Aktualności pomocy społecznej

 • 18 grudnia 2018 roku posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • W dniu 18 grudnia 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem spotkania było wybranie prezydium na kolejny rok. W związku z powyższym zostało przeprowadzone głosowanie jawne w wyniku którego jednogłośnie zagłosowano, iż Przewodniczącym ponownie pozostanie Pani Jolanta Elżbieta Świderska, Wiceprzewodniczącym Pani […]Przeczytaj całość »

 • „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2019.

 • Informujemy, że został ogłoszony Otwarty Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2019, którego celem jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej. Udział w Konkursie mogą wziąć: jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w […]Przeczytaj całość »

 • Informacja nt. szkoleń pn.: „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pracowników pomocy społecznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych” skierowanych do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 2018 rok

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji podjęło inicjatywę dotyczącą przeprowadzenia szkoleń na terenie całego kraju w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Na terenie województwa podlaskiego szkolenia pn.: „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pracowników pomocy społecznej w związku z […]Przeczytaj całość »

 • Światowy Dzień Inwalidy 2018 w Białymstoku – 30 maja 2018 r.

 • Obchody zostały zorganizowane przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku pod hasłem: NIEPEŁNOSPRAWNI ale PEŁNOPRAWNI w kawiarni FAMA w Białymstoku. W obchodach wzięli udział inwalidzi, osoby niepełnosprawne i seniorzy z terenu województwa podlaskiego. Podczas spotkania wręczono zasłużonym członkom Związku odznaczenia i dyplomy. […]Przeczytaj całość »

 • II Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych - w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!”- 19 listopada 2018 r.

 • W dniu 19 listopada 2018 roku w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach programu „poMOC a nie przeMOC!” odbył się II Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych. Kongres został zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, wspólnie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, Okręgową Izbą Pielęgniarek i […]Przeczytaj całość »

 • Przegląd Zespołów Artystycznych Seniorów ARS2018 – 21 marca i 9 maja 2018 r.

 •   Zarząd Okręgowych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 spotkania w ramach Przeglądu Zespołów Artystycznych Seniorów ARS2018. W dniu 21 marca odbył się Rejonowy Przegląd Zespołów Artystycznych Seniorów ARS2018 w Białostockim Ośrodku Kultury przy ul. Legionowej 5. Uczestnikami spotkania było 112 seniorów. […]Przeczytaj całość »

 • Seminarium pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018” – 3 grudnia 2018 r.

 • W dniu 3 grudnia 2018 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku zorganizował ostatnie z cyklu 3 seminariów pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”. W spotkaniu wzięło udział 49 pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Seminarium prowadziła Pani Kamila […]Przeczytaj całość »

 • Seminarium.: „Kierowanie i odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w praktyce – aktualności 2018” – 27 listopada 2018 r.

 • W dniu 27 listopada 2018 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku zorganizował seminarium pn.: „Kierowanie i odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w praktyce – aktualności 2018”. W spotkaniu wzięło udział 48 pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Seminarium prowadziła Pani Kamila Warcaba, […]Przeczytaj całość »

 • Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w województwie podlaskim w 2018 r.

 • W dniu 22 listopada 2018 r. odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w województwie podlaskim zorganizowane we współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podczas uroczystości wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Elżbieta Rajewska-Nikonowicz wręczyli pracownikom i ośrodkom pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego […]Przeczytaj całość »

 • Seminarium pn.: „Świadczenia nienależnie pobrane w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018” – 13 listopada 2018 r.

 • W dniu 13 listopada 2018 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku zorganizował seminarium pn.: „Świadczenia nienależnie pobrane w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”. W spotkaniu wzięło udział 50 pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Seminarium prowadziła Pani Kamila Warcaba, trener Ośrodka Innowacji […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej” – 22 października i 8 listopada 2018 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej”. Celem szkoleń było nabycie umiejętności i kompetencji pomocnych w postępowaniu w pracy z trudnym klientem, poznanie zasad asertywnej postawy wobec trudnego klienta, skuteczne wykorzystywanie narzędzi komunikacji werbalnej i […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Elementy Dialogu Motywującego w pracy z trudnym klientem pomocy społecznej” – 25 i 26 października 2018 r

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Elementy Dialogu Motywującego w pracy z trudnym klientem pomocy społecznej”. Celem szkoleń było podniesienie kompetencji pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej oraz pogłębienie wiedzy na temat wykorzystanie elementów metody Dialogu Motywującego w pracy z trudnym klientem […]Przeczytaj całość »

 • Seminarium oraz briefing prasowy Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 - Podprogram 2018 - 30 listopada 2018 roku.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do udziału w seminarium oraz briefingu prasowym Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 – Podprogram 2018. Spotkanie odbędzie się w dniu 30.11.2018 r. w Hotelu Silver przy ul. Kopernika 97 w Białymstoku.   Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Joanna Kalinowska, […]Przeczytaj całość »

 • Trwa rekrutacja na II turę szkoleń w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – OSTATNIE MIEJSCA!

