Marketing i sprzedaż w social mediach przez podmioty ekonomii społecznej” – 4 sierpień 2021r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES, Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa do udziału w warsztatach sieciujących […]
  Przeczytaj całość »

 • Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2020

 • W dniu 25 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informację dotyczącą Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2020. Dokument ten został opracowany w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze […]
  Przeczytaj całość »

 • Dotyczy: Projekt pn. „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – To give what is reallyneeded” Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich

 • Logo Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społeczneych"EaSI" (2014-2020)  W ramach projektu partnerskiego pn.:”Dać to, czego naprawdę potrzeba” – To give what is reallyneeded” Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014–2020, w miesiącach: maju i […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • W dniach 30 czerwca, 1 i 2 lipca 2021 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się 3 jednodniowe szkolenia pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych” realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie pn. „Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) tzw. RODO” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • W dniach 22, 23, 24 czerwca 2021 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się 3 jednodniowe szkolenia pn. „Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” – 13 – 14 lipca 2021r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja  i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Komunikacja ekonomii […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej do woj. lubelskiego pn. „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. lubelskiego”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji […]
  Przeczytaj całość »

 • Studia podyplomowe pn. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o nowym kierunku studiów podyplomowych online pn. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Program studiów objęty jest patronatem PARPA. Szczegóły dotyczące studiów znajdują się na stronie: Broszura informacyjna
  Przeczytaj całość »

 • Ogólnopolska kampania informacyjna pod hasłem „Rodzice Kangury”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż trwa Ogólnopolska kampania informacyjna pod hasłem „Rodzice Kangury” Celem kampanii jest: szerzenie świadomości i znaczenia kangurowania zgodnie z zaleceniami WHO, wzrost poziomu świadomości kontaktu „skóra do skóry” po urodzeniu dziecka, uwrażliwienie rodziców na znaczenie tego rodzaju kontaktu w rozwoju dziecka już od pierwszych chwil po narodzinach, uświadomienie […]
  Przeczytaj całość »

 • Projekt pn. „Rozwój kadr systemu rodziny i pieczy zastępczej.”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym realizuje Projekt pn. „Rozwój kadr systemu rodziny i pieczy zastępczej.” Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na konferencję on-line pn. „Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego”

 • Temat ekonomii społecznej i jej związku z organizacjami pozarządowymi nie schodzi ostatnio z ust wielu środowisk. Projekt ustawy po raz kolejny wzbudził gorące dyskusje, dlatego rozmawiać chcemy także my. Dlatego Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Wyższą Szkołą Bankową zapraszają fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, podmioty reintegracyjne, samorządy i wszystkich zainteresowanych tematyką społeczną […]
  Przeczytaj całość »

 • 10 edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia

 • Szanowni Państwo, Ruszyła 10. edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. W ramach Konkursu [eS] nagradzane są PS, które z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z zaangażowaniem na rzecz rozwiązywania ważnego problemu społecznego.  W Konkursie, poza standardową procedurą zgłoszenia, istnieje także możliwość nominowania podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki temu umożliwia to instytucjom  z regionu, […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty sieciujące pn. „Zasady funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej” – 5 lipiec 2021r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES, Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa do udziału w warsztatach sieciujących […]
  Przeczytaj całość »

 • Zmiana terminu naboru wniosków w konkursie o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021”

 • W związku z wydłużeniem terminu składania wniosków do 30 czerwca 2021 r. w konkursie o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021” przypominamy i ponownie zachęcamy wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego do wzięcia udziału w konkursie. W IV edycji Konkursu nagrody są przyznawane w 5 kategoriach: Kategoria I II III […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe warsztaty sieciujące pn. „Wypalenie zawodowe w podmiotach ekonomii społecznej” – 28-29 czerwiec 2021r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES, Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa do udziału w dwudniowych warsztatach […]
  Przeczytaj całość »

 • Klipy promujące Ekonomię Społeczną

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizujący projekt pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zrealizował produkcję trzech klipów promujących podmioty ekonomii społecznej, które zostały wyróżnione Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny”. Nagrania w ciekawy sposób przedstawiają korzyści wynikające z możliwości posługiwania się certyfikatem jakości „Zakup Prospołeczny” świadczącym o wysokiej jakości produktów i usług wytwarzanych przez Podmioty […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie stacjonarne pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem […]
  Przeczytaj całość »

