OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 

BIAŁYSTOK

OIK przy PCPR-e Białystok

Ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok

Tel. 85 740 39 11, 85 740 39 98

 

BIAŁYSTOK

OIK

Ul. Włókiennicza 7, 15-464 Białystok

Tel. 744 50 27, 85 744 50 28, 606 798 775

 

HAJNÓWKA

OIK przy PCPR-e w Hajnówce

Ul. Piłsudskiego 10 a, 17-200 Hajnówka

Tel. 85 682 36 42, 85 682 59 83

 

ŁOMŻA

OIK przy MOPS-e w Łomży

Wojska Polskiego 161, 18-400 Łomża

Tel. 86 216 98 20

 

MOŃKI

OIK

Ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki

Tel. 85 716 25 24, 85 716 61 00

 

SUWAŁKI

OIK PCPR-u Suwałki

Ul. Świerkowa 60, 1-400 Suwałki

Tel. 87 565 92 83, 87 565 92 80, 87 565 92 84-85