 • Informujemy, iż zostały ostatnie miejsca na II turę szkoleń w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Szkolenia są bezpłatne, finansowane w ramach projektów PO WER. Rekrutacja ma charakter ogólnopolski.   Więcej informacji: http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/ Zapisy: https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.htmlPrzeczytaj całość »

 • UWAGA ZMIANA TERMINU II Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych – w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!”- 19 listopada 2018 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych oraz pracowników Domów Pomocy Społecznej do wzięcia udziału w II Podlaskim Kongresie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych – w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!”, który odbędzie się 19 listopada 2018r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3 […]Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na II Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych - w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!”- 14 listopada 2018 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych oraz pracowników Domów Pomocy Społecznej do wzięcia udziału w II Podlaskim Kongresie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych – w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!”, który odbędzie się 14 listopada 2018r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3 […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na seminarium pn.: „Świadczenia nienależnie pobrane w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018” – 13 listopada 2018 r.– REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku serdecznie zapraszają pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w seminarium pn.: „Świadczenia nienależnie pobrane w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”. Seminarium poprowadzi trener Ośrodka Innowacji Edukacyjnych w Tarnowie, Pani Kamila Warcaba – radca prawny, członek Samorządowego Kolegium […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na seminarium pn.: „Kierowanie i odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w praktyce – aktualności 2018” – 27 listopada 2018 r.– REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku serdecznie zapraszają pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w seminarium pn.: „Kierowanie i odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w praktyce – aktualności 2018”. Seminarium poprowadzi trener Ośrodka Innowacji Edukacyjnych w Tarnowie, Pani Kamila Warcaba – radca prawny, […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na seminarium pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018” – 12 listopada 2018 r.– REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku serdecznie zapraszają pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w seminarium pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”. Seminarium poprowadzi trener Ośrodka Innowacji Edukacyjnych w Tarnowie, Pani Kamila Warcaba – radca prawny, członek Samorządowego Kolegium […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na szkolenie „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pracowników pomocy społecznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

 • W 2015 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji podjęło inicjatywę dotyczącą przeprowadzenia szkoleń na terenie całego kraju w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Na terenie województwa podlaskiego szkolenia pn.: „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pracowników pomocy społecznej […]Przeczytaj całość »

 • Informacja nt. rekrutacji uczestników na IV edycję szkolenia specjalistycznego z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz na szkolenie w zakresie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży prowadzi rekrutację na IV edycję szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz na szkolenie w zakresie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej PWSIP w Łomży: […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany w pracy pracowników socjalnych kadry jednostek pomocy społecznej - kontynuacja część II” – 11 i 25 maja 2018 r. oraz 20 i 21 czerwca 2018 r.

 • DSC_0742Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 4 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany w pracy pracowników socjalnych kadry jednostek pomocy społecznej – kontynuacja część II”. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej oraz pogłębienie wiedzy na temat wykorzystania […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej (regulacje prawne w zakresie możliwości wykorzystania kontraktu socjalnego w pracy z klientem)” – 17 kwietnia 2018 r. oraz 29 maja 2018 r.

 • DSC_0479Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej (regulacje prawne w zakresie możliwości wykorzystania kontraktu socjalnego w pracy z klientem)”. Celem szkoleń było poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych […]Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018” – 26 i 27 kwietnia 2018 r. oraz 17 i 18 maja 2018 r.

 • DSC_0707Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 4 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji pracowników jednostek pomocy społecznej oraz pogłębienie wiedzy pracowników jednostek pomocy społecznej na różnym poziomie praktycznego korzystania z przepisów kodeksu […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na szkolenie „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 26 i 26 kwietnia oraz 17 i 18 maja 2018 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz innych jednostkach pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Kodeks Postepowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – aktualności 2018”. Szkolenia będą realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na szkolenie „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej"- skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 24 i 25 kwietnia 2018 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz innych jednostkach pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej”. Szkolenia będą realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie prowadzone będzie w […]Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy na szkolenie „Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej (regulacje prawne w zakresie możliwości wykorzystania kontraktu socjalnego w pracy z klientem)” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 17 i 30 kwietnia 2018 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz innych jednostkach pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej (regulacje prawne w zakresie możliwości wykorzystania kontraktu socjalnego w […]Przeczytaj całość »