Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Strona internetowa zakup pro społeczny
Programy rekomendowane
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Aktualności

 • Raport badawczy pn. Analiza możliwości realizacji przez przedsiębiorstwa społeczne zamówień publicznych gmin i powiatów województwa podlaskiego

 • Oddajemy do Państwa dyspozycji wyniki badania pt. „Analiza możliwości realizacji przez przedsiębiorstwa społeczne zamówień publicznych gmin i powiatów województwa podlaskiego”. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przez Konsorcjum firm AD REM Pracownia badawcza Elżbieta Stosio-Sielach i Piotr Fuchs w okresie wrzesień – listopad 2019 r. Zostało ono wykonane w ramach […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkania RKRES – 6 grudnia 2019 r.

 • W dniu 6 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Spotkanie rozpoczęła Pani Bożena Tomaszewska – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przywitała przybyłych członków Komitetu oraz zaproszonych gości i przedstawiła harmonogram spotkania.  W dalszej kolejności Pani Malgorzata Janczuk – pracownik Biura Projektu ROPS omówiła działania […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkania robocze OWES i ROPS – 27 oraz 28 listopada 2019 r.

 • 27 oraz 28 listopada 2019 r. odbyły się spotkania robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ/ZAZ – 22 listopada 2019 r.

 • W dniu 22 listopada 2019 r. w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ/ZAZ zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS/ KIS oraz PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi – 21 listopada 2019 r.

 • W dniu 21 listopada 2019 r. w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS/KIS oraz PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 listopada 2019 r.

 • Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku  na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2019 roku zapoznała się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem autopoprawki i przeznaczenia na nie środków w 2019 roku. Członkowie Wojewódzkiej […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty edukacyjno-informacyjne dla seniorów – 19 listopada 2019 r.

 • W dniu 19 listopada b.r. w Kawiarni „W starym kinie” w Białymstoku odbyły się warsztaty edukacyjno-informacyjne dla seniorów zorganizowane przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Odział w Białymstoku we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. Podczas spotkania Pani prof. Barbara Małgorzata Bień, Kierownik Kliniki Geriatrii UMB, Konsultant Wojewódzki ds. geriatrii […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ – 22 listopada 2019r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ do udziału w jednodniowym spotkaniu roboczym, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 r.   Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach. Serdecznie zapraszamy do udziału.   Materiały do pobrania: Zaproszenie […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS/KIS i Podlaskiej Sieci Współpracy PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi – 21 listopada 2019r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS/KIS i Podlaskiej Sieci Współpracy PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi do udziału w jednodniowym spotkaniu roboczym, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r.   Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach. Serdecznie zapraszamy […]
  Przeczytaj całość »

 • Ekspertyza w zakresie ekonomii społecznej w obszarze społecznym, gospodarczym i instytucjonalnym.

 • Przekazujemy Państwu Ekspertyzę w zakresie ekonomii społecznej w obszarze społecznym, gospodarczym i instytucjonalnym. Została ona zrealizowana w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu "Szansa-nowe możliwości dla dorosłych".

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają na cykl spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o ogłoszeniu konkursu w ramach Działania 2.9 PO WER

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 30.10.2019 r. ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 pt. „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już […]
  Przeczytaj całość »

 • Zapraszenie na pierwszą edycję Wheelkathonu

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza na pierwszą edycję Wheelkathonu, czyli maratonu innowacji, którego celem jest znalezienie nowych rozwiązań ułatwiających pracę zdolną osobom z niepełnosprawnościami. Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na: stronie organizatora oraz na Facebooku
  Przeczytaj całość »

 • Wskazówki pomocnicze w stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach udzielanych w ramach projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

 • Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przygotował Wskazówki pomocne w stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach udzielanych w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Materiał jest przeznaczony przede wszystkim dla podmiotów, do których adresowane są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach europejskich, a więc: Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi, na poziomie krajowym, jak i […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Nowa perspektywa finansowa 2020+ w kontekście potencjałów i wyzwań przed jakimi stoi ekonomia społeczna w województwie podlaskim” – 28 października 2019r.

 • W dniu 28 października 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Nowa perspektywa finansowa 2020+ w kontekście potencjałów i wyzwań przed […]
  Przeczytaj całość »

 • Stowarzyszenie Szukamy Polski, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zapraszają udziału w V Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych – 13 listopada 2019 r.

