Aktualności pomocy społecznej

 • Szkolenie „Ocena wiarygodności klienta pomocy społecznej” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 25 i 26 czerwca 2019 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Ocena wiarygodności klienta pomocy społecznej”. Celem szkoleń było podniesienie kompetencji kadr pomocy społecznej z województwa podlaskiego w zakresie pracy z beneficjentami pomocy społecznej. Tematyka szkolenia dotyczyła m.in.: metod i sposobów oceny wiarygodności klienta pomocy społecznej, […]Przeczytaj całość »

 • Konferencja „Województwo podlaskie w obliczu bezdomności - nowe zasady” – 17.06.2019 r.

 • W dniu 17 czerwca b.r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się konferencja pn.: „Województwo podlaskie w obliczu bezdomności – nowe zasady” zorganizowana przez Podlaskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności (zawiązane w 2011 roku, w którego skład wchodzą: Caritas Archidiecezji Białostockiej, Monar – Markot w Garbasie, Eleos – Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia, Stowarzyszenie „Ku […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na szkolenie „Ocena wiarygodności klienta pomocy społecznej” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 25 i 26 czerwca 2019 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Ocena wiarygodności klienta pomocy społecznej”. Szkolenia będą realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej, analizowane będą przykłady z praktyki, uczestnicy w trakcie […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na wojewódzką konferencję pn. „Województwo podlaskie w obliczu bezdomności - nowe zasady”- 17 czerwca 2019 r.

 •   Podlaskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności serdecznie zaprasza na wojewódzką konferencję pn. „Województwo podlaskie w obliczu bezdomności – nowe zasady” objętej honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pani Elżbiety Rafalskiej, Wojewody Podlaskiego – Bohdana Paszkowskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku – Tadeusza Truskolaskiego. Tematem przewodnim […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na szkolenie „Kontrakt socjalny w pomocy społecznej” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 29 i 30 maja 2019 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Kontrakt socjalny w pomocy społecznej”. Szkolenia będą realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników w kontekście nabycia praktycznej umiejętności […]Przeczytaj całość »

 • Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił Program pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023

 • Uchwałą NR VIII/83/19z dnia 24 kwietnia 2019 r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął Program pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023. Prace nad przygotowaniem Programu koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy merytorycznym wsparciu Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020”. Program […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu „Programu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023”

 • Przedmiot konsultacji: projekt „Programu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023” Termin konsultacji: 27.02.2019 r. – 13.03.2019 r. Forma konsultacji: projekt Programu oraz formularz konsultacji został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (wrotapodlasia.pl), Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku (www.rops-bialystok.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej […]Przeczytaj całość »

   

  Archiwum wiadomości 2018

  Archiwum wiadomości 2017