 • III tura naboru grantów do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznania ogłasza III turę naboru grantów do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”.   Inkubator „Włącznik Innowacji Społecznych” – to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   Poszukujemy osób, organizacji, instytucji i firm, które chcą tworzyć dla nich […]
  Przeczytaj całość »

 • Nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku

 • Informujemy, że w Dniu Pracownika Socjalnego (21 listopada) zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Nagrody mogą zostać przyznane pracownikom socjalnym, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie stacjonarne pn. „Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) tzw. RODO” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Zaproszenie na szkolenie stacjonarne pn. „Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Metody pracy i postępowania wobec osoby agresywnej w podmiotach ekonomii społecznej” – 18 czerwiec 2021 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach pn. „Metody pracy i […]
  Przeczytaj całość »

 • Konsultacje publiczne projektu Ustawy o ekonomii społecznej

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż trwają konsultacje publiczne projektu Ustawy o ekonomii społecznej. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w warsztatach konsultacyjnych online organizowanych w ramach projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II”. Poniżej przedstawiam terminy spotkań: 01 czerwca 2021, godz. 12.00 – 15.30 – temat: Przedsiębiorstwo społeczne Zgłoszenia: […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkursy w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2021

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Inne dokumenty do pobrania:     OGŁOSZENIE     WYNIKI Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 (PDF  link ) Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością w województwie podlaskim na lata […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na Wojewódzką Konferencję dotyczącą Modeli Kooperacji

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” serdecznie zaprasza Przedstawicieli JST oraz pracowników socjalnych z terenu województwa podlaskiego na Wojewódzką Konferencję prezentującą MODELE KOOPERACJI i możliwości ich wykorzystania przez instytucje pomocy i integracji społecznej, a także inne podmioty istotne z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego  w efektywnej praktyce wsparcia. […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w „V Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej” w formie online. W ramach wydarzenia zaplanowano cykl pięciu spotkań w zróżnicowanych formułach, tj. konferencji, seminariów, a także nowatorskiej formuły open space technology. Konferencje odbędą się w 5 terminach: 26 maja – Oblicza ekonomii społecznej – misja i […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszeniem IV edycji konkursu o przyznanie certyfikatu "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021"

 • W związku z ogłoszeniem IV edycji konkursu o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021” zachęcamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego do wzięcia w nim udziału. Konkurs został ogłoszony w 5 kategoriach: *I. Debiut roku* *II. Najlepszy pracodawca* *III. Sukces rynkowy* *IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS* *V. […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na Spotkanie seminaryjno - webinarowe dotyczące Modeli Kooperacji ( Podmioty Sektorowe )

 • Zaproszenie na Spotkanie seminaryjno-webinarowe dotyczące Modeli Kooperacji Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” serdecznie zaprasza  Przedstawicieli podmiotów sektorowych (edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, itp.)z terenu województwa podlaskiego na Spotkanie seminaryjno – webinarowe prezentujące MODELE KOOPERACJI  i możliwości ich wykorzystania przez instytucje pomocy i integracji społecznej, a także inne podmioty […]
  Przeczytaj całość »

 • ZAPROSZENIE do konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030”

 • ZAPROSZENIE do konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030” Przedmiot konsultacji: Projekt „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030” Termin konsultacji: 13.05.2021 r. – 27.05.2021 r. Forma konsultacji: Wszelkie uwagi dotyczące treści projektu składane na piśmie, bądź drogą elektroniczną prosimy umieszczać na załączonym formularzu konsultacji społecznych. Konsultacje przeprowadzone zostaną […]
  Przeczytaj całość »

 • Dotyczy: Projekt pn. „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – To give what is reallyneeded” Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich

 •     Dotyczy: Projekt pn. „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – To give what is reallyneeded” Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie  i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku jest współrealizatorem projektu partnerskiego pn.:”Dać to, czego naprawdę potrzeba” – To give what is […]
  Przeczytaj całość »

 • OGŁOSZENIE O NABORZE do Projektu pn. „Sukces - program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”.