 • Stowarzyszenie Szukamy Polski, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zapraszają do wzięcia udziału w V Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych, które odbędzie się 13 listopada 2019 r. w Sali konferencyjnej im. Krzysztofa Putry Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1. Program forum przewiduje między innymi wystąpienie p. Artura […]
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatne szkolenia w ramach projektu "szkolenia dla pracujących"

 • W związku z realizowanym projektem „Szkolenia dla pracujących” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zwracamy się z prośbą o pomoc w dotarciu do grupy docelowej. Projekt „Szkolenia dla pracujących” jest wsparciem dla osób po 30 r.ż. zamieszkujących miasta Białystok lub Sokółka oraz powiat białostocki, pracujących na umowę o […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na Galę „Zakupu Prospołecznego” - uroczystość wręczenia certyfikatów jakości „Zakup Prospołeczny” wyróżnionym podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza Państwa oraz pracowników Państwa […]
  Przeczytaj całość »

 • Podlaska Sieć Współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej woj. podlaskiego

 • W 2019 roku w trakcie spotkań roboczych ROPS i OWES w ramach  projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. „Nowa perspektywa finansowa 2020+ w kontekście potencjałów i wyzwań przed jakimi stoi ekonomia społeczna w województwie podlaskim” – 28 października 2019r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Nowa perspektywa […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej pn. „Praca z osobami uzależnionymi i z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej” – 9 października 2019 roku

 • W dniu 9 października 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej pn. „Praca z osobami uzależnionymi i z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi pn. „Praca z osobami uzależnionymi i z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej” – 8 października 2019 roku

 • W dniu 8 października 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Pracujących z Osobami Bezdomnymi pn. „Praca z osobami uzależnionymi i z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Aspekty organizacyjno – prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej” – 4 października 2019r.

 • W dniu 4 października 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Aspekty organizacyjno – prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez […]
  Przeczytaj całość »

 • SPOTKANIE REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM – 27 WRZEŚNIA 2019 R.

 • W dniu 27 września 2019 r. odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Odbyło się ono w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w porozumieniu z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Oddział Podlaski, zorganizował „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”. Piknik jest imprezą cykliczną, cieszącą się dużą popularnością wśród osób z niepełnosprawnością ruchową w województwie podlaskim. W tym roku Piknik odbył się 1 września i był dla dzieci i młodzieży aktywnym […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Świadczenia rodzinne, wychowawcze i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny wg. aktualnego stanu prawnego”– 25, 26, 27 września oraz 2, 3, 4 października 2019 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 6 szkoleń, których odbiorcami byli pracownicy jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Celem szkoleń było podniesienie wiedzy i kompetencji kadr pomocy społecznej z województwa podlaskiego w zakresie aktualnego stanu prawnego świadczeń: rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego oraz usystematyzowanie wiadomości teoretycznych i zagadnień praktycznych. Szkolenia prowadził trener  Ośrodka […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną” – 23 i 24 września 2019 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną”. Celem szkoleń było podniesienie kompetencji kadr pomocy społecznej z województwa podlaskiego w zakresie pracy z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną oraz uzyskania wiedzy teoretycznej […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej pn. „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej” – 26 września 2019 roku

 • 26 września 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej pn. „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej pn. „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej” – 25 września 2019 roku

 • 25 września 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej pn. „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego […]
  Przeczytaj całość »

 • FORUM INICJATYW LOKALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ „EKONOMIA SPOŁECZNA I SOLIDARNA NA WSCHODZIE KRAJU” W DNIACH 18-20.09.2019 r.

 • W dniach 18 – 20 września 2019 r. w miejscowości Baranów Sandomierski w województwie podkarpackim, odbyło się drugie spotkanie instytucji otoczenia ekonomii społecznej i solidarnej Polski Wschodniej pod hasłem „Forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju”. W spotkaniu udział wzięło ponad 130 osób z województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. „Aspekty organizacyjno – prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej” – 4 października 2019r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Aspekty organizacyjno […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” – 23 września 2019r.

