Aktualności pomocy społecznej

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin

 • Grupa osób wśród których są osoby na wózkach inwalidzkich. W oddali widać samochody i drzewa.Realizując „Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” oraz Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie zorganizował „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”. Piknik odbył się 5 września 2021 […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenie „Profilaktyka i sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy zawodowej pracownika socjalnego” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego– 14, 15 i 16 września 2020 r.

 • IMG_20200915_083322Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 3 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Profilaktyka i sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy zawodowej pracownika socjalnego”. Celem szkoleń było dostarczenie uczestnikom szkolenia wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego, wypracowanie efektywnych strategii i umiejętności radzenia sobie z trudnymi […]Przeczytaj całość »

 • Nabór zgłoszeń na nowatorskie rozwiązania na rzecz osób starszych.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza do zgłoszenia nowatorskich rozwiązań na rzecz osób starszych w ramach projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia2”. Materiały do pobrania: Innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych.Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie „Profilaktyka i sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy zawodowej pracownika socjalnego” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Profilaktyka i sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy zawodowej pracownika socjalnego”. Szkolenie będzie realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, […]Przeczytaj całość »

 • Zmiana regulaminu konkursu na tworzenie centrów usług społecznych

 • Zmiana regulaminu konkursu na tworzenie centrów usług społecznych Informujemy, że zmianie uległa formuła konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług z trybu zamkniętego na otwarty i dodatkowo konkurs został podzielony na rundy. Zmiany dotyczą rozdziału 3.2 Terminy składania wniosków regulaminu konkursu przedstawia się następująco: Konkurs składa się z […]Przeczytaj całość »

 • ODWOŁANIE REGIONALNEJ KONFERENCJI UPOWSZECHNIAJĄCEJ MODEL CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH, zaplanowanej na dzień 16 marca 2020 r.

 • Z powodu zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) została podjęta decyzja o odwołaniu REGIONALNEJ KONFERENCJI UPOWSZECHNIAJĄCEJ MODEL CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH, zaplanowanej na dzień 16 marca 2020 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Aneta Filipowicz nr tel. 85 744 72 72 w. 210Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na Regionalną Konferencję upowszechniającą Model Centrum Usług Społecznych.

 • Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, która umożliwia utworzenie przez gminę wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej. Utworzenie i prowadzenie centrum należy do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym. Zgodnie z ustawą, centra usług społecznych mają być nową instytucją lokalnej […]Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 listopada 2019 r.

 • Wręczenie podarunku na posiedzeniu.Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku  na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2019 roku zapoznała się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem autopoprawki i przeznaczenia na nie środków w 2019 roku. Członkowie Wojewódzkiej […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Świadczenia rodzinne, wychowawcze i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny wg. aktualnego stanu prawnego”– 25, 26, 27 września oraz 2, 3, 4 października 2019 r.

 • Grupa ludzi siedząca przy stole patrząca w stronę prowadzącego.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 6 szkoleń, których odbiorcami byli pracownicy jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Celem szkoleń było podniesienie wiedzy i kompetencji kadr pomocy społecznej z województwa podlaskiego w zakresie aktualnego stanu prawnego świadczeń: rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego oraz usystematyzowanie wiadomości teoretycznych i zagadnień praktycznych. Szkolenia prowadził trener  Ośrodka […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną” – 23 i 24 września 2019 r.

 • Grupa ludzi siedząca przy jednym stole na szkoleniu na tle regału z książkami.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną”. Celem szkoleń było podniesienie kompetencji kadr pomocy społecznej z województwa podlaskiego w zakresie pracy z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną oraz uzyskania wiedzy teoretycznej […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Kontrakt socjalny w pomocy społecznej” – 29 i 30 maja 2019 r., 25 i 26 lipca 2019 r. oraz 29 i 30 sierpnia 2019 r.

 • Grupa ludzie siedząca na szkoleniu.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 6 szkoleń dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Kontrakt socjalny w pomocy społecznej”. Celem szkoleń było poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej i skutecznej realizacji kontraktu socjalnego. Tematyka szkolenia dotyczyła: istoty kontraktu socjalnego w świetle prawa, charakterystyki kontraktu socjalnego, działań metodycznych podczas […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na szkolenie „Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 23 i 24 września 2019 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną”. Szkolenia będą realizowane w układzie  8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników.   Cel […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie „Świadczenia rodzinne, wychowawcze i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny wg. aktualnego stanu prawnego” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Świadczenia rodzinne, wychowawcze i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny wg. aktualnego stanu prawnego”. Szkolenie będzie realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników. […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenie „Ocena wiarygodności klienta pomocy społecznej” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 25 i 26 czerwca 2019 r.

 • Grupa kobiet siedząca wokół osoby prowadzącej szkolenie. Podczas szkolenia robią notatki.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Ocena wiarygodności klienta pomocy społecznej”. Celem szkoleń było podniesienie kompetencji kadr pomocy społecznej z województwa podlaskiego w zakresie pracy z beneficjentami pomocy społecznej. Tematyka szkolenia dotyczyła m.in.: metod i sposobów oceny wiarygodności klienta pomocy społecznej, […]Przeczytaj całość »

 • Konferencja „Województwo podlaskie w obliczu bezdomności - nowe zasady” – 17.06.2019 r.

 • Publiczność oraz osoby prowadzące na dużej sali podczas trwania konferencji.W dniu 17 czerwca b.r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się konferencja pn.: „Województwo podlaskie w obliczu bezdomności – nowe zasady” zorganizowana przez Podlaskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności (zawiązane w 2011 roku, w którego skład wchodzą: Caritas Archidiecezji Białostockiej, Monar – Markot w Garbasie, Eleos – Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia, Stowarzyszenie „Ku […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na szkolenie „Ocena wiarygodności klienta pomocy społecznej” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 25 i 26 czerwca 2019 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Ocena wiarygodności klienta pomocy społecznej”. Szkolenia będą realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej, analizowane będą przykłady z praktyki, uczestnicy w trakcie […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na wojewódzką konferencję pn. „Województwo podlaskie w obliczu bezdomności - nowe zasady”- 17 czerwca 2019 r.

 •   Podlaskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności serdecznie zaprasza na wojewódzką konferencję pn. „Województwo podlaskie w obliczu bezdomności – nowe zasady” objętej honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pani Elżbiety Rafalskiej, Wojewody Podlaskiego – Bohdana Paszkowskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku – Tadeusza Truskolaskiego. Tematem przewodnim […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na szkolenie „Kontrakt socjalny w pomocy społecznej” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 29 i 30 maja 2019 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Kontrakt socjalny w pomocy społecznej”. Szkolenia będą realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników w kontekście nabycia praktycznej umiejętności […]Przeczytaj całość »

 • Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił Program pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023

 • Uchwałą NR VIII/83/19z dnia 24 kwietnia 2019 r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął Program pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023. Prace nad przygotowaniem Programu koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy merytorycznym wsparciu Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020”. Program […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu „Programu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023”

 • Przedmiot konsultacji: projekt „Programu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023” Termin konsultacji: 27.02.2019 r. – 13.03.2019 r. Forma konsultacji: projekt Programu oraz formularz konsultacji został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (wrotapodlasia.pl), Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku (www.rops-bialystok.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej […]Przeczytaj całość »

   

  Archiwum wiadomości 2018

  Archiwum wiadomości 2017