 • Dyrekcja Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (PROWES) prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w Rzeszowie uprzejmie informuje, że rozpoczęta została rekrutacja do projektu „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” realizowanego w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy […]
  Przeczytaj całość »

 • Pożyczki Preferencyjne dla Organizacji Pozarządowych

 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na mocy podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego udziela Pożyczek Preferencyjnych na Start lub na Rozwój dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt przeznaczony jest na finansowanie rozpoczętej działalności bądź na cele związane z kontynuacją działalności PES. Pożyczki udzielane są na terenie Makroregionu II, obejmującego województwa: podkarpackie, lubelskie, podlaskie oraz do kwoty […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkursy w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2021

 • Uchwała i ogłoszenie konkursowe Wyniki Inne dokumenty do pobrania: Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 (plik PDF) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2019-2021
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zgłaszania kandydatów w ramach naboru uzupełniającego do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Ogłoszenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zgłaszania kandydatów w ramach naboru uzupełniającego do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Przeczytaj całość »

 • "Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w dniu 29 marca 2021 r. Uchwałą Nr XXVIII/366/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego przyjęto dokument „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej”. Jest to dokument strategiczny, który diagnozuje problemy oraz wyznacza podstawowe kierunki działań w województwie podlaskim, mające na celu rozwój […]
  Przeczytaj całość »

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza do skorzystania z wypracowanego narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego

 • Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w projekcie pn. „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”. Celem głównym projektu jest […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium dla studentów z terenu województwa podlaskiego pn. „Za, a nawet przeciw” ekonomii społecznej – debaty o granicach biznesu i społeczeństwa” – 16 marca 2021 r.

 • W dniu 16 marca 2021 odbyło się w trybie online seminarium dla studentów z terenu województwa podlaskiego pn. „Za, a nawet przeciw” ekonomii społecznej – debaty o granicach biznesu i społeczeństwa” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie robocze OWES i ROPS

 • W dniu 25 marca odbyło się  pierwsze w 2021 roku spotkanie robocze OWES i ROPS w trybie online zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś […]
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców województwa podlaskiego

 • Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców województwa podlaskiego Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”.   Jak załatwić sprawę urzędową przez Internet, wysłać pismo i śledzić sprawę? Jak sprawdzić kolejki do lekarzy i zapisać się na wizytę przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu? Jakie […]
  Przeczytaj całość »

 • Zakończono roboty budowlane w mieszkaniu wspomaganym, znajdującym się w Augustowie.

 • Widok na uchylone drzwi mieszkania po remoncieW ramach realizacji projektu „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” informujemy, że w lutym br. zakończono roboty budowlane w mieszkaniu wspomaganym, znajdującym się w Augustowie. Obecnie trwają prace związane z wyposażeniem lokalu w niezbędne meble i sprzęty. Mieszkanie będzie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa z terenu Gminy Augustów. Mieszkanie znajduje się […]
  Przeczytaj całość »

 • Raport z badania ankietowego dot. diagnozy potrzeb i oczekiwań szkoleniowych kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podlaskiego na rok 2021

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w związku z realizacją projektu pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie opracował „Raport z badania ankietowego dot. diagnozy potrzeb i […]
  Przeczytaj całość »

 • UWAGA ruszył konkurs ofert do tegorocznej edycji programu "Senior +"

 • WAGA ruszył konkurs ofert do tegorocznej edycji programu „Senior +” Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego mogą starać się o dofinansowanie do tworzenia nowych oraz prowadzenia już istniejących domów i klubów „Senior +”. Więcej informacji w linku poniżej. https://www.gov.pl/web/rodzina/wspierac-aktywnosc-budowac-relacje-rusza-konkurs-ofert-do-programu-senior-edycja-2021
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w III Konkursie „PISANKA WIELKANOCNA”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza do udziału w III Konkursie „PISANKA WIELKANOCNA” organizowanym przez Fundację na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce. Celem konkursu jest kultywowanie wielkanocnej tradycji wykonywania ozdób świątecznych oraz umożliwienie prezentacji własnych dokonań twórczych. Konkurs skierowany jest do: podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, […]
  Przeczytaj całość »

 • ZAPROSZENIE do konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030”

