Szkolenie „Przemoc w rodzinie uwikłanej w przemoc w ramach pracy gminnych zespołów interdyscyplinarnych”

W okresie od 10 listopada do 5 grudnia 2016 r.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował cykl szkoleń pn. „Przemoc w rodzinie uwikłanej w przemoc w ramach pracy gminnych zespołów interdyscyplinarnych” w których udział wzięły Zespoły z Moniek, Łap, Siemiatycz, Łomży, Gródka i Michałowa. Łącznie szkolenie ukończyło 98 osób, które wzbogaciły swoją wiedzę o treści związane z mechanizmami podtrzymującymi zjawisko przemocy, roli dziecka w rodzinie z problemem przemocy, strategiami interwencyjnymi w rozmowie z osobą stosującą przemoc oraz wspierające osobę doznającą przemocy.

Każda z grup uczestniczących w szkoleniu poddała superwizji trudności, jakie towarzyszą im w pracy z rodzinami. Doświadczenie to pozwoliło na spojrzenie na trudne sprawy z innej perspektywy.

Każda z grup szkoleniowych skorzystała z tej możliwości, co dowodzi temu, iż superwizja powinna być stałym i cyklicznym się elementem w planowanych każdego roku działaniach.

Szkolenie prowadziła Pani Anna Tuszyńska – koordynatorka, pedagog, certyfikowany specjalista ds. przeciw działania przemocy w rodzinie z Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny w Białymstoku. Profesjonalizm i ogromna wiedza Pani Ani sprawiła, że w ankietach dotyczących szkolenia beneficjenci wskazali duże zadowolenie ze szkolenia doceniając przede wszystkim doskonałą znajomość tematyki, rzetelne informacje poparte doświadczeniem oraz fachowość w sposobie przekazywania wiedzy.