Aktualności pomocy społecznej

 • Zmiany w uzyskaniu certyfikatu superwizora pracy socjalnej

 • W dniu 30 maja 2021 r. wszedł w życie zapis art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2021r., poz. 803), zgodnie z którym istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na superwizora […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenie przeciwpożarowe dla opiekunów/pracowników jednostek udzielających wsparcia osobom bezdomnym (w szczególności: noclegowni, schronisk i ogrzewalni) – 15 października 2021 r.

 • Osoba przy użyciu gaśnicy gasi ognisko. Obok stoi kilka osób. Wydarzenie odbywa się na świeżym powietrzu.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 szkolenia przeciwpożarowe dla opiekunów/pracowników jednostek udzielających wsparcia osobom bezdomnym (w szczególności: noclegowni, schronisk i ogrzewalni) w dniu 15 października 2021 r. Celem szkolenia było podnoszenie świadomości i wiedzy dotyczącej zagrożeń PPOŻ związanej z charakterem wykonywanej pracy oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników określonych przestrzeni, obiektów oraz miejsca pracy. Tematyka […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla opiekunów/pracowników jednostek udzielających wsparcia osobom bezdomnym (w szczególności: noclegowni, schronisk i ogrzewalni) – 9,16 (2 szkolenia) i 22 czerwca 2021 r.

 • Ratownik klęczy przed fantomem i wykonuję resuscytację. Obok siedzą osoby obserwujące.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 4 szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla opiekunów/pracowników jednostek udzielających wsparcia osobom bezdomnym (w szczególności: noclegowni, schronisk i ogrzewalni) w dniach: 9,16 (2 szkolenia) i 22 czerwca 2021 r. Celem szkoleń było dostarczenie i podniesienie poziomu wiedzy uczestników szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz […]Przeczytaj całość »

 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin

 • Grupa osób wśród których są osoby na wózkach inwalidzkich. W oddali widać samochody i drzewa.Realizując „Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” oraz Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie zorganizował „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”. Piknik odbył się 5 września 2021 […]Przeczytaj całość »

   

  Archiwum wiadomości 2020

  Archiwum wiadomości 2019

  Archiwum wiadomości 2018

  Archiwum wiadomości 2017