 • Przedmiot konsultacji: Projekt „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030” Termin konsultacji: 09.02.2021 r. – 23.02.2021 r. Forma konsultacji: Wszelkie uwagi dotyczące treści projektu składane na piśmie, bądź drogą elektroniczną prosimy umieszczać na załączonym formularzu konsultacji społecznych. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii i uwag w jednej z trzech podanych form: przekazane osobiście w siedzibie […]
  Przeczytaj całość »

 • Prace remontowe w mieszkaniu w Różanymstoku

 • Pokój po remoncie z innej perspektywyPrace w kolejnym mieszkaniu wspomaganym tworzonym w ramach projektu „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” powoli dobiegają końca. Na przełomie stycznia i lutego zakończyły się roboty budowlane obejmujące remont mieszkania położonego w Różanymstoku. Mieszkanie będzie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka. Obecnie rozpoczęło się wyposażanie lokalu w […]
  Przeczytaj całość »

 • Mieszkanie wspomagane w Filipowie

 • Pokój drugi profilW miesiącu październiku 2020 roku uruchomiono pierwsze mieszkanie wspomagane w ramach projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”, mieszkanie znajduje się w gminie Filipów w powiecie suwalskim. Mieszkanie prowadzone jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w   Suwałkach – Partnera projektu. Pierwsi mieszkańcy wprowadzili się pod koniec października 2020 r., są to […]
  Przeczytaj całość »

 • Film informacyjno-edukacyjny na temat Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich

 • W 2020 r. zakończono realizację II Kamienia Milowego Projektu. W ramach etapu, w sześciu podlaskich gminach, przy współpracy z powiatami, pilotażowo wdrożono i testowano opracowany Model Kooperacji. W testowaniu Modelu uczestniczyły następujące gminy: gmina Narewka – powiat hajnowski, gmina Kolno – powiat kolneński, gmina Łomża – powiat łomżyński, gmina Piątnica – powiat łomżyński, gmina Wysokie […]
  Przeczytaj całość »

 • Fundacja Ja i Ty oraz Fundację Logos wyróżnione w konkursie „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020” organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 • Certyfikat jakości ekonomii społecznej i solidarnejPrzedsiębiorstwa społeczne, które zostały utworzone ze środków Ośrodka Wsparcie Ekonomii Społecznej w Łomży otrzymały „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”. Był to konkurs ministerialny, który mogły wygrać tylko przedsiębiorstwa, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Laureatami III edycji konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zostali Fundacja Ja i Ty […]
  Przeczytaj całość »

 • Diagnoza potrzeb i oczekiwań szkoleniowych kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu „Akademia Pomocy Społecznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 2021 rok

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Lider) w Białymstoku realizuje projekt pn.: „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (Partner). Celem projektu jest pogłębienie/doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs w ramach programu „Pokonać bezdomność”.

 • 14.01.2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:     MODUŁ […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na galę online „Profilaktyk Roku 2020”

 • Instytut Profilaktyki Zintegrowanej – inicjator nagrody i organizator wydarzenia – zaprasza na ogólnopolską Galę Online „Profilaktyk Roku 2020”, która odbędzie się 28 stycznia o godz. 10:00. W trakcie Gali zostanie przedstawiona idea, regulamin i Kapituła nowej ogólnopolskiej nagrody „Profilaktyk Roku”. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie wręczenie nagrody laureatowi za rok 2020. W imieniu organizatora zapraszamy wszystkich, […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”.

 • W ramach konkursu  „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” wspierane będą działania mieszczące się w ramach następujących priorytetów: I. Usługi reintegracyjne W tym priorytecie realizować można różnorodne działania, które podniosą jakość usług świadczonych przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Oznacza to przede wszystkim możliwość sfinansowania w ramach programu nowych usług świadczonych na rzecz uczestników, kierowania działań do nowych […]
  Przeczytaj całość »

   

   

  Archiwum wiadomości z roku 2019

  Archiwum wiadomości z roku 2018

  Archiwum wiadomości z roku 2017

  Archiwum wiadomości z roku 2016

  Archiwum wiadomości z roku 2015

  Archiwum wiadomości z roku 2014

  Archiwum wiadomości z roku 2013

  Archiwum wiadomości z roku 2012