Cyberprzemoc

W dobie coraz szybciej rozwijającej się technologii i wszechobecnego „osieciowania” człowieczeństwa oraz rodzaj funkcjonowania i komunikacji między jego członkami wydaje się być niezwykle ważne, aby ukazać również niebezpieczeństwa, jakie z tego płyną. W II półroczu zorganizowano zajęcia informacyjno – edukacyjne dotyczące „Cyberprzemocy”. Odbyło się 25 spotkań informacyjno – edukacyjnych w 11 szkołach z grupami ryzyka, w których uczestniczyło łącznie 438 osób. Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. Realizacją zajęła się Pani Elżbieta Powichrowska i Pani Agata Niemczynowicz – terapeuci ETAP-u Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku.

Celem tych spotkać było przede wszystkim dostarczenie wiedzy, jak również uwrażliwienie młodzieży na specyfikę problemu cyberprzemocy, a także promowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci. Istotną kwestią było poznanie miejsc oraz sposobów reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

Analiza wypełnionych prze beneficjentów ankiet wskazała, że spośród ankietowanych choć raz w życiu 34% doświadczyło przemocy. 21 ankietowanych określiło siebie w roli sprawcy, 52 osoby w roli świadka. 66% zdecydowanie nie doświadczyło cyberprzemocy. Okoliczności doświadczania cyberprzemocy były natomiast następujące:
•    kręcenie filmów i robienie zdjęć bez zgody
•    włamanie na czyjeś konto
•    wklejanie kompromitujących zdjęć
•    groźby, wyzwiska, zastraszanie
•    wysyłanie nagich zdjęć
•    wyzywanie i obrażanie na forach internetowych
•    hejt
•    przerabianie artykułów w intrenecie z czyimiś danymi
•    zakładanie fikcyjnych kont

Ankiety wskazują, że dla 75 % respondentów przeprowadzone zajęcia były bardzo przydatne. Za szczególnie istotne elementy i zagadnienia, które szczególnie interesowały beneficjentów wskazano sposoby zapobiegania cyberprzemocy, przyczyny i konsekwencje, cechy ofiary, sprawcy, świadka, gdzie szukać pomocy.