Aktualności pomocy społecznej

 • Zaproszenie na II Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych - w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!”- 14 listopada 2018 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych oraz pracowników Domów Pomocy Społecznej do wzięcia udziału w II Podlaskim Kongresie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych – w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!”, który odbędzie się 14 listopada 2018r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3 […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na seminarium pn.: „Świadczenia nienależnie pobrane w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018” – 13 listopada 2018 r.– REKRUTACJA!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku serdecznie zapraszają pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w seminarium pn.: „Świadczenia nienależnie pobrane w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”. Seminarium poprowadzi trener Ośrodka Innowacji Edukacyjnych w Tarnowie, Pani Kamila Warcaba – radca prawny, członek Samorządowego Kolegium […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na seminarium pn.: „Kierowanie i odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w praktyce – aktualności 2018” – 27 listopada 2018 r.– REKRUTACJA!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku serdecznie zapraszają pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w seminarium pn.: „Kierowanie i odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w praktyce – aktualności 2018”. Seminarium poprowadzi trener Ośrodka Innowacji Edukacyjnych w Tarnowie, Pani Kamila Warcaba – radca prawny, […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na seminarium pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018” – 12 listopada 2018 r.– REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku serdecznie zapraszają pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w seminarium pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”. Seminarium poprowadzi trener Ośrodka Innowacji Edukacyjnych w Tarnowie, Pani Kamila Warcaba – radca prawny, członek Samorządowego Kolegium […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na szkolenie „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pracowników pomocy społecznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

 • W 2015 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji podjęło inicjatywę dotyczącą przeprowadzenia szkoleń na terenie całego kraju w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Na terenie województwa podlaskiego szkolenia pn.: „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pracowników pomocy społecznej […]Przeczytaj całość »

 • Informacja nt. rekrutacji uczestników na IV edycję szkolenia specjalistycznego z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz na szkolenie w zakresie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży prowadzi rekrutację na IV edycję szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz na szkolenie w zakresie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej PWSIP w Łomży: […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany w pracy pracowników socjalnych kadry jednostek pomocy społecznej - kontynuacja część II” – 11 i 25 maja 2018 r. oraz 20 i 21 czerwca 2018 r.

 • DSC_0742Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 4 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany w pracy pracowników socjalnych kadry jednostek pomocy społecznej – kontynuacja część II”. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej oraz pogłębienie wiedzy na temat wykorzystania […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej (regulacje prawne w zakresie możliwości wykorzystania kontraktu socjalnego w pracy z klientem)” – 17 kwietnia 2018 r. oraz 29 maja 2018 r.

 • DSC_0479Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej (regulacje prawne w zakresie możliwości wykorzystania kontraktu socjalnego w pracy z klientem)”. Celem szkoleń było poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018” – 26 i 27 kwietnia 2018 r. oraz 17 i 18 maja 2018 r.

 • DSC_0707Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 4 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji pracowników jednostek pomocy społecznej oraz pogłębienie wiedzy pracowników jednostek pomocy społecznej na różnym poziomie praktycznego korzystania z przepisów kodeksu […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na szkolenie „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 26 i 26 kwietnia oraz 17 i 18 maja 2018 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz innych jednostkach pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Kodeks Postepowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”. Szkolenia będą realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na szkolenie „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej"- skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 24 i 25 kwietnia 2018 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz innych jednostkach pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej”. Szkolenia będą realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie prowadzone będzie w […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na szkolenie „Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej (regulacje prawne w zakresie możliwości wykorzystania kontraktu socjalnego w pracy z klientem)” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 17 i 30 kwietnia 2018 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz innych jednostkach pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej (regulacje prawne w zakresie możliwości wykorzystania kontraktu socjalnego w […]Przeczytaj całość »