 • W dniu 23 września 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na czterodniową wizytę studyjną pn. „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego” w dniach 7-10 października 2019 r. - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnej czterodniowej wizycie studyjnej […]
  Przeczytaj całość »

 • Przekazanie wyprawek szkolnych podopiecznym Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga”

 • W dniach 2-3 września 2019 roku podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga” otrzymali wyprawki szkolne. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zakupił 53 plecaki wraz z przyborami i artykułami szkolnymi, które trafiły do dzieci potrzebujących wsparcia z terenu województwa podlaskiego. Działanie zostało zrealizowane w ramach XVII Podlaskich Dni Rodziny.
  Przeczytaj całość »

 • Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVII Podlaskich Dni Rodziny

 • Dnia 31 sierpnia 2019 roku, w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie odbył się Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVII Podlaskich Dni Rodziny. Piknik został zorganizowany w partnerstwie z Fundacją Dialog, Fundacją im. Rodziny Czarneckich, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białymstoku, Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie Sieci Tematycznej ROPS i OWES pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej – ekonomia społeczna na wsiach i w małych miastach” w dniach 12-13 września 2019 r.

 •   W dniach 12 – 13 września 2019 r. odbyło się spotkanie sieci tematycznej ROPS i OWES  pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES  w obszarze sektora ekonomii społecznej – ekonomia społeczna na wsiach i w małych miastach” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. „Pomysł na biznes w podmiotach ekonomii społecznej” – 30 września 2019r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Pomysł na […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Ekonomia społeczna jako element polityki społecznej gminy oraz jej rola w rozwiązywaniu problemów społecznych” – 05-06 września 2019 r.

 • W dniach 05-06 września 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Ekonomia społeczna jako element polityki społecznej gminy oraz jej rola […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” – 23 września 2019r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn. „Budowanie zespołu […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Kontrakt socjalny w pomocy społecznej” – 29 i 30 maja 2019 r., 25 i 26 lipca 2019 r. oraz 29 i 30 sierpnia 2019 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 6 szkoleń dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Kontrakt socjalny w pomocy społecznej”. Celem szkoleń było poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej i skutecznej realizacji kontraktu socjalnego. Tematyka szkolenia dotyczyła: istoty kontraktu socjalnego w świetle prawa, charakterystyki kontraktu socjalnego, działań metodycznych podczas […]
  Przeczytaj całość »

 • Wizyta studyjna do Gdańska

 •            Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje projekt „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach Projektu, […]
  Przeczytaj całość »

 • Robocze spotkanie RKRES

 • W dniu 26 sierpnia 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się robocze spotkanie grupy członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Spotkanie rozpoczęła Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz – Dyrektor ROPS, która przywitała przybyłych gości oraz poinformowała o celu i harmonogramie spotkania. W dalszej części spotkanie moderowała Pani Marta Lewandowska – […]
  Przeczytaj całość »

 • Aktualizacja składu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż uchwałą nr 49/738/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 czerwca 2019 roku zaktualizowano skład Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wymóg funkcjonowania tego gremium wynika bezpośrednio z zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z rozwojem ekonomii społecznej w województwie podlaskim tj. […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” – 22-23 sierpnia 2019 r.

 • W dniach 22-23 sierpnia 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre […]
  Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na szkolenie „Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 23 i 24 września 2019 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną”. Szkolenia będą realizowane w układzie  8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników.   Cel […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na trzydniową wizytę studyjną pn. „FORUM INICJATYW LOKALNYCH – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia „Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju” – 18-20 września 2019 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnej trzydniowej wizycie studyjnej […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Ekonomia społeczna jako element polityki społecznej gminy oraz jej rola w rozwiązywaniu problemów społecznych” – 05-06 września 2019r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Ekonomia […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie „Świadczenia rodzinne, wychowawcze i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny wg. aktualnego stanu prawnego” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Świadczenia rodzinne, wychowawcze i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny wg. aktualnego stanu prawnego”. Szkolenie będzie realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników. […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVII Podlaskich Dni Rodziny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją Dialog, Fundacją Czarneckich, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVII Podlaskich Dni Rodziny skierowanego do wychowanków pieczy zastępczej z terenu województwa podlaskiego. Przedsięwzięcie odbędzie się 31 sierpnia 2019 […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” – 22-23 sierpnia 2019r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Komunikacja […]
  Przeczytaj całość »

