Archiwum wiadomości 2016

Cyberprzemoc

W dobie coraz szybciej rozwijającej się technologii i wszechobecnego „osieciowania” człowieczeństwa oraz rodzaj funkcjonowania i komunikacji między jego członkami wydaje się być niezwykle ważne, aby ukazać również niebezpieczeństwa, jakie z tego płyną. W II półroczu zorganizowano zajęcia informacyjno – edukacyjne dotyczące „Cyberprzemocy”. Odbyło się 25 spotkań informacyjno – edukacyjnych w 11 szkołach z grupami ryzyka, […] Czytaj całość »

Szkolenie „Przemoc w rodzinie uwikłanej w przemoc w ramach pracy gminnych zespołów interdyscyplinarnych”

W okresie od 10 listopada do 5 grudnia 2016 r.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował cykl szkoleń pn. „Przemoc w rodzinie uwikłanej w przemoc w ramach pracy gminnych zespołów interdyscyplinarnych” w których udział wzięły Zespoły z Moniek, Łap, Siemiatycz, Łomży, Gródka i Michałowa. Łącznie szkolenie ukończyło 98 osób, które wzbogaciły swoją wiedzę o […] Czytaj całość »

Warsztat umiejętności interpersonalnych, z elementami problematyki współuzależnienia i przemocy w rodzinie

W roku bieżącym po raz pierwszy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował warsztat umiejętności interpersonalnych wspomagający grupę kobiet z terenu Czarnej Białostockiej. Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ tym razem sięgamy po nową grupę beneficjentek, którym pokazaliśmy, jak mimo dotychczasowych przeżyć, doświadczeń, zdarzeń życiowych, trudności w życiu rodzinnym, partnerskim czerpać ze swoich zasobów. Warsztat […] Czytaj całość »

Superwizja dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych

Udział w superwizji to uczestniczenie w pewnym procesie. W trakcie tego procesu dzielimy się z innymi swoimi trudnościami, pomysłami, przyglądamy pracy, stawiamy pytania. Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań, ujawnianie swoich uczuć. Dlatego tak istotna jest w pracy grupy, bo jej cechą […] Czytaj całość »

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

W dniach 22 – 27 lutego 2016 roku odbędzie się organizowany przez Ministerstwo „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” takich podmiotów, jak adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz […] Czytaj całość »

Zaproszenie do konsultacji społecznych „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskich na lata 2016 – 2021”

Szanowni Państwo, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prace nad jego przygotowaniem koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy merytorycznym wsparciu powołanego dnia 31.03.2014 Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”. Zapraszamy wszystkie […] Czytaj całość »

Konsultacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi telefoniczny punkt konsultacyjny dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu województwa podlaskiego, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konsultacje odbywają się w każdy wtorek w godz. 8.00- 13.00, pod numerem telefonu (85) 744-71-71, dyżuruje Pani Bożena Sury. Czytaj całość »