Harmonogram „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”

Projekt konkursowy ” W poszukiwaniu modelowych rozwiązań ”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  • Harmonogram na miesiąc marzec 2021 (link)
  • Harmonogram na miesiąc sierpień (link)
  • Harmonogram realizacji projektu w 2019 roku (link)
  • Harmonogram realizacji projektu w 2020 roku (link)
  • Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia / działań w projekcie – na dzień 30.09.2020 r. (link)
  • Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia / działań w projekcie – na dzień 07.10.2020 r. (link)