 • Przedłużenie naboru na członków II kadencji Rady Zatrudnienia Socjalnego

 • Szanowni Państwo, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż  nabór na członków II kadencji został przedłużony do 12 sierpnia 2019 r. W następstwie tego, prosimy o upowszechnianie tej informacji wśród podmiotów mogących zgłaszać kandydatów na członków. Poniżej linki do ogłoszenia: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-przedluzonym-terminie-naboru-na-czlonkow-rady-zatrudnienia-socjalnego-ii-kadencji http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Komunikat,o,przedluzonym,terminie,naboru,na,czlonkow,Rady,Zatrudnienia,Socjalnego,II,kadencji,4147.html  
  Przeczytaj całość »

 • Nowe Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020

 • Szanowni Państwo                 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku uprzejmie informuje, że w związku z wczorajszą publikacją Komunikatu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata […]
  Przeczytaj całość »

 • Polityka narkotykowa w Portugalii – relacja z wizyty studyjnej

 • Polityka narkotykowa w Portugali to szczególny temat. Jego wyjątkowość ma swój początek w 2001 roku, kiedy to decyzją portugalskiego rządu, nastąpiła dekryminalizacja posiadania i używania narkotyków.  Czerwcowa wizyta studyjna w malowniczej Lizbonie, na którą zostałam zaproszona przez panią Agnieszkę Sieniawską, Prezes Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej, umożliwiła mi po raz drugi przyjrzenie się innowacyjnym praktykom […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot. koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027

 • Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje spotkanie dla przedsiębiorstw społecznych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych ekonomizacją, działalnością reintegracyjną lub świadczeniem usług społecznych użyteczności publicznej na temat koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie „Ocena wiarygodności klienta pomocy społecznej” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 25 i 26 czerwca 2019 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Ocena wiarygodności klienta pomocy społecznej”. Celem szkoleń było podniesienie kompetencji kadr pomocy społecznej z województwa podlaskiego w zakresie pracy z beneficjentami pomocy społecznej. Tematyka szkolenia dotyczyła m.in.: metod i sposobów oceny wiarygodności klienta pomocy społecznej, […]
  Przeczytaj całość »

 • Konferencja „Województwo podlaskie w obliczu bezdomności - nowe zasady” – 17.06.2019 r.

 • W dniu 17 czerwca b.r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się konferencja pn.: „Województwo podlaskie w obliczu bezdomności – nowe zasady” zorganizowana przez Podlaskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności (zawiązane w 2011 roku, w którego skład wchodzą: Caritas Archidiecezji Białostockiej, Monar – Markot w Garbasie, Eleos – Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia, Stowarzyszenie „Ku […]
  Przeczytaj całość »

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego zgłaszanych przez wojewodów, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe.

 • Zgłoszenia na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego należy składać zgodnie z załącznikami do komunikatu w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa z dopiskiem „Kandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego„ Rada Zatrudnienia Socjalnego jest organem opiniodawczo-doradczym […]
  Przeczytaj całość »

 • Wizyta studyjna do Włoch

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje projekt „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach Projektu, w […]
  Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2018

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia Państwu raport pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2018”, który jest dokumentem opracowanym na podstawie analizy danych umieszczonych w formularzach OZPS przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Materiał zawiera informację zbiorczą na temat sytuacji demograficznej i społecznej oraz o […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie robocze OWES i ROPS - 28 czerwca 2019 r.

 • 28 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi pn. „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi – część 2 warsztaty uzupełniające” – 18-19 czerwca 2019 roku.

 • W dniach 18-19 czerwca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi pn. „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi – część 2 warsztaty uzupełniające” organizowane przez Regionalny Ośrodek […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym i ponadlokalnym” – 12-13 czerwca 2019 r.

 • W dniach 12-13 czerwca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym i ponadlokalnym” organizowane […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na wizytę studyjną pn. „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie woj. świętokrzyskiego” w dniach 8-11 lipiec 2019 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnej czterodniowej wizycie studyjnej […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS pn. „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej CIS/KIS – część 2 warsztaty uzupełniające” – 13-14 czerwca 2019 roku

 • W dniach 13-14 czerwca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Centrów Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej  pn. „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej CIS/KIS – część 2 warsztaty uzupełniające” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach […]
  Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na szkolenie „Ocena wiarygodności klienta pomocy społecznej” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 25 i 26 czerwca 2019 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Ocena wiarygodności klienta pomocy społecznej”. Szkolenia będą realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej, analizowane będą przykłady z praktyki, uczestnicy w trakcie […]
  Przeczytaj całość »

 • Relacja z VIII Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej.

