Warsztat: „Praca z osobą stosującą przemoc” – rekrutacja

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy rekrutację na organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku warsztat pod nazwą „Praca z osobą stosującą przemoc”. Celem warsztatu będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Adresowany jest do:

  • osób prowadzących zajęcia korekcyjno – edukacyjne,
  • osób, które chcą prowadzić zajęcia korekcyjno – edukacyjne, ale nie posiadają wymaganych 100 godzin ukończenia szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Warsztat poprowadzą:

Pani Izabela Banasiak – superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadząca grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, realizatorka programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców,

Pan Michał Trojnar – realizator i organizator programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, psychoterapeuta, prowadzący psychoterapie indywidualną i grupową osób z doświadczeniem traumy przemocy, ewaluator programów dla sprawców przemocy w rodzinie.

Więcej informacji rekrutacyjnych w zakładce „Nadchodzące wydarzenia” pod linkiem:

http://www.rops-bialystok.pl/ppwr/?p=1079

Serdecznie zapraszamy!