Warsztat umiejętności interpersonalnych, z elementami problematyki współuzależnienia i przemocy w rodzinie

W roku bieżącym po raz pierwszy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował warsztat umiejętności interpersonalnych wspomagający grupę kobiet z terenu Czarnej Białostockiej. Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ tym razem sięgamy po nową grupę beneficjentek, którym pokazaliśmy, jak mimo dotychczasowych przeżyć, doświadczeń, zdarzeń życiowych, trudności w życiu rodzinnym, partnerskim czerpać ze swoich zasobów. Warsztat miał głównie na celu zdobycie wiedzy o sobie i nauczenie się konstruktywnych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętnego stawiania granic. Był to również warsztat, w którym Panie odkrywały się na nowo pokonując nierzadko wielkie trudności osobiste, ale również pokonując dotychczasowe myślenie i funkcjonowanie w którym były zamknięte i nieszczęśliwe. Tematyka, jaką przygotowaliśmy dla Pań była następująca:
Proces zmiany – czy mogę się rozwijać
Pozytywne myślenie
Jak być dla siebie dobrym
Budowanie poczucia własnej wartości
Asertywność
Komunikacja
Praca nad zmianą przekonań w różnych sferach funkcjonowania – moje przekonania, ich funkcja i wpływ na moje funkcjonowanie
Współuzależnienie – czym jest uwikłanie w picie partnera, czy mam wpływ na picie partnera, ponoszone straty w różnych obszarach
Stawianie granic – zwłaszcza w sytuacji przemocy

Potrzeba tych działań stała się bardzo widoczna przy okazji diagnozowania sytuacji przemocy w województwie pod względem dostępności do pomocy. W mniejszych miejscowościach dostęp i możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy, grup wsparcia, grup rozwoju osobistego jest bardzo ograniczona. Warsztat okazał się pomocny w rozwijaniu samoświadomości, dostarczył Paniom nowych umiejętności i wzbogacił w techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Warsztat przeprowadziły Joanna Szmurło – Specjalista Terapii Uzależnień oraz Agnieszka Puszko – terapeuta uzależnień w trakcie specjalizacji. Panie zyskały duże zaufanie grupy, a warsztat odbił się echem w sąsiednich gminach. W sumie w okresie 22.07. – 31.10.2016 roku przeszkolono 27 Pań w wieku 22-62 roku życia. Warsztaty odbywały się raz w tygodniu przez 1,5 godziny po których odbywały się konsultacje indywidualne.