 • W dniu 9 czerwca 2019 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym) odbyły się VIII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej. Targi rozpoczęły się od przywitania gości przez zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku – Pana Zbigniewa Nikitorowicza, zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – Panią Bożenę Tomaszewską, Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych […]
  Przeczytaj całość »

 • Wizyta studyjna członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej pn.: „Współpraca pomiędzy otoczeniem ekonomii społecznej a podmiotami ekonomii społecznej w woj. łódzkim”.

 • W dniach 20-22.05.2019 r. odbyła się wizyta studyjna  członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej. Tematem przewodnim wizyty była „Współpraca pomiędzy otoczeniem ekonomii społecznej a podmiotami ekonomii społecznej w woj. łódzkim”. Pierwszego dnia wyjazdu uczestnicy odwiedzili Spółdzielnie Socjalną POP’n’ART w Łodzi. Lokal jest pubem kulturalnym nastawiony głównie na działalność gastronomiczną. Pub ma w swojej ofercie […]
  Przeczytaj całość »

 • Program „MALUCH+” 2019

 • Informujemy, że w ramach programu „MALUCH+” 2019 powstały oszczędności w kwocie 80 mln złotych. Powyższe środki mogą zostać przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zasadzie zgłoszonego zapotrzebowania. Dofinansowanie dotyczy tworzenia miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów oraz zapewnienia ich funkcjonowania, przy czym dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym i ponadlokalnym” – 12-13 czerwca 2019 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja  i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Współpraca […]
  Przeczytaj całość »

 • Konferencja pod hasłem "O godne życie" w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie zorganizowali konferencję pod hasłem „O godne życie” w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Konferencja odbyła się 21 maja 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. W trakcie konferencji poruszane były […]
  Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na wojewódzką konferencję pn. „Województwo podlaskie w obliczu bezdomności - nowe zasady”- 17 czerwca 2019 r.

 •   Podlaskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności serdecznie zaprasza na wojewódzką konferencję pn. „Województwo podlaskie w obliczu bezdomności – nowe zasady” objętej honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pani Elżbiety Rafalskiej, Wojewody Podlaskiego – Bohdana Paszkowskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku – Tadeusza Truskolaskiego. Tematem przewodnim […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do włączenia się w XVII Podlaskie Dni Rodziny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza samorządy lokalne, instytucje administracji rządowej województwa, organizacje pozarządowe oraz szkoły do aktywnego włączenia się w realizację idei i misji XVII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „W Rodzinie jest MOC!”. Podlaskie Dni Rodziny stanowią atrakcyjną formę promowania najważniejszych wartości w życiu człowieka. „W Rodzinie jest MOC!”- Tegoroczna edycja zwraca […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na VIII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej w dniu 9 czerwca 2019 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym).

 • Szanowni Państwo,   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają Państwa do udziału w VIII Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej. Targi odbędą się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym) w dniu 9 czerwca 2019 roku w godz. 15-21. Hasło przewodnie tegorocznych Targów to: „Zorganizuj z […]
  Przeczytaj całość »

 • Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020 za rok 2018

 • W dniu 17 maja 2019 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informację dotyczącą Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2018. Dokument ten został opracowany w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […]
  Przeczytaj całość »

 • Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019 – 2023

 • Uchwałą NR VIII/84/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019 – 2023. Prace nad przygotowaniem Programu koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy merytorycznym wsparciu Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020”. […]
  Przeczytaj całość »

 • Wizyta studyjna członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi do województwa dolnośląskiego w dniach 6-9.05.2019 r. pn. „Dobre praktyki w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie wybranych podmiotów ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim”

 • W dniach 6-9 maja 2019 roku odbyła się wizyta studyjna członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi do województwa dolnośląskiego. Tematem przewodnim wizyty były „Dobre praktyki w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie wybranych podmiotów ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim”. Pierwszego dnia wizyty odwiedzono Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło […]
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki konkursu dla uczniów szkół z terenu województwa podlaskiego na spot filmowy pn. „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego z przyjemnością […]
  Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na szkolenie „Kontrakt socjalny w pomocy społecznej” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 29 i 30 maja 2019 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Kontrakt socjalny w pomocy społecznej”. Szkolenia będą realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników w kontekście nabycia praktycznej umiejętności […]
  Przeczytaj całość »

 • Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił Program pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023

 • Uchwałą NR VIII/83/19z dnia 24 kwietnia 2019 r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął Program pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023. Prace nad przygotowaniem Programu koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy merytorycznym wsparciu Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020”. Program […]
  Przeczytaj całość »

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza na DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 21 i 28 maj 2019 rok w Suwałkach


 • Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do wzięcia udziału w bezpłatnej trzydniowej wizycie studyjnej do woj. łódzkiego pn. „Współpraca pomiędzy otoczeniem ekonomii społecznej a podmiotami ekonomii społecznej w woj. łódzkim” – 20-22 maja 2019 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnej trzydniowej wizycie studyjnej […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na jednodniowe warsztaty pn. „Zamówienia społecznie odpowiedzialne i klauzule społeczne” – 7 maja lub 10 maja 2019 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach pn. „Zamówienia […]
  Przeczytaj całość »

 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - kurs podstawowy

 • Szanowni Państwo, w związku z dużym zainteresowaniem kursem pn. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy, uruchomiliśmy rekrutację do kolejnej jego edycji. Szkolenie odbędzie się w terminach: Sesja I: 04-07 czerwca 2019 r. Sesja II: 02-05 lipca 2019 r. Sesja III: 10-13 września 2019 r. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załączeniu. […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie powiatów i gmin wiejskich województwa podlaskiego do uczestnictwa w testach Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza powiaty oraz gminy wiejskie do uczestnictwa w testach Modelu Kooperacji Gmin Wiejskich, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i […]
  Przeczytaj całość »

 • Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

 • Szanowni Państwo, Przekazujemy do Państwu informacji Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne to jeden z najistotniejszych instrumentów kreowania polityk publicznych opartych o zasadę zrównoważonego rozwoju. Upowszechnienie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych to przyczynek do zwiększania zatrudnienia lub podtrzymania zatrudnienia osób mających utrudniony dostęp do […]
  Przeczytaj całość »

 • Podlaskie Zdrowie od stóp do głów

 • Pierwszy w 2019 odcinek cyklicznego programu „Podlaskie Zdrowie od stóp do głów” – prezentujący problematykę zdrowia osób starszych w województwie podlaskim jest już do obejrzenia w ITV Wrota Podlasia. W tym odcinku dowiemy się czym się różni zaćma od jaskry. Tematykę tę przybliży nam dr Joanna Konopińska z Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w VIII Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej pod hasłem „ZORGANIZUJ Z NAMI PRZYJĘCIE”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zaprasza Państwa do udziału w VIII Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej. Celem Targów jest promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz integracja ich przedstawicieli z mieszkańcami województwa podlaskiego. VIII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej odbędą się w dniu 9 czerwca 2019 r. w godz. 15:00 – […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” – 29 marca 2019 r.

 • W dniu 29 marca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi pn. „Zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej” – 27-28 marca 2019 roku

 • W dniach 27-28 marca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi pn. „Zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej” – 26 marca 2019 roku

 • 26 marca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej pn. „Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Jak planować promocję, żeby budować silną pozycję i markę podmiotów ekonomii społecznej” – 14-15 marca 2019 r.

 • W dniach 14-15 marca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Jak planować promocję, żeby budować silną pozycję i markę podmiotów […]
  Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w 2018 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla podobszaru Pomoc Społeczna jest dostępny od dnia 21.03.2019 r. w Centralnej Aplikacji Statystycznej. W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej ROPS w Białymstoku informuje, iż uzupełniony w CAS formularz Oceny […]
  Przeczytaj całość »

 • ZAPROSZENIE do konsultacji społecznych „PROGRAMU NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2019 – 2023”

 • Przedmiot konsultacji: Projekt „PROGRAM NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2019 – 2023” Termin konsultacji : 11.03.2019 r. – 25.03.2019 r. Forma konsultacji : Wszelkie uwagi dotyczące treści Programu składane na piśmie, bądź drogą elektroniczną prosimy umieszczać na załączonym formularzu konsultacji społecznych. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na jednodniowe seminarium pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” – 29 marca 2019 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja  i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału do udziału  w jednodniowym seminarium […]
  Przeczytaj całość »

 • Podlaskie Ślady – konkurs fotograficzny dla seniorów

 • Zachwyciło Cię jakieś miejsce? Poznałeś wyjątkowego człowieka ? Widziałeś niezwykłe wydarzenie kulturalne ? Utrwaliłeś to na fotografii i chcesz podzielić się tym zachwytem z nami? Zostawić jakiś ślad?  Weź udział w konkursie fotograficznym skierowanym do osób 50+. Czekamy na Twoje zdjęcia. Wszystkiego o podstawach fotografowania wraz z poradami dla uczestników konkursu dowiesz się 22 marca […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019 – 2023”

 • Przedmiot konsultacji: projekt „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019 – 2023” Termin konsultacji: 12.03.2019 r. – 26.03.2019 r. Forma konsultacji: projekt Programu oraz formularz konsultacji został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (wrotapodlasia.pl), Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku (www.rops-bialystok.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie robocze OWES i ROPS - 6 marca 2019 r.

 • 6 marca 2019 r. odbyło się spotkanie robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w konkursie dla uczniów szkół na spot filmowy pn. „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza uczniów szkół z terenu województwa podlaskiego do udziału w konkursie na spot filmowy pn.: „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”.   Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o  ekonomii społecznej wśród uczniów szkół. Wskazanie form zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych, […]
  Przeczytaj całość »

 • REKRUTACJA GMIN DO PROJEKTU „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” – NABÓR III

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza rekrutację gmin z terenu województwa podlaskiego, do udziału w realizacji projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” , realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach Rekrutacja jest organizowana na […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Jak planować promocję, żeby budować silną pozycję i markę podmiotów ekonomii społecznej” – 14-15 marca 2019 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Jak […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Skuteczna współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ” 26-27 lutego 2019 r.

 • W dniach 26-27 lutego 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się dwudniowe warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Skuteczna współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu „Programu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023”

 • Przedmiot konsultacji: projekt „Programu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023” Termin konsultacji: 27.02.2019 r. – 13.03.2019 r. Forma konsultacji: projekt Programu oraz formularz konsultacji został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (wrotapodlasia.pl), Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku (www.rops-bialystok.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej […]
  Przeczytaj całość »

 • Formularz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.

 • Materiały do pobrania: Kwestionariusz KPPN_gminy_2018
  Przeczytaj całość »

 • REKRUTACJA GMIN DO PROJEKTU „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”. NABÓR II

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza rekrutację gmin z terenu województwa podlaskiego, do udziału w realizacji projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” , realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach Rekrutacja jest organizowana na […]
  Przeczytaj całość »

 • REKRUTACJA GMIN DO PROJEKTU "W poszukiwaniu modelowych rozwiązań" NABÓR I

 • REKRUTACJA GMIN DO PROJEKTU „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza rekrutację gmin z terenu województwa podlaskiego, do udziału w realizacji projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” , realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w konsultacjach Modelu Kooperacji w Sokółce

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz ze Starostwem Powiatowym w Sokółce zaprasza Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz inne podmioty istotne z punktu widzenia włączenia społecznego z terenu województwa podlaskiego, do udziału w konsultacjach dotyczących Modelu Kooperacji w związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w konsultacjach Modelu Kooperacji w Wysokiem Mazowieckiem

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz inne podmioty istotne z punktu widzenia włączenia społecznego z terenu województwa podlaskiego, do udziału w konsultacjach dotyczących Modelu Kooperacji w związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego […]
  Przeczytaj całość »

   

  Archiwum wiadomości z roku 2018

  Archiwum wiadomości z roku 2017

  Archiwum wiadomości z roku 2016

  Archiwum wiadomości z roku 2015

  Archiwum wiadomości z roku 2014

  Archiwum wiadomości z roku 2013

  Archiwum wiadomości z roku 2012